zoekenresultaten filteren

Waterplein op Bellamyplein

schaal: 
buurt
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Waterplein op Bellamyplein

beschrijving: 
In Spangen is de komende vijf jaar extra waterberging nodig van 5300 m3. Waterplein Bellamyplein zal voor ca. 750 m3 waterberging zorgen. Doordat het Bellamyplein laag gelegen is, opnieuw ingericht ging worden én het riool rondom het plein aan vervanging toe is, kwamen er kansen om juist hier een deel van de wateropgave van de wijk op te lossen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu

tags:

gelegenheid: 

In de Rotterdamse wijk Spangen is bijna geen open water aanwezig en is er vrij veel verharding. Om de wijk bestand te maken voor de hevigere regenbuien in de toekomst is voor een getrapte aanpak gekozen met buffering in oppervlaktewater, de realisatie van een waterplein en zoveel mogelijk ontharden van onnodig verharde oppervlakken. Het Bellamypark is een van de lagere gedeelten van de wijk. Dat is bij sterke neerslag te merken aan wateroverlast en modder op het huidige plein. In het nieuwe Bellamypark wordt een waterplein gerealiseerd waarin de wateropgave op een vanzelfsprekende manier in het ontwerp is meegenomen.

motief: 

In Spangen is de komende vijf jaar extra waterberging nodig van 5300 m3. Waterplein Bellamyplein zal voor ca. 750 m3 waterberging zorgen. Doordat het Bellamyplein laag gelegen is, opnieuw ingericht ging worden én het riool rondom het plein aan vervanging toe is, kwamen er kansen om juist hier een deel van de wateropgave van de wijk op te lossen.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wijkdeal

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Wijkdeal

beschrijving: 
Wijkdeals zijn deals waarbij bewoners de buurt prettiger en leefbaarder maken en hier met de gemeente afspraken over maakt. Bewoners die samen met buurtgenoten de handen uit de mouwen willen steken, kunnen met de gemeente een Wijkdeal sluiten.  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Je spreekt af dat je samen eenvoudige onderhoudswerkzaamheden op je neemt. Denk aan blad ruimen, een schoonmaakactie in het voorjaar of het knippen van hagen. De werkzaamheden zijn altijd in de openbare ruimte, bijvoorbeeld straten, pleinen, groenstroken, perken en parkjes.

 

motief: 

Geef je op en bespreek je idee aan de keukentafel. In een deal spreek je met de gemeente af wat je wilt ondernemen, de gemeente zet daar een passende tegenprestatie tegenover. Een wijkdeal aangaan betekent in de eerste plaats dat je geen onkosten hoeft te hebben. De gemeente draagt bij. En wie weet, blijft er nog wat over om als het werk geklaard is, samen iets gezelligs te doen.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

PARK(ing) Day

schaal: 
internationaal
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

PARK(ing) Day

beschrijving: 
PARK(ing) Day is een jaarlijks terugkomend, open-source, wereldwijd evenement waar burgers, kunstenaars en activisten samen tijdelijk parkeerplaatsen veranderen in "PARK (ing)" plaatsen: tijdelijke openbare ruimtes. Het project begon in 2005 toen in het centrum van San Francisco Rebar, een kunst en design studio in San Francisco, een parkeerplaats in een tijdelijke openbaar park veranderde. Sinds 2005 is PARK(ing) Day uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, waarbij organisaties en individuenten, onafhankelijk van Rebar maar aan de hand van een vaste set van richtlijnen, nieuwe vormen van tijdelijke publieke ruimte in stedelijke contex creëren.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Groenvoorziening & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

motief: 

De missie van het PARK(ing) Day is om aandacht te vragen voor de noodzaak van een meer open ruimte in de stedelijke omgeving. Dit om een kritische discussie over hoe de publieke ruimte wordt gecreëerd en toegewezen te genereren en om de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving te verbeteren.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Waterplein Benthemplein Rotterdam

schaal: 
straat
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Waterplein Benthemplein Rotterdam

beschrijving: 
Het waterplein combineerd wateropslag met een verbetering in de kwaliteit van de openbare ruimte. Het waterplein heeft een tweeledig doel. Het maakt geld geïnvesteerd in wateropslag zichtbaar en beleefbaar. Daarnaast geeft het ruimtelijke kwaliteit en identiteit aan centrale plekken in buurten en wijken, zoals in dit geval aan het ROC. Het waterplein staat meestal droog en wordt dan gebruikt als een recreatieve openbare ruimte. Als er water staat is het deels nog bruikbaar maar deels ondergelopen. Vaak is het zo ontworpen dat er verschillende speelmogelijkheden zijn, ook als er regenwater opgeslagen is.       

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Sporten & Spelen

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Sport- en speelplein

schaal: 
buurt
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Sport- en speelplein

beschrijving: 
Het Nicolaas Beetsplein is een sport en speelplein geïntegreerd in een groene heuvel door middel van een geprogrammeerde driedimensionale rand. Het plein zelf bestaat uit drie verschillende speelvelden die over elkaar zijn geplaatst. De ring eromheen kan gebruikt worden als fiets- of joggingbaan en als tribune en is zo robuust gemaakt dat het tegen een stootje kan. De verhogingen zijn in glooiende heuvels geïntegreerd.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Sporten & Spelen
categorie (overige, max. 3): 
Sporten & Spelen

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Buurtsalon Bakker 4

schaal: 
buurt
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Buurtsalon Bakker 4

beschrijving: 
Buursalon Bakker 4 is een door een groep actieve bewoners opgericht buurthuis in Oud-Woensel. Ze zijn actief in het organiseren van vele initiatieven die de leefbaarheid in de buurt versterken. Buurtbewoners kunnen hier met goede ideeën voor de buurt terecht en geholpen worden met de uitvoering hiervan. Voorbeelden van uitgevoerde initiatieven zijn een moestuin, een hondenuitlaatveld, bloembakken, een skatebaan, een buurtbibliotheek en een kunstmarkt. In samenwerking met buurtcongierges worden de verschillende actieviteiten samen met de openbare in de buurt onderhouden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Nadat een rij woningen in Oud-Woensel leeg kwam te staan zijn hier nieuwe bewoners geplaats die niet ten goede kwamen voor de leefbaarheid van de buurt. Een van de huidige bewoners in deze straat was hier niet van gedient en besloot actie te ondernemen. Samen met vier mede buurtbewoners is ervoor gezorgd dat de nieuwe bewoners zijn overgeplaatst naar een meer geschikte woonomgeving. Als reactie op dit succes besloot de groep actieve bewoners meer voor de wijk te ondernemen met als doel de buurt een prettige leefomgeving te maken. Hier is uiteindelijk Buurtsalon Bakker 4 uit gestart.

motief: 

Het uitgangspunt is een prettige buurt maken om in te wonen. Hierbij kan iedere buurtbewoner een steentje bijdragen. Vanwege de goede resultaten die er zijn ontwikkeld voor de leefbaarheid van de buurt is er een vertrouwen vanuit de gemeente ontstaan. Daardoor is er een grote vrijheid voor het voorstellen en uitvoeren van nieuwe initiatieven.

middelen-wat: 

Een leegstaand huis is aangewezen als locatie voor de Buurtsalon. Het adres hiervan is Bakkerstraat 4. Vandaar de naam Buurtsalon Bakker 4.
Vanuit de gemeente worden er coupons van maximaal €5000,- uitgedeeld ter ondersteuning van burgerinitiatieven.

middelen-wie: 

Buurtsalon Bakker 4 wordt voornamelijk onderhouden door één actieve bewoner. Daarnaast zijn meerdere bewoners betrokken bij de verschillende initiatieven en activiteiten die zijn ontwikkeld.
Een aantal wooncorporaties die actief zijn in de buurt zijn betrokken bij sommige activiteiten die worden georganiseerd. Dit zijn vaak activiteiten die te maken hebben met leegstand of eigenaarschap.
De gemeente van Eindhoven heeft vanwege het vertrouwen in Buurtsalon Bakker 4 een redelijk passieve rol ingenomen. De ontwikkelingen in de buurt worden wel in de gaten gehouden, maar nieuwe initiatieven of activiteiten hoeven niet door de gemeente worden goedgekeurd.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Zelfbeheer Hoekwierde, Almere

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Zelfbeheer Hoekwierde, Almere

beschrijving: 
Vanaf de zomer 2010 wordt in de Almeerse wijk Hoekwierde geëxperimenteerd met zelfbeheer. Het beheer van de openbare ruimte van de wijk wordt door bewoners geregeld.   

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media
Energie & Milieu
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

De wijk Hoekwierde ligt aan de rand van Almere en bevat veel groene openbare ruimte. De wijk was lange tijd verloederd totdat de gemeente de wijk in 2010 een grote opknapbeurt gaf. Dit was de aanleiding voor de bewoners om het vanaf dat moment goed aan te pakken. De bewoners richten een stichting op 'bewonersgroep Hoekwierde' die er voor zorgt dat de openbare ruimte onderhouden wordt door de bewoners in plaats van de groendienst van de gemeente Almere. Met steun van de gemeente, het project Groen Dichterbij en de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting loopt dit project nu met succes.

motief: 

De openbare ruimte in beheer nemen als groep bewoners heeft een aantal voordelen, het geeft de bewoners beslissingsvrijheid, ze kunnen zelf bepalen wat belangrijk is voor de wijk, welke plekken ze (door ervaring) willen aanpakken en op welke manier. Doordat de bewoners gezamenlijk overleggen over het budget dat de gemeente bijdraagt kan het bedget ook op de voor de bewoners juiste manier geïnvesteerd worden. De gemeente werkt vaak met beheersplannen die voor grotere gebieden gelden en die niet adequaat zijn voor de problematiek van de buurt. Als bewoners bereid zijn om het beheer in eigen hand te nemen dan kan het geld dat normaal aan de plantsoenendienst besteed wordt via de bewoners direct in de openbare ruimte gespendeerd wordt.

middelen-wat: 

Investering van de gemeente Almere
Zelfbeheer openbare ruimte door bewoners

middelen-wie: 

Gemeente Almere
Bewonersgroep Hoekwierde

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Buurtmoestuin

schaal: 
buurt
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Buurtmoestuin

beschrijving: 
Door middel van de moestuin komen buurtbewoners met elkaar in contact en leer ik buurtbewoners en de wijk beter kennen. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Een vraag van bewoners en kinderen uit de wijk voor het opstarten van een moestuin. Een bewonerscorporatie is hier op in is gegaan met de wens om meer verbindingen te leggen met bewoners,

motief: 

Een buurtmoestuin bindt de buurtbewoners die er aan werken, jong en oud ontmoeten elkaar en helpen elkaar. Tegelijkertijd bevordert het de gezondheid, de vitaliteit en de kennis van planten.

 

middelen-wat: 

- Materiaal, spades, grond, zaden
- Hek om het gebied af te sluiten
- Financiële steun om het project op gang te brengen

middelen-wie: 

- Woningcorporatie
- Vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de buurtmoestuin (bewoners)
- Kunst- en cultuurorganisatie
- Organisaties die ingehuurd worden voor themamiddagen
- Gemeente
- Basisschool

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Elisabethgroen, Stadspark door bewoners

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Elisabethgroen, Stadspark door bewoners

beschrijving: 
Bewoners kunnen natuurlijk ook altijd zelf het initiatief nemen om iets te ontwikkelen wat ze zelf graag zouden willen zien. Een stadspark bijvoorbeeld, zoals in Amersfoort waarin het deel van de Heiligenbergerbeek een voormalig ziekenhuisterrein geleidelijk om wordt getoverd in een park. Een speciaal hiervoor opgerichte stichting streeft ernaar om delen van het toekomstige park samen met bewoners te ontwikkelen en beheren. Samen met vrijwilligers zullen nutstuinen, paddenpoelen, het blotevoetenpad e.d. tot stand komen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Regelingen & Financieën
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Op initiatief van bewoners is er voor een voormalig ziekenhuisterrein een voorstel gepresenteerd om een stadspark te ontwikkelen die de Amersfoortse binnenstad verbindt met de Utrechtse heuvelrug. Dit, in plaats van een woningprogramma. Uiteindelijk is dit ook gelukt en is Amersfoort begonnen met de aanleg van een geheel nieuw stadspark, waarbij de bewoners ook een grote rol hebben bij het uitvoeren van het project.

motief: 

Het initiatief is een enorme oppepper voor de stad Amersfoort. Het is een structerele verbetering aan de groenstructuur in de stad en laat zien dat een goed bewonersinitiatief een grote impact op de stad kan hebben. Het verbeterd dan ook de betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling vna de stad en bij het gebruik en de programmering van het park, terwijl het een compleet nieuw perspectief werd op de samenwerking tussen overheid en stadsbewoners.

middelen-wat: 

- financiële middelen
- steun van de lokale politiek
- vrijwilligers
- steun van lokale bevolking

middelen-wie: 

- Gemeente
- ontwikkelaar / woningbouwcorporatie
- nieuwe bewoners
- groenbedrijf gemeente
- verschillend bedrijven uit de stad

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Glamourmanifest

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Glamourmanifest

beschrijving: 
Glamourmanifest verbindt eigenaren en gebruikers van de kantoren in het kantorengebied Amstel III en fungeert als kickstarter en katalysator voor de transformatie van dit monofunctionele werkgebied tot een sprankelende stadswijk. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Amstel III is een kantoren- en bedrijventerrein in Amsterdam Zuidoost dat kampt met leegstand, gebrekkige openbare ruimte en een gebrek aan voorzieningen. Saskia Beer wilde als architect een bijdrage leveren aan het transformatieproces van monofunctioneel kantorenpark naar dynamisch en levendig werk- en leefgebied.

motief: 

Saskia Beer wil als architect een bijdrage leveren aan de transformatie van kantorengebied Amstel III in Amsterdam, het is echter lastig om een goed begin te maken met de plannen omdat eigenaren van de panden niet de eerste willen zijn om te investeren. Ze richt daarom het glamourmanifest op, via positeive laagdrempelige ingrepen krijgt ze het voor elkaar dat pandeigenaren, werknemers em gebruikers meer en meer met elkaar in contact komen. Uiteindelijk fungeert het Glamourmanifest als een aanjager voor grotere veranderingen in het gebied.

middelen-wat: 

- lidmaatschap op activiteiten
- private fondsen voor financiering
- on- en offline campagne voor publiciteit

middelen-wie: 

- Saskia Beer, glamour manifest
- gebruikers
- pandeigenaren

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends