zoekenresultaten filteren

De Ceuvel

schaal: 
buurt
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

De Ceuvel

beschrijving: 
Het terrein van ‘Ceuvel Volharding’ is een voormalige scheepswerf. Een verlaten en vervuild terrein in de havens van Buiksloterham. Een plek aan het water met een bijzondere historie, vlakbij het centrum.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Groenvoorziening & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Onder het initiatief van de Gemeente Amsterdam en Noordwaards wordt de grond gedurende 10 jaar ter beschikking gesteld voor het meest innovatieve plan. Het plan `De Ceuvel` met zijn broedplaats in afgeschreven woonboten werd naar voren geschoven door een zeer gevarieerde en interessante groep mensen die van dit stukje Amsterdam Noord een geweldige actief en creatieve plek maken. De groep van (landschaps)architecten, kunstenaars, ambachtslieden en horecaondernemers hebben op de voormalige scheepswerf hun gezamenlijke ambitie vorm geven rond drie pijlers; (ver)bouwen, duurzaamheid en water.

motief: 

In een economisch betere tijd zou deze plek gesaneerd worden op de traditionele manier en vervolgens volgebouwd worden. De huidige tijd waarin de geplande stedelijke ontwikkeling stil komen te liggen en het terrein wacht op ontwikkeling, biedt het kansen voor een alternatieve ontwikkelingen.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

PARK(ing) Day

schaal: 
internationaal
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

PARK(ing) Day

beschrijving: 
PARK(ing) Day is een jaarlijks terugkomend, open-source, wereldwijd evenement waar burgers, kunstenaars en activisten samen tijdelijk parkeerplaatsen veranderen in "PARK (ing)" plaatsen: tijdelijke openbare ruimtes. Het project begon in 2005 toen in het centrum van San Francisco Rebar, een kunst en design studio in San Francisco, een parkeerplaats in een tijdelijke openbaar park veranderde. Sinds 2005 is PARK(ing) Day uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, waarbij organisaties en individuenten, onafhankelijk van Rebar maar aan de hand van een vaste set van richtlijnen, nieuwe vormen van tijdelijke publieke ruimte in stedelijke contex creëren.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Groenvoorziening & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

motief: 

De missie van het PARK(ing) Day is om aandacht te vragen voor de noodzaak van een meer open ruimte in de stedelijke omgeving. Dit om een kritische discussie over hoe de publieke ruimte wordt gecreëerd en toegewezen te genereren en om de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving te verbeteren.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Picnique Electronique festival

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
jaarlijks

Picnique Electronique festival

beschrijving: 
Picnique electronique is een tijdelijk festival dat elk jaar in het Sphinxpark, een braakliggend terrein dat tijdelijk een park is, neerstrijkt. Het park wordt een weekend omgetoverd tot een festivalterrein met muziek, acts en eten.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Het Maastrichtse nachtleven was niet echt bruisend, om hier iets aan te doen werd het nachtleven naar de dag gehaald en werd het festival Picnique Electronique geïntroduceerd. In het Sphinxpark, een tijdelijk park op het braakliggend terrein van de Sphinxfabriek, werden op verschillende dagen picnicks georganiseerd met optredens van deejays.

motief: 

Het Maastrichtse nachtleven was aan een impuls toe en juist op dat moment ontstond ook het Sphinxpark, het park van de toekomst, waar vrijuit geëxperimenteerd mag worden met evenementen, ruimte en vorm. Deze combinatie was perfect voor het picnique electronique festival dat zich afspeelt in dit park. Een vrij festival met nieuwe muziek en een goede sfeer dat tot diep in de nacht door kan gaan.

middelen-wat: 

- Podium
- Sponsors
- Soundsystem
- Vergunningen
- Catering
- Vrijwilligers

middelen-wie: 

- Maastrichtlab
- Gemeente
- vrijwilligers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Elisabethgroen, Stadspark door bewoners

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Elisabethgroen, Stadspark door bewoners

beschrijving: 
Bewoners kunnen natuurlijk ook altijd zelf het initiatief nemen om iets te ontwikkelen wat ze zelf graag zouden willen zien. Een stadspark bijvoorbeeld, zoals in Amersfoort waarin het deel van de Heiligenbergerbeek een voormalig ziekenhuisterrein geleidelijk om wordt getoverd in een park. Een speciaal hiervoor opgerichte stichting streeft ernaar om delen van het toekomstige park samen met bewoners te ontwikkelen en beheren. Samen met vrijwilligers zullen nutstuinen, paddenpoelen, het blotevoetenpad e.d. tot stand komen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Regelingen & Financieën
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Op initiatief van bewoners is er voor een voormalig ziekenhuisterrein een voorstel gepresenteerd om een stadspark te ontwikkelen die de Amersfoortse binnenstad verbindt met de Utrechtse heuvelrug. Dit, in plaats van een woningprogramma. Uiteindelijk is dit ook gelukt en is Amersfoort begonnen met de aanleg van een geheel nieuw stadspark, waarbij de bewoners ook een grote rol hebben bij het uitvoeren van het project.

motief: 

Het initiatief is een enorme oppepper voor de stad Amersfoort. Het is een structerele verbetering aan de groenstructuur in de stad en laat zien dat een goed bewonersinitiatief een grote impact op de stad kan hebben. Het verbeterd dan ook de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling vna de stad en bij het gebruik en de programmering van het park, terwijl het een compleet nieuw perspectief werd op de samenwerking tussen overheid en stadsbewoners.

middelen-wat: 

- financiële middelen
- steun van de lokale politiek
- vrijwilligers
- steun van lokale bevolking

middelen-wie: 

- Gemeente
- ontwikkelaar / woningbouwcorporatie
- nieuwe bewoners
- groenbedrijf gemeente
- verschillend bedrijven uit de stad

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Tijdelijk buurtpark Coolhavenkade

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Tijdelijk buurtpark Coolhavenkade

beschrijving: 
Het buurtpark de Coolhavenkade in Rotterdam is gelegen op een braakliggend terreintje op de kop van de wijk Coolhaven. Het ligt aan de kade van de Coolhaven en het is met simpele middelen omgevormd tot een buurtpark, met BBQ plek, zandbak, loungeplekken etc. Het project is opgestart als een tijdelijke invulling om de buurt te verbeteren, is is gestaag uitgegroeid tot een belangrijke plek in de wijk met een tijdelijk restaurant en kleine festivals.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Het braakliggende terrein aan de Coolhavenkade is een doorn in het oog van een sociologe, een landschapsarchitect en een architect en tevens buurtbewoners. Zij starten het project om van het terrein een buurtpark te maken, ze komen in contact met het bedrijf dat het terrein in handen heeft en krijgen uiteindelijk toestemming om het gebied voor een jaar te gebruiken. De deelgemeente Delfshaven verstrekt een aantal kleine subsidies om het project mogelijk te maken.

motief: 

Het buurtpark levert niet alleen een kwalitatief hoogwaardigere en aantrekkelijkere openbare ruimte op. Het gaat verloedering tegen en verbeterd de sociale cohesie van de wijk. Mensen werken samen aan het project en staan samen bij dezelfde activiteiten, leren elkaar kennen en begrijpen en accepteren elkaar zo veel beter. In een grootstedelijke omgeving als Rotterdam is dat van onschatbare waarde. 

middelen-wat: 

- Goed plan
- Braakliggend terrein
- subsidie
- een aantal investeerders (kleine bedragen)
- heldere afspraken met de eigenaar van het terrein

middelen-wie: 

- enthousiaste ondernemers
- een eigenaar die het project steunt
- enthousiaste vrijwilligers uit de buurt
- gemeente die het project steunt

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends