zoekenresultaten filteren

StadsTuinderij Piushaven

schaal: 
wijk
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

StadsTuinderij Piushaven

beschrijving: 
StadsTuinderij Piushaven is een inspirerende, groene plek in hartje Tilburg waar tientallen vrijwilligers seizoensgroenten en kruiden telen onder professionele leiding. Op een wei omzoomd door bloemen graast een Schotse Hooglander en haar kalf. In een winkeltje wordt eigen oogst verkocht aan buurtbewoners en lokale horecazaken, naast diverse producten van D’n Ark, stadsimkerij Beezzzz en Goed werk, klusbedrijf met een maatschappelijk hart.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

StadsTuinderij Piushaven ondersteunt groene initiatieven en moestuinen in de wijken. Zo kunnen mensen actief deelnemen aan diverse werkzaamheden, op afwisselende locaties en met mede-vrijwilligers van verschillende komaf. De StadsTuinderij verbindt. Er ontstaan contacten en initiatieven om de stad mooier en beter leefbaar te maken en nieuwe mogelijkheden om jezelf te ontplooien.

motief: 

Elkaar inspireren. Samen actief zijn. Een plek waarin mensen tot bloei komen. Een broedplaats voor initiatieven waar de maatschappij behoefte aan heeft. Duurzaam, gezond en inclusief. Dat waren ideeën die opkwamen toen enkele medewerkers van de gemeente Tilburg in 2012 Vof Het Werkt uitdaagden om met een nieuw en creatief concept te komen. Een project dat met name burgers in de impulswijken zou ondersteunen en versterken.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wijkdeal

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Wijkdeal

beschrijving: 
Wijkdeals zijn deals waarbij bewoners de buurt prettiger en leefbaarder maken en hier met de gemeente afspraken over maakt. Bewoners die samen met buurtgenoten de handen uit de mouwen willen steken, kunnen met de gemeente een Wijkdeal sluiten.  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Je spreekt af dat je samen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden op je neemt. Denk aan blad ruimen, een schoonmaakactie in het voorjaar of het knippen van hagen. De werkzaamheden zijn altijd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes.

 

motief: 

Geef je op en bespreek je idee aan de keukentafel. In een deal spreek je met de gemeente af wat je wilt ondernemen, de gemeente zet daar een passende tegenprestatie tegenover. Een wijkdeal aangaan betekent in de eerste plaats dat je geen onkosten hoeft te hebben. De gemeente draagt bij. En wie weet, blijft er nog wat over om als het werk geklaard is, samen iets gezelligs te doen.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Noorderpark Trust

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Noorderpark Trust

beschrijving: 
Noorderpark Trust is een innovatieve wijkonderneming waar door middel van een samenwerkingsverband tussen bewoners en kunstenaars activiteiten in en om het Noorderpark in Amsterdam-Noord worden georganiseerd en uitgevoerd. Hierbij heeft de Noorderparkkamer als standplaats van de Noorderpark Trust zich de afgelopen zes jaar bewezen als een creatieve en inspirerende organisatie. Met de actieviteiten van de Noorderpark Trust krijgen bewoners steeds meer het heft in eigen hand en worden er tevens inkomsten gegenereerd die het verdere bestaan van de Noorderpark Trust mogelijk maken.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Communicatie & Sociale Media
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

In Nederland wordt er gedacht dat bewoners kunnen bepalen wat er in hun wijk of buurt gebeurt. In de praktijk pakt het vaak niet zo uit. De overheid en burgers spelen redelijk voorspelbare rollen, waardoor ze afhankelijk van elkaar zijn geworden. Autoriteiten durven niet zomaar een risicogebied los te laten. Hierdoor voelen bewoners zich niet altijd serieus genomen. Dit wordt geuit in wantrouw of woede wat er velvolgens toe leidt dat de overheid helemaal terughoudende houding aan neemt met betrekking tot het loslaten van het gebied.

Om deze afhankelijkheid en ongemakkelijke relatie aan te pakken moet er door beide partijen een andere mentalieit krijgen en een nieuwe rolverhouding worden aangenomen. De overheid zal een meer participerende houding richting bewonersinitiatieven aan moeten nemen. Hierbij speelt vertrouwen een belangrijke rol. Om dit vertrouwen te stimuleren is het Noorderpark Trust opgericht.

motief: 

De Noorderpark Trust werkt als een soort bemiddelaar tussen de gemeente en de bewoners. Hierdoor onstaat er meer vertrouwen vanuit de overheid om de bewoners meer actief betrokken te maken bij de ontwikkelingen in en rond het Noorderpark.

middelen-wat: 

De Noorderparkkamer is de centrale ontmoeting- en werkplek van de Noorderpark Trust. Daarnaast kunnen hier verschillende betrokkenen met de activiteiten in en rondom het Noorderpark samenkomen en worden er evenementen georganiseerd.

middelen-wie: 

Een groep actieve bewoners heeft ervoor gezorgd dat de Noorderpark Trust is opgericht. Het bestuur hiervan bestaat ook uit een groep bewoners.
De gemeente heeft door de onderhandeling met de Noorderpark Trust een passievere rol gekregen in het gebied in en rond het Noorderpark.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends