zoekenresultaten filteren

Son en Breugel Verbindt

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Son en Breugel Verbindt

beschrijving: 
Een groep vrijwilligers uit Son en Breugel die met een specifieke, lokale website de bewoners, jong en oud, de mogelijkheid biedt om gemakkelijk met elkaar in contact te komen, berichten en informatie met elkaar te delen, en ook om samen activiteiten op te zetten. Op deze manier kunnen ook plaatselijk nieuws en activiteiten eenvoudig toegankelijk worden gemaakt, passies worden gedeeld en tips, adviezen worden gegeven. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Achtergrond van dit bewonersinitiatief is dat nu de overheid zich meer en meer terugtrekt, de bewoners zelf meer initiatieven gaan nemen om met elkaar activiteiten op te pakken en om interesses en middelen te delen. De website kan hierbij helpen (verbinden).

motief: 

De nieuwe lokale website biedt alle bewoners van Son en Breugel de mogelijkheid om gemakkelijk met elkaar in contact te komen, samen interesses en relevante informatie te delen en gezamenlijke groeps- of buurtactiviteiten op te zetten.

Initiatieven die door de bewoners of groepen bewoners zelf en samen ontplooid worden, zullen uiteindelijk leiden tot een grotere betrokkenheid, duurzame contacten en meer gezamenlijke activiteiten.

Door een grotere betrokkenheid van de bewoners, duurzamere contacten en meer gezamenlijke activiteiten zal het welzijn in het dorp vergroot worden.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Ruilwinkel Ypelaer

schaal: 
wijk
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Ruilwinkel Ypelaer

beschrijving: 
Stokhasselt is één van de Tilburgse impulswijken. Een groep actieve bewoners heeft het plan opgevat om een ontmoetingspunt op te zetten waar mensen zonder geld spullen kunnen kopen. De Ruilwinkel hoopt op deze manier een bescheiden bijdrage te leveren aan het bestrijden van de (toegenomen) armoede en eenzaamheid in de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Communicatie & Sociale Media
Preventie & Veiligheid

tags:

gelegenheid: 

Deelnemers kunnen elkaar in de winkel ontmoeten. Samen een kopje koffie drinken of afspraken maken. Samen staan we sterk, vele handen maken licht werk.

motief: 

Ruilen is leuk, ruilen is duurzaam. Veel mensen hebben spulletjes die ze niet (meer) gebruiken. Verkopen is veel gedoe, weggooien is zonde. In de ruilwinkel kunnen mensen deze spullen ruilen. U maakt een andere deelnemer blij en ontvangt Ypelaertjes.
Met Ypelaertjes kunt u zelf iets leuks kopen of een dienst laten doen door een andere deelnemer. Spullen krijgen op deze manier een tweede leven en er hoeven geen nieuwe goederen gemaakt te worden. Dat is dus goed voor het milieu én uw portemonnee.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

SlimWonen+

schaal: 
provincie
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

SlimWonen+

beschrijving: 
SlimWonen+ is het startpunt voor al uw vragen over zonnepanelen, isolatie en meer! Ze zijn een gezamenlijk initiatief van een aantal energiecoöperaties uit de regio. Dat betekent dat er zonder winstoogmerk wordt gewerkt. SlimWonen+ hoeft dus niets te verdienen aan hun advies aan u. Het belang is een duurzame leefomgeving voor kinderen. En dat begint onder andere in uw huis en in uw straat!

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Energie & Milieu
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media
Regelingen & Financieën
Wonen & Huisvesting

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Klushuizen

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Klushuizen

beschrijving: 
Klushuizen zijn verouderde of slooprijpe woningen die voor een laag bedrag verkocht worden aan bewoners die het niet erg vinden om zelf het huis grondig te verbouwen. Vaak gaat het om woningen in het bezit van woningcorporaties. Kenmerk is verder dat er vaak verschillende woningen opgekocht worden die samengevoegd worden tot een grotere woning.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Klushuizen zijn een concept origineel ontwikkeld in de Rotterdamse wijk Spangen, waar een aantal woningblokken er erg slecht aan toe waren terwijl er geen geld was om ze te restaureren. Tegelijkertijd was er behoefte aan een impuls van de leefbaarheid in de wijk. De oplossing was om de woningen voor een extreem laag bedrag te verkopen en de bewoners zelf het huis te laten opknappen om zo de woningen te verbeteren.

motief: 

In een tijd waarin weinig geld beschikbaar is voor herstructureringsopgaves worden woningbouwcorporaties gedwongen om creatief met hun bezit om te gaan. Toevallig stonden de eerste klushuizen  in Spangen op de lijst om gesloopt te worden, deze wijken stonden in een relatief slechte wijk met veel sociale problematiek. Door de woningen als cascowoningen te verkopen kwamen er ook nieuwe bewoners in de wijk die er wat van wilden maken. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat niet alleen de woningen een tweede leven hebben gekregen, de wijk als geheel is er ook op vooruit gegaan.

middelen-wat: 

- financiële middelen
- potentiële bewoners
- woningen die oud zijn, maar nog wel een tweede leven kunnen krijgen

middelen-wie: 

- Gemeente
- ontwikkelaar / woningbouwcorporatie
- nieuwe bewoners

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Repaircafe

schaal: 
stad
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
maandelijks

Repaircafe

beschrijving: 
Het Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst dat draait om kapotte spullen (samen) te repareren. Op de locatie van het Repair Café is materiaal aanwezig om alle reparaties goed uit te voeren. Bezoekers nemen zelf de kapotte spullen mee en samen met een deskundige gaan mensen zelf aan de slag om de kapotte spullen te repareren. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

In Nederland wordt er ontzettend veel weggegooid. Sommige dingen zouden prima gerepareerd kunnen worden en daarna volledig bruikbaar zijn. Repareren zit echter vaak niet in het systeem van mensen, ze weten niet hoe dat moet. Mensen die deze praktische kennis wel bezitten, worden niet altijd egevonden door de maatschappij. Repaircafe is er op gericht om deze producten een tweede leven te geven.

motief: 

Kapotte apparatuur repareren is niet alleen kostenbesparend en goed voor het milieu, het is in het repaircafe ook nog gezellig. Een perfecte vrijetijdsbesteding en makkelijk te koppe;en aan andere activiteiten die in een wijk of stad georganiseerd worden.

middelen-wat: 

- financiering voor materialen en mensen
- gereedschap
- locatie voor de bijeenkomsten
- partners

middelen-wie: 

- partijen die investeren in het platform
- lokale bouwmarkten voor sponsoring materiaal
- het netwerk van repair café
- vrijwilligers die willen helpen

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Waterkrachtcentrale Dommelkracht

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Waterkrachtcentrale Dommelkracht

beschrijving: 
De ambitie is om in de Dommel bij Den Bosch een waterkrachtcentrale te bouwen om zo lokale kansen te gebruiken. Dit initiatief maakt onderdeel uit van de energiecoöperatie 073. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Energie & Milieu
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu

tags:

gelegenheid: 

Op dit moment is er in ’s Hertogenbosch te weinig groene en zelfopgewekte energie aanwezig. Er is Den Bosch wel veel water aanwezig. Naast het Willemsplein komt de Dommel via een stuw naar het Dongens kanaal. Hier is altijd waterkracht en daarom de ideale plek voor een waterkrachtcentrale. 

 

motief: 

Nederland moet energiezuiniger, hoe minder vervuiling we genereren hoe beter, energieopwekking uit fossiele brandstoffen is een van de grootste vervuilers, als we dit probleem kunnen oplossen oa door huizen energiezuiniger te maken, en groene energie op te wekken, dan zijn we al een heel eind. Een waterkrachtcentrale is een extreem goede manier om milieuvriendelijk energie op te wekken.

middelen-wat: 

- geld voor realisatie waterkrachtcentrale
- bewoners die geabonneerd zijn bij de corporatie voor 10 euro per jaar
- vrijwilligers die bereid zijn om te participeren
- afnemers van energie

middelen-wie: 

- Energiecoörporatie 073
- gemeente ’s Hertogenbosch
- waterschap Aa en Maas
- studenten Avans Hogeschool voor idee ontwikkeling

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Energiecoöperatie 073

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Energiecoöperatie 073

beschrijving: 
Energie Coörporatie 073 is een lokale energiecoörporatie van ’s Hertogenbosch. Samen met de bewoners wordt er geïnvesteerd in lokale duurzame energieopwekking en woningisolatie. Het doel is om in 2020 10% van de Bossche huishoudens van groene, zelfopgewekte, stroom te voorzien door collectieve zonnedaken en windmolens. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Energie & Milieu
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Op dit moment is er in ’s Hertogenbosch te weinig groene en zelfopgewekte energie aanwezig. Er was ook nog geen non-profit lokale organisatie die voor groene duurzaam opgewekte energie leverde. De ambite van 073 is om minstens 10% van Den Bosch aan groene energie te krijgen en uiteindelijk naar een energieneutrale stad toe te werken.

motief: 

Ons klimaat veranderd snel en als we daar niets aan doen dan heeft die gevolgen voor de leefkwaliteit en economie van Nederland. Een van de belangrijkste manieren om dit tegen te gaan is zoveel mogelijk op groene energie overgaan en zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen nemen. Dit gaat makkelijker als burgers zich verenigen in coöperaties waarin men gezamenlijik, goedkoper en effectiever maatregelen kan treffen.

 

middelen-wat: 

- inkoop isolatie
- inkoop groene energie

middelen-wie: 

-Energiecoöperatie 073
- bewoners uit Den Bosch

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends