zoekenresultaten filteren

Werk aan de wijk

schaal: 
wijk
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
doorlopend

Werk aan de wijk

beschrijving: 
Werk aan de wijk brengt mensen in Breda met elkaar in contact door het aanbieden van een breed pakket van diensten. Bewoners en organisaties kunnen hier gebruik van maken. De diensten worden uitgevoerd met inzet van wijkbewoners. De kosten zijn laag en door de professionele begeleiding is de kwaliteit goed.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Groenvoorziening & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Werk aan de wijk is een organisatie, voortgekomen uit het samenwerkingsverband Samenwerken aan leefbaarheid, waarin bewoners, corporaties, gemeente en zorg vertegenwoordigd zijn. 
Werk aan de wijk werkt met en voor bewoners in de wijk.

motief: 

Werk aan de wijk biedt een uitgebreid dienstenpakket aan bewoners en organisaties in de wijk, gericht op het verbeteren van de woon- en leefomgeving. De diensten worden uitgevoerd met inzet van bewoners uit de wijk.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Son en Breugel Verbindt

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Son en Breugel Verbindt

beschrijving: 
Een groep vrijwilligers uit Son en Breugel die met een specifieke, lokale website de bewoners, jong en oud, de mogelijkheid biedt om gemakkelijk met elkaar in contact te komen, berichten en informatie met elkaar te delen, en ook om samen activiteiten op te zetten. Op deze manier kunnen ook plaatselijk nieuws en activiteiten eenvoudig toegankelijk worden gemaakt, passies worden gedeeld en tips, adviezen worden gegeven. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Achtergrond van dit bewonersinitiatief is dat nu de overheid zich meer en meer terugtrekt, de bewoners zelf meer initiatieven gaan nemen om met elkaar activiteiten op te pakken en om interesses en middelen te delen. De website kan hierbij helpen (verbinden).

motief: 

De nieuwe lokale website biedt alle bewoners van Son en Breugel de mogelijkheid om gemakkelijk met elkaar in contact te komen, samen interesses en relevante informatie te delen en gezamenlijke groeps- of buurtactiviteiten op te zetten.

Initiatieven die door de bewoners of groepen bewoners zelf en samen ontplooid worden, zullen uiteindelijk leiden tot een grotere betrokkenheid, duurzame contacten en meer gezamenlijke activiteiten.

Door een grotere betrokkenheid van de bewoners, duurzamere contacten en meer gezamenlijke activiteiten zal het welzijn in het dorp vergroot worden.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Ruilwinkel Ypelaer

schaal: 
wijk
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Ruilwinkel Ypelaer

beschrijving: 
Stokhasselt is één van de Tilburgse impulswijken. Een groep actieve bewoners heeft het plan opgevat om een ontmoetingspunt op te zetten waar mensen zonder geld spullen kunnen kopen. De Ruilwinkel hoopt op deze manier een bescheiden bijdrage te leveren aan het bestrijden van de (toegenomen) armoede en eenzaamheid in de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Communicatie & Sociale Media
Preventie & Veiligheid

tags:

gelegenheid: 

Deelnemers kunnen elkaar in de winkel ontmoeten. Samen een kopje koffie drinken of afspraken maken. Samen staan we sterk, vele handen maken licht werk.

motief: 

Ruilen is leuk, ruilen is duurzaam. Veel mensen hebben spulletjes die ze niet (meer) gebruiken. Verkopen is veel gedoe, weggooien is zonde. In de ruilwinkel kunnen mensen deze spullen ruilen. U maakt een andere deelnemer blij en ontvangt Ypelaertjes.
Met Ypelaertjes kunt u zelf iets leuks kopen of een dienst laten doen door een andere deelnemer. Spullen krijgen op deze manier een tweede leven en er hoeven geen nieuwe goederen gemaakt te worden. Dat is dus goed voor het milieu én uw portemonnee.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wijkdeal

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Wijkdeal

beschrijving: 
Wijkdeals zijn deals waarbij bewoners de buurt prettiger en leefbaarder maken en hier met de gemeente afspraken over maakt. Bewoners die samen met buurtgenoten de handen uit de mouwen willen steken, kunnen met de gemeente een Wijkdeal sluiten.  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Je spreekt af dat je samen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden op je neemt. Denk aan blad ruimen, een schoonmaakactie in het voorjaar of het knippen van hagen. De werkzaamheden zijn altijd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes.

 

motief: 

Geef je op en bespreek je idee aan de keukentafel. In een deal spreek je met de gemeente af wat je wilt ondernemen, de gemeente zet daar een passende tegenprestatie tegenover. Een wijkdeal aangaan betekent in de eerste plaats dat je geen onkosten hoeft te hebben. De gemeente draagt bij. En wie weet, blijft er nog wat over om als het werk geklaard is, samen iets gezelligs te doen.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wonen+

schaal: 
buurt
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Wonen+

beschrijving: 
In de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt een groot deel van de sociale huurwoningen op een speciale manier toegewezen. Mensen die graag in Geeren-Zuid willen wonen, kunnen ‘solliciteren’ naar een woning en zetten zich na de verhuizing naar de wijk voor 10 uur per maand in als vrijwilliger. Ook studenten komen in aanmerking voor de etagewoningen aan de Jan Darkenisstraat. Deze manier van toewijzen is een pilotproject tot eind 2016 en heet Wonen+.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Regelingen & Financieën
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

De bewoners uit Geeren-Zuid zijn op zoek naar nieuwe buren die positief en sterk in het leven staan en in staat zijn om zelfstandig te wonen en goed voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Om in aanmerking te komen voor een woning via Wonen+ gelden er een aantal spelregels. Bewoners uit Geeren-Zuid kiezen hun nieuwe buren aan de hand van de ingezonden brieven en een gesprek. 

motief: 

Het vrijwilligerswerk dat u in Geeren-Zuid gaat doen, zal passen bij uw kwaliteiten, interesses én de behoefte in de wijk. Het vrijwilligerswerk moet bijdragen aan:

 • Geeren-Zuid wordt schoner, heler en veiliger
 • de ontwikkeling van bewoners uit Geeren-Zuid op de aandachtsgebieden jeugd, armoede, zorg of eenzaamheid

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Klimaatbureau Tilburg

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Klimaatbureau Tilburg

beschrijving: 
De gemeenteraad stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor duurzaamheidsleningen. Daarmee kunnen Tilburgse huiseigenaren energie besparen of duurzame energie opwekken in hun woning. Bijvoorbeeld via zonnepanelen, zonneboiler, isolatie van vloer/muren/dak/gevel, HR++ glas of een warmtepomp. Met de lening kunnen huiseigenaren makkelijker investeren in duurzame maatregelen. Doordat hun energierekening lager wordt, verdienen ze de lening in een aantal jaren terug. Huiseigenaren kunnen de werkelijke kosten van de duurzame maatregelen lenen met een minimum van 2.500 en een maximum van 15.000 euro. De rente is 2 % (aftrekbaar van de belasting). De afsluitprovisie is 2%. De looptijd 10 jaar voor leningen tot 7.500 euro, 15 jaar voor leningen tussen 7.500 en 15.000 euro. Alleen huizen met een WOZ-waarde tot 350.000 euro komen in aanmerking voor de lening.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Wonen & Huisvesting

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

De Nieuwe Proef

schaal: 
woning
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

De Nieuwe Proef

beschrijving: 
De Nieuwe Proef is een gemeenschap, waarin mensen met verschillende achtergronden een aantal waarden in het leven delen. Ieder naar eigen kunnen, met eigen geaardheid en met enthousiasme. Een moderne coöperatie met een gezamenlijk eigenbelang. In een oude boerderij wordt gewoond en gewerkt met respect voor de mens, natuur en het milieu. De invulling sluit aan op de behoeftes en verlangens van nu.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer
Tuinen & Stadslandbouw
Wonen & Huisvesting

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

PARK(ing) Day

schaal: 
internationaal
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

PARK(ing) Day

beschrijving: 
PARK(ing) Day is een jaarlijks terugkomend, open-source, wereldwijd evenement waar burgers, kunstenaars en activisten samen tijdelijk parkeerplaatsen veranderen in "PARK (ing)" plaatsen: tijdelijke openbare ruimtes. Het project begon in 2005 toen in het centrum van San Francisco Rebar, een kunst en design studio in San Francisco, een parkeerplaats in een tijdelijke openbaar park veranderde. Sinds 2005 is PARK(ing) Day uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, waarbij organisaties en individuenten, onafhankelijk van Rebar maar aan de hand van een vaste set van richtlijnen, nieuwe vormen van tijdelijke publieke ruimte in stedelijke contex creëren.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Groenvoorziening & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

motief: 

De missie van het PARK(ing) Day is om aandacht te vragen voor de noodzaak van een meer open ruimte in de stedelijke omgeving. Dit om een kritische discussie over hoe de publieke ruimte wordt gecreëerd en toegewezen te genereren en om de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving te verbeteren.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Ring-Ring® Fietsers zijn goud waard

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Ring-Ring® Fietsers zijn goud waard

beschrijving: 
Ring-Ring® is een sociale onderneming met als doel het belonen van fietskilometers (Fkm) en het verbinden van stad en land. Unieke ondernemers, cultuur en historie maken stad en land authentiek. Fietsers en voetgangers ervaren de omgeving intenser door hun snelheid. Fietsen zorgt voor een ‘triple win’ voor mens, natuur, architectuur, onze maatschappij en onze ‘spirit’. Fietsen maakt gelukkig, geeft je vrijheid en je beleeft soms zomaar de mooiste momenten onderweg naar werk, familie of activiteit. Een kick voor niks! Ring-Ring® is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan Fkm’s (fietskilometers) regelrechte voordelen te koppelen. En wel vanuit vier partijen: ondernemers, werkgevers, steden en zorgverzekeraars. Ik + Ik + Ik is samen WIJ. Met elkaar zorgen we voor een mooi, gezond en schoon Nederland. Hun investering in Fkm’s krijgen zij dubbel en dwars terug: triple-health-effect, CO2-reductie, kwaliteit publieke ruimte, schone lucht, sociale interactie, lokale economische groei om er maar een paar te noemen. Samen is onze data opendata. Waar fietsen fietsers op welk moment. Onderzoek, beleid en geïnteresseerden kunnen de routes toegankelijker, veiliger en aantrekkelijker maken waar nodig. Wisdom of the crowds door het delen van kennis. Ring-Ring® is een sociale onderneming met als doel verbinden, inspireren, betrekken en omarmen waar wij super goed in zijn: Fietsen!

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Vervoer & Mobiliteit
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg
Regelingen & Financieën
Sporten & Spelen

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Maximaal 10 minuten parkeren voor touringcars

schaal: 
straat
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Maximaal 10 minuten parkeren voor touringcars

beschrijving: 
Op initiatief van de buurt heeft stadsdeel Centrum naast de touringcarhalte in de Spuistraat een elektronisch bord geplaatst om overlast door Touringcars te verminderen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Vervoer & Mobiliteit
categorie (overige, max. 3): 
Preventie & Veiligheid
Regelingen & Financieën

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Noorderparkkamer

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Noorderparkkamer

beschrijving: 
De Noorderparkkamer is een culturele ontmoetingsplek in het Noorderpark in Amsterdam-Noord. Het houten paviljoen is zowel een knusse huiskamer als een podium. De kwalitatief hoogstaande programmering komt volledig tot stand in een wisselende, nauwe samenwerking tussen kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners. Veelal organiseren bewoners de activiteiten. Zo huist een kookclub voor minimakinderen elke zaterdag in de Noorderparkkamer en organiseert een buurtbewoner elke laatste zaterdag van de maand een kinderdisco. De Noorderparkkarmer is ook te huur.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

gelegenheid: 

Het Noorderpark scheidt twee kansarme wijken van elkaar. De oprichter van de Noorderparkkamer zag een enorme potentie om cultuur en kunst te gebruiken zodat deze wijken weer een kans zouden krijgen. Samen met een groep kunstenaars is er in het Noorderpark, centraal tussen de twee wijken in, de Noorderparkbar ontwikkeld.

motief: 

Eind 2013 is de Noorderpark Trust opgericht wat bestuurd wordt door buurtbewoners. Het doel is om de samenwerking tussen organisaties in het park te stimuleren en bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark. Structurele financiering van het culturele programma is mogelijk door de komst van de Noorderparkbar, waar inkomsten worden gecreëerd. De basis van de bar is gefinancierd door Ymere. Daarna is er ondersteuning gekomen van Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

middelen-wat: 

De Noorderpark Trust is opgericht om samenwerking van verschillende partijen in het park te stimuleren en buurtbewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen.
De Noorderparkbar functioneert als de centrale ontmoeting- en evenementenlocatie in het Noorderpark. Hier komen verschillende mensen en partijen bij elkaar en ontstaan interessante initiatieven en activiteiten.

middelen-wie: 

Kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners en professionals werken samen aan het organiseren van verschillende activiteiten.
De financiering voor de Noorderparkbar is gedaan door Ymere, Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wijkavontuur

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
wekelijks

Wijkavontuur

beschrijving: 
Het Wijkavontuur is een experimenteel samenwerkingsverband tussen bewoners en professionals. Samen bepalen we wat en in welke volgorde er zou moeten gebeuren in de wijk. Op gelijkwaardige voet wordt de uitvoering aan (bewoners)initiatieven die de wijk op de vijf thema’s versterken gegeven.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Opvoeding & Gezin
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Het project 'wijkavontuur Hoge Vught' is een gezamenlijk project van bewoners uit Hoge Vught en professionals uit de sociale sector. Samen bepalen ze wat en in welke volgorde dat zou moeten gebeuren in de wijk. De thema's die het samenwerkingsverband behandeld zijn: Armoede & werken, jeugd & ouders, sport & cultuur, schoon, heel & veilig en ten slotte zorg.

 

motief: 

Het doel van wijkavontuur is om samen met bewoners de wijk sterker en mooier te maken, iedereen die wil zet zich in voor een betere wijk op verschillende thema's. Gezamenlijk wordt geprobeerd om ze snel en effectief mogelijk kleine en grote verbeteringen uit te voeren.

Het Wijkavontuur zet zich in voor de onderwerpen die bewoners van Hoge Vucht het belangrijkst vinden. Dat gebeurt op een actieve manier waarbij het initiatief bij de bewoners ligt. Bewoners bepalen zelf wat er nodig is en hoe we dit samen kunnen realiseren. De bewoners,  gemeente, woningcorporaties en andere organisaties werken samen. De professionals kunnen ondersteunen, begeleiden of wat er dan ook nodig is om een resultaat te behalen. Voor welk thema zet jij je in?

middelen-wat: 

Vergaderingen met bewoners en professionals
Verschillende project rondom de vijf thema's die wijkavontuur behandeld

middelen-wie: 

Professionals uit verschillende welzijnsorganisaties
Bewoners uit de wijk
Gemeente Breda
Bewonerscorporatie ONS

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Zelfbeheer Hoekwierde, Almere

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Zelfbeheer Hoekwierde, Almere

beschrijving: 
Vanaf de zomer 2010 wordt in de Almeerse wijk Hoekwierde geëxperimenteerd met zelfbeheer. Het beheer van de openbare ruimte van de wijk wordt door bewoners geregeld.   

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media
Energie & Milieu
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

De wijk Hoekwierde ligt aan de rand van Almere en bevat veel groene openbare ruimte. De wijk was lange tijd verloederd totdat de gemeente de wijk in 2010 een grote opknapbeurt gaf. Dit was de aanleiding voor de bewoners om het vanaf dat moment goed aan te pakken. De bewoners richten een stichting op 'bewonersgroep Hoekwierde' die er voor zorgt dat de openbare ruimte onderhouden wordt door de bewoners in plaats van de groendienst van de gemeente Almere. Met steun van de gemeente, het project Groen Dichterbij en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting loopt dit project nu met succes.

motief: 

De openbare ruimte in beheer nemen als groep bewoners heeft een aantal voordelen, het geeft de bewoners beslissingsvrijheid, ze kunnen zelf bepalen wat belangrijk is voor de wijk, welke plekken ze (door ervaring) willen aanpakken en op welke manier. Doordat de bewoners gezamenlijk overleggen over het budget dat de gemeente bijdraagt kan het bedget ook op de voor de bewoners juiste manier geïnvesteerd worden. De gemeente werkt vaak met beheersplannen die voor grotere gebieden gelden en die niet adequaat zijn voor de problematiek van de buurt. Als bewoners bereid zijn om het beheer in eigen hand te nemen dan kan het geld dat normaal aan de plantsoenendienst besteed wordt via de bewoners direct in de openbare ruimte gespendeerd wordt.

middelen-wat: 

Investering van de gemeente Almere
Zelfbeheer openbare ruimte door bewoners

middelen-wie: 

Gemeente Almere
Bewonersgroep Hoekwierde

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wijktafel Roosendaal

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
maandelijks

Wijktafel Roosendaal

beschrijving: 
Elke wijk en dorp heeft een aanspreekpunt in de vorm van de wijkmanager. De wijkmanager onderhoudt de netwerken van professionals, vrijwilligersorganisaties en individuele bewoners. Algemeen uitgangspunt is de leefbaarheid in wijk of dorp te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De wijkmanager is het eerste aanspreekpunt, makelaar van kennis en kennissen, aanjager en regisseur en geeft de kaders en grenzen aan. Door het maandelijks organiseren van een wijktafel waar de wijkmanager, de politie en ook de welzijnsorganisatie Traverse aanwezig zijn wordt bewoners de mogelijkheid geboden een gesprek aan te gaan. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Preventie & Veiligheid
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Het idee van de wijktafel is ontstaan om de bewoners op een laagdrempelige manier de mogelijkheid te bieden een gesprek aan te gaan over veiligheid, leefbaarheid of welzijn in hun eigen wijk. Vanuit de gemeente is de wijkmanager het contactpersoon die aangedragen punten verder de organisatie in kan brengen. 

motief: 

Het verlagen van de drempel om met gemeente, politie, woningbouwcorporaties en welzijnorganisaties in contact te komen en het gesprek aan te gaan over zaken die minder goed gaan in de wijk. Hierdoor kunnen problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, en wordt de samenwerking om de problemen aan te pakken zo snel mogelijk opgepakt.

 

middelen-wie: 

- bewoners
- gemeente
- politie
- woningbouwcorporaties
- welzijnorganisaties

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Een speelvoorziening Diamantdijk Roosendaal

schaal: 
wijk
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Een speelvoorziening Diamantdijk Roosendaal

beschrijving: 
Een speelvoorziening in de wijk Kortendijk die in samenwerking met bewoners uit de buurt is ontworpen en deels zelf is uitgevoerd met een budget dat door de gemeente via het bewonersplatform beschikbaar werd gesteld. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Sporten & Spelen

tags:

gelegenheid: 

De gemeente had nog budget beschikbaar voor een speelvoorziening in de wijk Kortendijk. Aan het bewonersplatform werd de vraag voorgelegd op welke locatie deze gerealiseerd kon worden. Deze vraag werd doorgespeeld aan bewoner met een initiatief om in de buurt een speelvoorzieningen voor jonge kinderen te realiseren. 

motief: 

Wens om een speelvoorziening voor jonge kinderen te realiseren in de buurt van woning waarbij gebruik gemaakt werd van de bestaande maar sober ingerichte groenstructuur. De gemeente liet bewoners mee beslissen en uitvoeren, hierdoor werd draagkracht en enthousiasme gecreëerd terwijl er geld bespaard wordt.

middelen-wat: 

- Budget speeltoestellen
- Uitvraag via bewonersplatform richting bewoners

middelen-wie: 

- Gemeente
- Bewonersplatform Kortendijk
- Bewoners

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

De schat van Schoonderloo

schaal: 
buurt
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

De schat van Schoonderloo

beschrijving: 
De beheerde tuin is een grote groene toevoeging van de wijk. Het is een ontmoetingsplaats waar veel activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Op een braakliggend kavel in de Rotterdamse Wijk Coolhaveneiland zou een woning worden gebouwd, echter ging de bouw niet door. Bewoners misten in hun wijk groen en transformeerde het braakliggend terrein tot wijktuin.

motief: 

De wijk Coolhaven is een wijk die relatief weinig verblijfsruimte kent en praktisch geen enkel plantsoen of park, woningen hebben vaak alleen een balkon of een kleine tuin. Toen de woning niet gebouwd werd en het terreintje leeg bleef grepen bewoners hun kans om er een buurttuin van te maken. Zo onstond de schat van Schoonderloo, een afgesloten buurttuin waar bewoners zelf verantwoordelijkheid en zorg voor dragen.

middelen-wat: 

- Fondsen uit de deelgemeente
- Actieve inzet bewoners
- Begeleiding vanuit gemeente.

middelen-wie: 

- Bewoners

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Hotel Transvaal

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Hotel Transvaal

beschrijving: 
Hotel Transvaal is een tijdelijk initiatief om de wijk een positieve impuls te geven, gebruikmakend van de multiculturele bewoners. Verspreid door de hele wijk zijn er hotelkamers gemaakt bij mensen thuis, in leegstaande woningen en op braakliggende terreintjes. Deze hotelkamers hebben allemaal een eigen sfeer, die representatief is voor verschillende culturen in de wijk. De wijk wordt hiermee toegankelijker en de bewoners trotser op de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Transvaal is een multiculurele, arme wijk in Den Haag die niet heel erg goed aangeschreven staat. Met hotel Transvaal probeerden de buurtwerkers (+ andere partijen) de wijk een positieve impuls te geven, door andere mensen de wijk in te krijgen en de bewoners hun trots voor de wijk terug te geven.

motief: 

Het wijkhotel Hotel Transvaal was een idee van mobiel projectbureau OpTrek dat stamt uit 2005. Het idee was om door de gehele wijk Transvaal hotelkamers te maken in slooppanden, nog niet verkochte nieuwbouw en op een braakliggend terrein. De hotelkamers werden ingericht door bewoners, en winkeleigenaren uit de wijk en hadden zo elk een eigen karakter. Hiermee kreeg de wijk niet alleen voor de buitenwereld een beter imago en werden mensen van buiten de wijk aangemoedigd de wijk te ontdekken, ook bewoners kregen een hernieuwde trots voor hun eigen wijk. Inmiddels heeft het project navolging gekregen in plaatsen in heel Nederland.

 

middelen-wat: 

- ruimtes in de wijk
- een coördinerende instantie
- steun van de gemeente
- steun van de bewoners

middelen-wie: 

- gemeente
- vrijwilligers
- bewoners en winkeliers
- mobiel projectbureau OpTrek
- Lokale ondernemers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wollefoppengroen

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Wollefoppengroen

beschrijving: 
Bewoners hebben op een groot veld een eetbaar park gemaakt met fruitbomen en stadslandbouw. Bewoners kunnen samen in de moestuin werken en samen genieten van de oogst die er gedeeld wordt. Ook is er een marktplaatsje waar interessante lokale marktjes gehouden kunnen worden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Op een braakliggend kavel in het Wollefoppenpark in de Rotterdamse Wijk Zevenkamp werd door de gemeente Rotterdam onderzocht of er woningen gebouwd kunnen worden om het onderhoud van het park te bekostigen. Gealarmeerde bewoners verzamelden binnen korte tijd 766 handtekeningen tegen dit plan. De gemeente kwam tot de conclusie dat woningen bouwen niet de gewenste opbrengst kon leveren en blies de plannen af. De bewoners hadden zich inmiddels verenigd om het braakliggend terrein te gebruiken om het Wollefoppenpark te versterken. Inmiddels loopt dit project al 10 jaar en is het een succes. De natuur krijgt de ruimte, er is stadslandbouw en het park heeft een grote waarde voor de wijk.

motief: 

Bewoners van de wijk Zevenkamp zijn gestart met het project omdat ze het Wollefoppenpark en omgeving wilden behouden als stilte- / donkergebied, zo wordt de verbondenheid tussen verschillende ecologische gebieden behouden. Middelen hierbij zijn het scheiden van extensieve en intensieve recreatie, het behoud van natuurlijke oevers en het opknappen en inlopen van achterstallig onderhoud van het Wollefoppenpark. Dit doen ze door middel van verschillende kleine projectjes, zoals een stadslandbouwgebied, een hardlooppad etc.

Uiteindelijk draagt het park enorm bij aan de leefbaarheid in de wijk door veel activiteiten te organiseren, mensen de kans te geven om buiten aan de slag te gaan en nieuwe contacten op te doen.

 

middelen-wat: 

- fondsen zoals Oranjefonds en gemeentelijke fondsen stellen budget beschikbaar
- Prijzen zoals de Rabo stadslandbouwprijs

middelen-wie: 

- gemeente financiert en faciliteert

- deelgemeente stelt begeleiding voor brede bewonersparticipatie beschikbaar en legt de grotere onderdelen aan van de tuin
- de bewoners hebben de stichting Wollefoppengroen & co. opgericht en zorgen grotendeels zelf voor de aanleg en onderhoud van de tuin
en en het park

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Nationale boomfeestdag

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Nationale boomfeestdag

beschrijving: 
Jaarljks wordt de nationale boomfeestdag georganiseerd als evenement om de kwaliteit van steden en dorpen te verbeteren en als bewustwording van de vervuiling van de opwarming van de aarde. Schoolkinderen planten jaarlijks duizenden bomen in Nederland. De stichting bestaat sinds 1954 en is daarmee de wereldwijd de oudste stichting die zich bezig houdt met natuureducatie

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Basisschoolkinderen planten jaarlijks honderden bomen in het hele land, dit initiatief bestaat al lange tijd en wordt breed gesteund door de samenleving. De boomfeestdag biedt aanleiding bepaalde gebieden in 1 keer te beplanten en daarmee ook de kwaliteit van de openbare ruimte een steuntje in de rug te geven.

motief: 

De nationale boomfeestdag is ooit opgericht om kinderen natuureducatie te geven en de bomenvoorraad van Nederland aan te vullen. Naast dat het tot doel heeft om bewustwording van de opwarming van de aarde en milieuvervuiling te verbeteren. Het levert daarnaast een betere openbare ruimte op, een gezonder stadsklimaat, een betere ecologie en groen in de straat op.

 

middelen-wat: 

- vrijwilligers die bereid zijn om te participeren
- adviseurs voor groen die de vrijwilligers adviseren
- private fondsen voor de financiering
- materialen om bomen te vervoeren en te planten
- bomen

middelen-wie: 

- gemeente financiert en faciliteert

- stichting nationale boomfeestdag
- bewoners
- schoolkinderen planten de bomen

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bijzonder thuisafgehaald

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bijzonder thuisafgehaald

beschrijving: 
Bijzonder Thuisafgehaald is een onderdeel van het platform Thuisafgehaald en is bedoeld voor de mensen die extra ondersteuning bij de avondmaaltijd kunnen gebruiken. Deze mensen zitten tijdelijk in een lastige situatie en/of ze zijn zorgbehoevend. Er wordt een bijzondere thuiskok uit de buurt gezocht om bijvoorbeeld een vaste dag in de week te koken. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media

tags:

gelegenheid: 

Het bestaande platform Thuisafgehaald was nog nie compleet voor de doelgroep die zelf de maaltijd niet kan afhalen of speciale zorg nodig heeft. Tegelijkertijd krijgen mensen die de het leuk vinden om voor anderen te koken hier op een nuttige manier de kans voor.

motief: 

Zorgbehoevende wijkbewoners en wijkbewoners die tijdelijk in een lastige situatie zitten hebben worden gekoppeld aan vrijwilligers die het leuk vinden om te koken. Hierdoor wordt ook de sociale cohesie in de buurt bevorderd doordat mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten nu de kans krijgen om elkaar te helpen.

middelen-wat: 

- vrijwilligers die bereid zijn om te participeren
- kleine bijdrage voor vergoeding van de maaltijd
- koks die op een vaste dag willen te koken
- geld voor onderhouden van online platform
- cliënten voor afname maaltijden
- media aandacht

middelen-wie: 

- partijen die investeren in het platform
- medewerkers die mensen die geen internet hebben via telefooncontact aan de koks koppelen
- koks uit de wijk die koken voor de zorgbehoevende

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Pitchen voor impact in je wijk

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

Pitchen voor impact in je wijk

beschrijving: 
Ondernemende bewoners die een wijkonderneming of BewonersBedrijf willen starten kunnen zich aanmelden voor ‘Pitchen vor impact in je wijk’ LSA en KNHM Participaties BV kunnen de bewoners een stap verder helpen brengen met advies en startkapitaal. Bewonersgroepen die door middel van een onderneming hun wijk willen verbeteren op sociaal en/of economisch gebied kunnen middels een pitch ondersteuning krijgen om hun plannen te verbeteren en uit te voeren. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) probeert burgerkracht te bevorderen en te ondersteunen. Hiervoor hebben ze verschillende projecten ontwikkeld, waaronder een ondersteuning voor bewoners die een onderneming willen starten voor de eigen wijk.

Aan de hand van een aantal criteria kunnen bewonersorganisaties in aanmerking komen voor de steun, waarbij ze na een eerste selectieronde hulp krijgen van een professional om hun businessplan te versterken. In de laatste ronde wordt er kans gemaakt op een start subsdie.

motief: 

Met het idee om de bewonersorganisaties te versterken en onafhankelijk te maken van financiële ondersteuning van derden is het ondersteuningsprogramma opgezet. Hiermee geprobeerd om onafhankelijke en slimme organisaties die wijken verbeteren een kans te geven.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. De organisaties moeten erop gericht zijn om sociale diensten te bieden die de wijk sociaal en economisch krachtiger maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Ondersteuning in de vorm van startkapitaal en professionele ondersteuning.

middelen-wie: 

LSA en KNHM Participaties BV

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonersbedrijf Emmerhout

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonersbedrijf Emmerhout

beschrijving: 
In de naoorlogse wijk Emmerhout heeft Wijkebelangen Emmerhout een bewonersbedrijf  opgericht  dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de lokale economie. Zo ondersteunt het samenwerkende zzp-ers uit de wijk. Verder worden er diensten ontwikkeld waar de wijk behoefte aan heeft. Op termijn wil het bewonersbedrijf ook kunnen meedoen aan aanbestedingen vanuit de gemeente.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Stichting wijkbelangen Emmerhout het initiatief genomen om naar Engels voorbeeld van de development trusts een bewonersbedrijf op te zetten ter bevordering van de lokale economie.

 

Stichting wijkbelangen Emmerhout is sinds 1999 erkend overlegpartner van de gemeente en mag naar eigen inzicht (met actieve inbreng van de bewoners) het door de gemeente beschikbaar gestelde budget jaarlijks investeren in de wijk.

motief: 

Het bewonersbedrijf is een onderneming in handen van de bewoners om hun wijk te verbeteren. In een voormalig schoolgebouw is er onder andere een computerondersteuning, ruimte voor zzp’ers en een eetbare tuin met restaurant etc. Het levert hiermee onafhankelijk diensten aan de wijk.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Bewonersbedrijf Emmerhout, gemeente Emmen, startkapitaal van Samenwerkingverband Actieve Bewoners.

middelen-wie: 

Wijkbelangen Emmerhout, buurtbewoners.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends