zoekenresultaten filteren

WIJeindhoven

schaal: 
stad
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

WIJeindhoven

beschrijving: 
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Zo niet dan wordt er verder gezocht, zo nodig naar professionele hulp. Ook wordt er besproken of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft talenten. Maar door situaties of personen kunnen deze talenten wel eens ondergesneeuwd raken. Dat kan zich vertalen in een vraag om ondersteuning. Van iemand die je zelf kiest, die je vertrouwt en waar je graag mee samenwerkt. Die naast je staat, een advies, een luisterend oor, even dat duwtje in de rug. Vragen om hulp is erg krachtig.

Als je een verhaal vertelt wil je dat je gehoord wordt. Contact is erg belangrijk. Van mens tot mens. Zonder echt contact ontstaat geen vertrouwen.

Als je weer zelf weer verder kunt is de inzet van WIJeindhoven niet langer nodig, maar het contact kan blijven bestaan. Samen kunnen we dan op zoek naar wat jij kunt betekenen voor iemand anders.

motief: 

In 2014 heeft WIJeindhoven op allerlei manieren steeds meer samengewerkt met bewoners. De rol van de bewoner in de werving- en selectiegesprekken voor nieuwe WIJmedewerkers kwam aan de orde en er waren verschillende sessies met bewoners om te komen tot een organisatievisie voor de nieuwe WIJorganisatie in wording. Daarnaast heeft een grote groep bewoners meegedacht over de ontwikkeling van een instrument om de tevredenheid van bewoners in beeld te brengen en te meten. Bovendien wordt momenteel met diverse bewoners onderzocht hoe WIJeindhoven een klankbordgroep met bewoners kan opzetten.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

liever thuis!

schaal: 
nationaal
kosten: 
onbekend
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

liever thuis!

beschrijving: 
Het gaat er bij liever thuis! vooral om dat je zaken tegenkomt waarmee de eigen leefomgeving zo aangenaam mogelijk gemaakt wordt. De praktische informatie en concrete oplossingen op de beurzem bieden veelal gemakken waar je, ongeacht de leeftijd, plezier van hebt in de dagelijkse bezigheden. Uiteraard hoeft het leven niet minder prettig of comfortabel te zijn op hoge leeftijd.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gezondheid & Zorg
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Er zijn ontelbaar veel oplossingen en mogelijkheden voor ouderen om zelfstandig, veilig én comfortabel oud te worden in hun eigen huis. Het aanbod is dan ook enorm divers.
liever thuis! brengt het aanbod overzichtelijk bij elkaar.

motief: 

Zowel op het vlak van wonen, woonoplossingen, slimme features, mobiliteit, financiën als ondersteuning; op één plek zijn kennis en inspiratie overzichtelijk bij elkaar gebracht. Daardoor kan iedereen de volledige regie zelf in handen houden en de keuzes maken die passen bij de persoonlijke woonsituatie, woonwensen en levensstijl . Bijvoorbeeld ten aanzien van slim wonen, comfortniveau, zorg & ondersteuning, en mobiliteit.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Pitchen voor impact in je wijk

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

Pitchen voor impact in je wijk

beschrijving: 
Ondernemende bewoners die een wijkonderneming of BewonersBedrijf willen starten kunnen zich aanmelden voor ‘Pitchen vor impact in je wijk’ LSA en KNHM Participaties BV kunnen de bewoners een stap verder helpen brengen met advies en startkapitaal. Bewonersgroepen die door middel van een onderneming hun wijk willen verbeteren op sociaal en/of economisch gebied kunnen middels een pitch ondersteuning krijgen om hun plannen te verbeteren en uit te voeren. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) probeert burgerkracht te bevorderen en te ondersteunen. Hiervoor hebben ze verschillende projecten ontwikkeld, waaronder een ondersteuning voor bewoners die een onderneming willen starten voor de eigen wijk.

Aan de hand van een aantal criteria kunnen bewonersorganisaties in aanmerking komen voor de steun, waarbij ze na een eerste selectieronde hulp krijgen van een professional om hun businessplan te versterken. In de laatste ronde wordt er kans gemaakt op een start subsdie.

motief: 

Met het idee om de bewonersorganisaties te versterken en onafhankelijk te maken van financiële ondersteuning van derden is het ondersteuningsprogramma opgezet. Hiermee geprobeerd om onafhankelijke en slimme organisaties die wijken verbeteren een kans te geven.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. De organisaties moeten erop gericht zijn om sociale diensten te bieden die de wijk sociaal en economisch krachtiger maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Ondersteuning in de vorm van startkapitaal en professionele ondersteuning.

middelen-wie: 

LSA en KNHM Participaties BV

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonersbedrijf Emmerhout

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonersbedrijf Emmerhout

beschrijving: 
In de naoorlogse wijk Emmerhout heeft Wijkebelangen Emmerhout een bewonersbedrijf  opgericht  dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de lokale economie. Zo ondersteunt het samenwerkende zzp-ers uit de wijk. Verder worden er diensten ontwikkeld waar de wijk behoefte aan heeft. Op termijn wil het bewonersbedrijf ook kunnen meedoen aan aanbestedingen vanuit de gemeente.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Stichting wijkbelangen Emmerhout het initiatief genomen om naar Engels voorbeeld van de development trusts een bewonersbedrijf op te zetten ter bevordering van de lokale economie.

 

Stichting wijkbelangen Emmerhout is sinds 1999 erkend overlegpartner van de gemeente en mag naar eigen inzicht (met actieve inbreng van de bewoners) het door de gemeente beschikbaar gestelde budget jaarlijks investeren in de wijk.

motief: 

Het bewonersbedrijf is een onderneming in handen van de bewoners om hun wijk te verbeteren. In een voormalig schoolgebouw is er onder andere een computerondersteuning, ruimte voor zzp’ers en een eetbare tuin met restaurant etc. Het levert hiermee onafhankelijk diensten aan de wijk.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Bewonersbedrijf Emmerhout, gemeente Emmen, startkapitaal van Samenwerkingverband Actieve Bewoners.

middelen-wie: 

Wijkbelangen Emmerhout, buurtbewoners.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends