zoekenresultaten filteren

Care Innovation Center West-Brabant

schaal: 
provincie
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Care Innovation Center West-Brabant

beschrijving: 
Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar, om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

De zorgsector is sterk in beweging. Door veranderende wet- en regelgeving, decentralisatie van overheidstaken en mondige cliënten die langer thuis wonen, zal de zorg van morgen anders georganiseerd moeten gaan worden. Daarbij is de uitdaging om ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Dat vraagt om nieuwe diensten en producten oftewel investeren in zorginnovatie. Het Care Innovation Center West-Brabant maakt zich hier hard voor. Door zorginnovatie te stimuleren en toegankelijk te maken voor studenten, professionals en burgers.

motief: 

Het Care Innovation Center is een proeftuin voor zorginnovaties. Zij beoogt zorginnovaties toe te passen in het dagelijkse leven van mensen en in het opleiden van mensen voor de gezondheidszorg, met het doel mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te verzorgen en verplegen, de kosten van de gezondheidszorg te beperken en mensen al tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties.

Samen met overheid, ondernemers en onderwijs is ons gezamenlijke doel om zorginnovatie in de regio West-Brabant te stimuleren en te implementeren. De organisatie bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Advies en de dagelijkse leiding.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Blijven wonen in Hengevelde

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Blijven wonen in Hengevelde

beschrijving: 
'Blijven wonen in Hengelvelde' is een woningbouwproject voor zorgbehoevenden die een kleinschalige woonvorm in het dorp gaan realiseren. Het wordt een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen waar meer zorg en begeleiding wordt verzorgd. Het wordt voor de doelgroep gebouwd die de regie over zijn/haar leven verliest en voor wie thuiszorg niet meer genoeg is. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Hengevelde is dorp waar een hechte gemeenschap woont. Er zijn veel voorzieningen aanwezig, ook op het gebied van zorg. Alleen als je de regie over je eigen leven verliest, mist er een geheel verzorgde zorgvoorziening. Her wordt nu aan gewerkt

motief: 

Een klein dorp als Hengevelde kent een hechte gemeenschap, die veel samen doet en voor elkaar betekent. Dan is het vervelend als iemand wegens omstandigheden zoals ziekte het dorp moet verlaten om op een plek te gaan wonen waar hij of zij de zorg kan krijgen die nodig is. Dit was het leidende motief om het project te beginnen waar hulpbehoevende bewoners toch in het dorp kunnen blijven wonen. Dit houdt de gemeenschap intact en is een geruststellend gevoel voor de bewoners van het dorp.

middelen-wat: 

- financiers
- voldoende draagvlak, de garantie dat er mensen gaan wonen.
- enthousiaste vrijwilligers die op allerlei manieren hun steentje willen bijdragen

middelen-wie: 

- architect voor het ontwerp van het complex
- gemeente die het project ondersteunt
- private fondsen voor de financiering

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Mantelzorg voor beginners

schaal: 
nationaal
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Mantelzorg voor beginners

beschrijving: 
Als een persoon (tijdelijk) voor iemand gaat zorgen komen er veel zaken bij kijken: waar haal je een rolstoel vandaan? Op welke wijze kan een badkamer worden aangepast? Mantelzorg voor Beginners helpt beginners bij het vinden, kiezen en regelen van zorg in de thuissituatie. Van passende hulp(middelen) tot informatie over wet- en regelgeving.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media

tags:

gelegenheid: 

Op dit moment veranderd de zorgwereld razendsnel, belangrijke zorgtaken worden overgeheveld naar de gemeentes, landelijk beleid veranderd, er is minder geld beschikbaar etc. Mantelzorg wordt hierin een steeds belangrijker aspect aangezien veel (algemene) zorg niet meer wordt vergoed. Er is echter geen centraal punt waar alle informatie over mantelzorg beschikbaar is. Mantelzorg voor beginners biedt hulp aan mantelzorgers op alle aspecten van het mantelzorgen, van praktijktips tot hulp bij wet- en regelgeving

motief: 

Een centraal punt in Nederland om alle kennis te delen en elke denkbare vraag te beantwoorden is heel erg nodig in deze tijd waarin de wet- en regelgeving in de zorg zo snel veranderd. 

middelen-wat: 

- financiering voor onderbrengen platform

middelen-wie: 

- ervaren mantelzorgers die kennis willen delen
- partijen die willen investeren

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonersbedrijf Emmerhout

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonersbedrijf Emmerhout

beschrijving: 
In de naoorlogse wijk Emmerhout heeft Wijkebelangen Emmerhout een bewonersbedrijf  opgericht  dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de lokale economie. Zo ondersteunt het samenwerkende zzp-ers uit de wijk. Verder worden er diensten ontwikkeld waar de wijk behoefte aan heeft. Op termijn wil het bewonersbedrijf ook kunnen meedoen aan aanbestedingen vanuit de gemeente.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Stichting wijkbelangen Emmerhout het initiatief genomen om naar Engels voorbeeld van de development trusts een bewonersbedrijf op te zetten ter bevordering van de lokale economie.

 

Stichting wijkbelangen Emmerhout is sinds 1999 erkend overlegpartner van de gemeente en mag naar eigen inzicht (met actieve inbreng van de bewoners) het door de gemeente beschikbaar gestelde budget jaarlijks investeren in de wijk.

motief: 

Het bewonersbedrijf is een onderneming in handen van de bewoners om hun wijk te verbeteren. In een voormalig schoolgebouw is er onder andere een computerondersteuning, ruimte voor zzp’ers en een eetbare tuin met restaurant etc. Het levert hiermee onafhankelijk diensten aan de wijk.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Bewonersbedrijf Emmerhout, gemeente Emmen, startkapitaal van Samenwerkingverband Actieve Bewoners.

middelen-wie: 

Wijkbelangen Emmerhout, buurtbewoners.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends