zoekenresultaten filteren

Noorderpark Trust

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Noorderpark Trust

beschrijving: 
Noorderpark Trust is een innovatieve wijkonderneming waar door middel van een samenwerkingsverband tussen bewoners en kunstenaars activiteiten in en om het Noorderpark in Amsterdam-Noord worden georganiseerd en uitgevoerd. Hierbij heeft de Noorderparkkamer als standplaats van de Noorderpark Trust zich de afgelopen zes jaar bewezen als een creatieve en inspirerende organisatie. Met de actieviteiten van de Noorderpark Trust krijgen bewoners steeds meer het heft in eigen hand en worden er tevens inkomsten gegenereerd die het verdere bestaan van de Noorderpark Trust mogelijk maken.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Communicatie & Sociale Media
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

In Nederland wordt er gedacht dat bewoners kunnen bepalen wat er in hun wijk of buurt gebeurt. In de praktijk pakt het vaak niet zo uit. De overheid en burgers spelen redelijk voorspelbare rollen, waardoor ze afhankelijk van elkaar zijn geworden. Autoriteiten durven niet zomaar een risicogebied los te laten. Hierdoor voelen bewoners zich niet altijd serieus genomen. Dit wordt geuit in wantrouw of woede wat er velvolgens toe leidt dat de overheid helemaal terughoudende houding aan neemt met betrekking tot het loslaten van het gebied.

Om deze afhankelijkheid en ongemakkelijke relatie aan te pakken moet er door beide partijen een andere mentalieit krijgen en een nieuwe rolverhouding worden aangenomen. De overheid zal een meer participerende houding richting bewonersinitiatieven aan moeten nemen. Hierbij speelt vertrouwen een belangrijke rol. Om dit vertrouwen te stimuleren is het Noorderpark Trust opgericht.

motief: 

De Noorderpark Trust werkt als een soort bemiddelaar tussen de gemeente en de bewoners. Hierdoor onstaat er meer vertrouwen vanuit de overheid om de bewoners meer actief betrokken te maken bij de ontwikkelingen in en rond het Noorderpark.

middelen-wat: 

De Noorderparkkamer is de centrale ontmoeting- en werkplek van de Noorderpark Trust. Daarnaast kunnen hier verschillende betrokkenen met de activiteiten in en rondom het Noorderpark samenkomen en worden er evenementen georganiseerd.

middelen-wie: 

Een groep actieve bewoners heeft ervoor gezorgd dat de Noorderpark Trust is opgericht. Het bestuur hiervan bestaat ook uit een groep bewoners.
De gemeente heeft door de onderhandeling met de Noorderpark Trust een passievere rol gekregen in het gebied in en rond het Noorderpark.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Noorderparkkamer

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Noorderparkkamer

beschrijving: 
De Noorderparkkamer is een culturele ontmoetingsplek in het Noorderpark in Amsterdam-Noord. Het houten paviljoen is zowel een knusse huiskamer als een podium. De kwalitatief hoogstaande programmering komt volledig tot stand in een wisselende, nauwe samenwerking tussen kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners. Veelal organiseren bewoners de activiteiten. Zo huist een kookclub voor minimakinderen elke zaterdag in de Noorderparkkamer en organiseert een buurtbewoner elke laatste zaterdag van de maand een kinderdisco. De Noorderparkkarmer is ook te huur.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

gelegenheid: 

Het Noorderpark scheidt twee kansarme wijken van elkaar. De oprichter van de Noorderparkkamer zag een enorme potentie om cultuur en kunst te gebruiken zodat deze wijken weer een kans zouden krijgen. Samen met een groep kunstenaars is er in het Noorderpark, centraal tussen de twee wijken in, de Noorderparkbar ontwikkeld.

motief: 

Eind 2013 is de Noorderpark Trust opgericht wat bestuurd wordt door buurtbewoners. Het doel is om de samenwerking tussen organisaties in het park te stimuleren en bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark. Structurele financiering van het culturele programma is mogelijk door de komst van de Noorderparkbar, waar inkomsten worden gecreëerd. De basis van de bar is gefinancierd door Ymere. Daarna is er ondersteuning gekomen van Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

middelen-wat: 

De Noorderpark Trust is opgericht om samenwerking van verschillende partijen in het park te stimuleren en buurtbewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen.
De Noorderparkbar functioneert als de centrale ontmoeting- en evenementenlocatie in het Noorderpark. Hier komen verschillende mensen en partijen bij elkaar en ontstaan interessante initiatieven en activiteiten.

middelen-wie: 

Kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners en professionals werken samen aan het organiseren van verschillende activiteiten.
De financiering voor de Noorderparkbar is gedaan door Ymere, Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends