zoekenresultaten filteren

De Nieuwe Proef

schaal: 
woning
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

De Nieuwe Proef

beschrijving: 
De Nieuwe Proef is een gemeenschap, waarin mensen met verschillende achtergronden een aantal waarden in het leven delen. Ieder naar eigen kunnen, met eigen geaardheid en met enthousiasme. Een moderne coöperatie met een gezamenlijk eigenbelang. In een oude boerderij wordt gewoond en gewerkt met respect voor de mens, natuur en het milieu. De invulling sluit aan op de behoeftes en verlangens van nu.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer
Tuinen & Stadslandbouw
Wonen & Huisvesting

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Nextdoor

schaal: 
buurt
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Nextdoor

beschrijving: 
Nextdoor is een internationaal online platform voor mensen die contact willen maken met buurtgenoten. Door je buurt op te zoeken kan je buurtgenoten vinden die ook op dit platform zitten om elkaar te helpen, dingen te verkopen of uit te lenen of samen iets te organiseren.  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Wonen & Huisvesting

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Dorpsondersteuner Elsendorp

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Dorpsondersteuner Elsendorp

beschrijving: 
Een dorpsondersteuner helpt dorpsbewoners bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. De dorpsondersteuner kijkt naar wat de hulpvrager zelf kan doen en zoekt in zijn of haar omgeving naar oplossingen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

De kleine dorpsgemeenschap heeft niet alle voorzieningen zoals in steden in bereik, voor kleine en grote hulpvragen zijn daarom niet altijd de juiste instanties beschikbaar. Elsendorp had een persoon nodig die toch ondersteuning kon leveren bij deze vragen, waarbij het persoonlijk contact en de kracht van de dorpsgemeenschap benut wordt.

motief: 

Om de leefbaarheid in het dorp voor alle bewoners te waarborgen is de dorpsondersteuner in het leven geroepen, 1 persoon die aanspreekbaar is voor iedereen met een hulpvraag.

De dorpsondersteuner probeert oplossingen te vinden voor vragen door haar grote netwerk in te zetten en de juiste mensen aan elkaar te koppelen. Zo worden vele problemen opgelost zonder dat er professionele organisaties nodig zijn. Mocht dit niet voldoende zijn, dan wordt er contact gezocht met andere professionele partijen om de vragen op te lossen. De kracht van de kleine maar hechte dorpsgemeenschap wordt zo optimaal benut en versterkt, terwijl het in veel gevallen goedkopere en betere oplossingen oplevert.

middelen-wat: 

Het oplossen van kleine en grote hulpvragen door een groot netwerk van behulpzame dorpsbewoners in te schakelen.

middelen-wie: 

Gemeente Gemert-Blakel, dorpsondersteuner

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends