zoekenresultaten filteren

Noorderparkbar

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

Noorderparkbar

beschrijving: 
De Noorderparkbar is onderdeel van de Noorderparkkamer, een culturele ontmoetingsplek in Noord. Sinds maart 2012 heeft de Noorderparkkamer een nieuw allerleukste buurvrouw: de Noorderparkbar. De Noorderparkbar is het eerste gebouw van Nederland dat 100% marktplaats is: alle bouwmaterialen zijn tweedehands op marktplaats.nl gekocht. De constructieve basis van het gebouwtje is gevormd door 3 gestripte frames van tweedehands bouwketen. Een van deze frames heeft nieuwe wanden, gemaakt van marktplaatsmaterialen, de andere twee omlijsten het terras. Het is een kunstwerk op zichzelf.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Sinds 2008 organiseert de Noorderparkkamer vanuit een houten paviljoen in het park uiteenlopende culturele activiteiten voor en met Noorderlingen, in samenwerking met professionele kunstenaars. Dat gaat erg goed. Zo goed, dat de Noorderparkkamer ruimtegebrek heeft. Om door te kunnen gaan met het tot leven brengen van het Noorderpark, wilden ze uitbreiden met een tweede paviljoen, de Noorderparkbar. Deze bar is een echte ontmoetingsplek voor de buurt, je kan er koffie kopen of gewoon genieten van het park. Het geld dat hiermee verdiend wordt, wordt gebruikt om de programmering in de Noorderparkkamer ook in de toekomst voort te kunnen zetten. De Noorderparkkamer moet op deze manier meer zelfstandig kunnen draaien. De Noorderparkbar heeft zich de laatste twee jaar, als dochter van de kamer, ook weten te ontwikkelen tot een cultureel platform en creatief podium. Door de weeks vinden er meerdere evenementen plaats bij de bar in samenwerking met kunstenaars uit de buurt, andere creatieve instellingen en culturele ondernemers.

motief: 

De strategie voor de Noorderparkbar is een mix van pragmatisme, idealisme en avontuur. We hadden een ontwerp kunnen maken voor een tijdelijk paviljoen, dat door een aannemer begroot en uitgevoerd kan worden. We hebben het anders gedaan, om iets aan de buurt en aan de wereld te geven dat meer waarde heeft. Het proces was een avontuur: van tevoren was niet bekend hoe de bar er precies uit ging zien. Belangrijk is dat de bar een hoge esthetische kwaliteit krijgt: ook met materialen van marktplaats kun je architectuur maken.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Belcrum Beach

schaal: 
buurt
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Belcrum Beach

beschrijving: 
Dit leuke stadsstrand in de Belcrum heeft een strandpaviljoen en meubels van restmaterialen. Aan de ene kant grenst Belcrum Beach langs het water van de Mark, aan de andere kant is de Belcrum Boerderij waar groente en kruiden voor de keuken van het strandpaviljoen worden geteeld. Dit strand (waar je wel heerlijk kan spelen maar niet mag zwemmen) wordt volledig gerund door vrijwilligers.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Kunst & Cultuur
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Noorderparkkamer

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Noorderparkkamer

beschrijving: 
De Noorderparkkamer is een culturele ontmoetingsplek in het Noorderpark in Amsterdam-Noord. Het houten paviljoen is zowel een knusse huiskamer als een podium. De kwalitatief hoogstaande programmering komt volledig tot stand in een wisselende, nauwe samenwerking tussen kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners. Veelal organiseren bewoners de activiteiten. Zo huist een kookclub voor minimakinderen elke zaterdag in de Noorderparkkamer en organiseert een buurtbewoner elke laatste zaterdag van de maand een kinderdisco. De Noorderparkkarmer is ook te huur.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

gelegenheid: 

Het Noorderpark scheidt twee kansarme wijken van elkaar. De oprichter van de Noorderparkkamer zag een enorme potentie om cultuur en kunst te gebruiken zodat deze wijken weer een kans zouden krijgen. Samen met een groep kunstenaars is er in het Noorderpark, centraal tussen de twee wijken in, de Noorderparkbar ontwikkeld.

motief: 

Eind 2013 is de Noorderpark Trust opgericht wat bestuurd wordt door buurtbewoners. Het doel is om de samenwerking tussen organisaties in het park te stimuleren en bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark. Structurele financiering van het culturele programma is mogelijk door de komst van de Noorderparkbar, waar inkomsten worden gecreëerd. De basis van de bar is gefinancierd door Ymere. Daarna is er ondersteuning gekomen van Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

middelen-wat: 

De Noorderpark Trust is opgericht om samenwerking van verschillende partijen in het park te stimuleren en buurtbewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen.
De Noorderparkbar functioneert als de centrale ontmoeting- en evenementenlocatie in het Noorderpark. Hier komen verschillende mensen en partijen bij elkaar en ontstaan interessante initiatieven en activiteiten.

middelen-wie: 

Kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners en professionals werken samen aan het organiseren van verschillende activiteiten.
De financiering voor de Noorderparkbar is gedaan door Ymere, Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Kunst en cultuurpodium Willie

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Kunst en cultuurpodium Willie

beschrijving: 
Kunstenaarscollectief Willie wilde graag een eigen plek hebben, daarom hebben ze met steun van de gemeente in een oude havenloods een podium opgezet waarin ze zelf exposities en voorstellingen kunnen organiseren en laten uitvoeren. Door middel van een variabele huur werd de kans geboden om het podium op te starten, naar mate het beter ging lopen konden de werkelijke huur betaald worden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Kunstenaarscollectief Willie was hard op zoek naar een goede ruimte om exposities, voorstellingen en activiteiten te organiseren. In de haven stonden een aantal loodsen leeg die daar perfect geschikt voor waren, deze zijn tijdelijk in gebruik genomen door het collectief. Hiermee werd een geleidelijke kleinschalige ontwikkeling van het havengebied opgestart. 

motief: 

Kunstenaarspodium Willie had simpelweg een goede en betaalbare plek nodig van waaruit ze konden tentoonstellingen en optredens konden organiseren. Veel en goedkope ruimte vonden ze in de haven, waar ze samen met een aantal andere partijen de eerste stappen zetten in de herontwikkeling van het gebied als kunst en cultuurcluster. De gemeente speelde hier op in door flexibele huren toe te passen en nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling te onderzoeken. Nu is het een bruisend gebied waar veel kunstenaars hun atelier hebben en waar langzaamaan ook woningen gebouwd worden.

Wat echter opgemerkt moet worden is dat het podium sinds 2012 gestopt is in verband met oplopende exploitatiekosten (huur) en een gebrek aan financiële steun van de gemeente Deventer. Hoewel onderkend werd dat Willie een enorme bijdrage heeft geboden aan het Havenkwartier in culturele en indirect ook financiële zin (placemaking) is er niet de benodigde financiëles teun gekomen om het unieke profiel van het podium te waarborgen. Het is daarom gesloten.

middelen-wat: 

- ruimte
- investeringsbudget
- medewerking eigenaar pand
- ondersteuning gemeente

middelen-wie: 

- oprichters Willie
- gemeente
- vrijwilligers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Herbestemming gasfabriek Alkmaar

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Herbestemming gasfabriek Alkmaar

beschrijving: 
Op de plek waar vroeger de energie voor Alkmaar werd opgewekt, de gasfabriek wordt nu een nieuw verzamelplek ontplooit voor duurzame bedrijven in Alkmaar. Zo wordt de geschiedenis bewaard, de wijk versterkt en het besef van de kracht van Alkmaar aangewakkerd. In de oude gasfabriek moet het behoud van erfgoed gecombineerd worden met lokale duurzame activiteiten zoals stadslandbouw, een stadscafé en een tentoonstelingsruimte.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Kunst & Cultuur
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Al geruime tijd staat de gasfabriek in Alkmaar op de lijst om gesloopt te worden. Buurbewoners zien hier echter een gemiste kans en hebben de handen ineen geslagen om de fabriek nieuw leven in te blazen. Hierbij willen ze het behoud van erfgoed combineren met een plek waar de buurt activiteiten kan ontplooien zoals oa stadslandbouw, een cafe en een tentoonstellingsruimte. De eerste stap, om het complex te redden van sloop is inmiddels gezet, de vervolgstap is dat het zo duurzaam mogelijk opgeknapt moet worden.

motief: 

Dit project is niet zomaar een herbestemmingsproject, het heeft de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn en daarmee te pionieren op dit gebied in Nederland en Alkmaar. Daarnaast is herbestemming van industrieel erfgoed van belang voor het historisch besef van inwoners van Alkmaar, en biedt het nieuwe perspectieven op werken en leven in de toekomst.

middelen-wat: 

- private fondsen voor de financiering
- materialen om de fabriek gebruiksklaar te maken
- een goed netwerk
- een leegstaande ruimte

middelen-wie: 

- gemeente
- energiebedrijf NUON
- verschillende private investeerders
- vrijwilligers
- huurders
- initiatiefnemres

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Klushuizen

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Klushuizen

beschrijving: 
Klushuizen zijn verouderde of slooprijpe woningen die voor een laag bedrag verkocht worden aan bewoners die het niet erg vinden om zelf het huis grondig te verbouwen. Vaak gaat het om woningen in het bezit van woningcorporaties. Kenmerk is verder dat er vaak verschillende woningen opgekocht worden die samengevoegd worden tot een grotere woning.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Klushuizen zijn een concept origineel ontwikkeld in de Rotterdamse wijk Spangen, waar een aantal woningblokken er erg slecht aan toe waren terwijl er geen geld was om ze te restaureren. Tegelijkertijd was er behoefte aan een impuls van de leefbaarheid in de wijk. De oplossing was om de woningen voor een extreem laag bedrag te verkopen en de bewoners zelf het huis te laten opknappen om zo de woningen te verbeteren.

motief: 

In een tijd waarin weinig geld beschikbaar is voor herstructureringsopgaves worden woningbouwcorporaties gedwongen om creatief met hun bezit om te gaan. Toevallig stonden de eerste klushuizen  in Spangen op de lijst om gesloopt te worden, deze wijken stonden in een relatief slechte wijk met veel sociale problematiek. Door de woningen als cascowoningen te verkopen kwamen er ook nieuwe bewoners in de wijk die er wat van wilden maken. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat niet alleen de woningen een tweede leven hebben gekregen, de wijk als geheel is er ook op vooruit gegaan.

middelen-wat: 

- financiële middelen
- potentiële bewoners
- woningen die oud zijn, maar nog wel een tweede leven kunnen krijgen

middelen-wie: 

- Gemeente
- ontwikkelaar / woningbouwcorporatie
- nieuwe bewoners

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends