zoekenresultaten filteren

Wonen+

schaal: 
buurt
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Wonen+

beschrijving: 
In de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt een groot deel van de sociale huurwoningen op een speciale manier toegewezen. Mensen die graag in Geeren-Zuid willen wonen, kunnen ‘solliciteren’ naar een woning en zetten zich na de verhuizing naar de wijk voor 10 uur per maand in als vrijwilliger. Ook studenten komen in aanmerking voor de etagewoningen aan de Jan Darkenisstraat. Deze manier van toewijzen is een pilotproject tot eind 2016 en heet Wonen+.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Regelingen & Financieën
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

De bewoners uit Geeren-Zuid zijn op zoek naar nieuwe buren die positief en sterk in het leven staan en in staat zijn om zelfstandig te wonen en goed voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Om in aanmerking te komen voor een woning via Wonen+ gelden er een aantal spelregels. Bewoners uit Geeren-Zuid kiezen hun nieuwe buren aan de hand van de ingezonden brieven en een gesprek. 

motief: 

Het vrijwilligerswerk dat u in Geeren-Zuid gaat doen, zal passen bij uw kwaliteiten, interesses én de behoefte in de wijk. Het vrijwilligerswerk moet bijdragen aan:

  • Geeren-Zuid wordt schoner, heler en veiliger
  • de ontwikkeling van bewoners uit Geeren-Zuid op de aandachtsgebieden jeugd, armoede, zorg of eenzaamheid

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Huur op Maat

schaal: 
woning
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Huur op Maat

beschrijving: 
Het project Huur op Maat is een initiatief van 13 woningbouwcorporaties om te experimenteren met huur op basis van het inkomen en huishoudensamenstelling. Met een verandering van inkomen, veranderd ook de huur van de woning. Hierdoor blijkt dat lage inkoens meer keuzevrijheid hebben, de prijs-kwaliteit verhouding van woningen wordt beter en de volkshuisvestingsgelden worden beter besteed. (de huurkorting komt alleen terecht bij de mensen met een laag inkomen)  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Het experiment 'Huur op Maat" is bedoeld om te onderzoeken of inkomensafhankelijke huurprijzen betere verhoudingen op de woningmarkt opleverd en of mensen meer keuze krijgen in hun woning.

motief: 

Huur op Maat zorgt ervoor dat lagere inkomens een hogere tegemoetkoming krijgen van de woningbouwcorporatie, terwijl hogere inkomens een lagere tegemoetkoming krijgen. Hierdoor krijgen gezinnen met verschillende inkomens meer kansen en mogelijkheden om passende woningen te huren. Dit voorkomt tevens dat de er scheiding ontstaat tussen inkomensgroepen op buurt- of wijkniveau. 

Het onderzoek is een succes gebleken in verschillende steden, uit de evaluatie van het experiment blijkt het draagvlak voor het experiment groot was, 80 procent van de huurders vonden het rechtvaardig dat de korting jaarlijks wordt aangepast en 63 procent van de huurders met een hoger inkomen vindt het rechtvaardig dat huurders met een lager inkomen minder huur moeten betalen.

middelen-wat: 

- steun van het Rijk
- verdeling van volkshuisvestingsgelden op een andere manier dan gebruikelijk.

middelen-wie: 

- woningbouwcorporaties
- ministerie van Binnenlandse zaken
- gemeentes

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends