zoekenresultaten filteren

Faciliteit duurzaam ondernemen en voedselzekerheid

schaal: 
internationaal
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Faciliteit duurzaam ondernemen en voedselzekerheid

beschrijving: 
De faciliteit Duurzaam ondernemen en Voedselzekerheid stimuleert publiek private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelings- landen. Concreet betekent dit dat overheidspartijen, bedrijfsleven en eventuele Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en kennisinstellingen gezamenlijk een samenwerkingsverband met het Ministerie kunnen aangaan en in aanmerking kunnen komen voor subsidie voor een programma gericht op een aantal subthema’s.
Daarmee wordt bijgedragen aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Om te komen tot een aanzienlijke verbetering van de voedselzekerheid- situatie en een versterking van private sector in ontwikkelings- landen die ook ten goede komt aan de brede bevolking, is het vaak nodig om de innovatiekracht en economische duurzaamheid van de markt te combineren met overheidsregulering en maatschappelijke betrokkenheid. Een partnerschap tussen overheid, bedrijfsleven en eventueel NGO’s of kennisinstellingen kan door bundeling van expertise van grote waarde zijn bij het zoeken naar innovatieve oplossingen, e ciënte en duurzame verdienmodellen en naar inclusieve deelname van middelgrote en kleine ondernemers en producenten. Partnerschappen, mits goed opgezet en gemanaged, zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te overbruggen.

motief: 

Met de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Green Deal

schaal: 
internationaal
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Green Deal

beschrijving: 
Green Deals zijn concrete initiatieven voor groene groei waarin overheid en samenleving vanaf de start op interactieve wijze samenwerken. Centrale gedachte is dat de overheid initiatieven faciliteert en versnelt door het wegnemen van knelpunten. Knelpunten kunnen liggen op het vlak van wet- en regelgeving, ontbreken van marktprikkels, innovatie en netwerkvorming. De Green Deal aanpak is een instrument binnen het Groene Groei beleid.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Energie & Milieu
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën
Tuinen & Stadslandbouw
Vervoer & Mobiliteit

tags:

gelegenheid: 

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Buurtmoestuin

schaal: 
buurt
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Buurtmoestuin

beschrijving: 
Door middel van de moestuin komen buurtbewoners met elkaar in contact en leer ik buurtbewoners en de wijk beter kennen. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Een vraag van bewoners en kinderen uit de wijk voor het opstarten van een moestuin. Een bewonerscorporatie is hier op in is gegaan met de wens om meer verbindingen te leggen met bewoners,

motief: 

Een buurtmoestuin bindt de buurtbewoners die er aan werken, jong en oud ontmoeten elkaar en helpen elkaar. Tegelijkertijd bevordert het de gezondheid, de vitaliteit en de kennis van planten.

 

middelen-wat: 

- Materiaal, spades, grond, zaden
- Hek om het gebied af te sluiten
- Financiële steun om het project op gang te brengen

middelen-wie: 

- Woningcorporatie
- Vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de buurtmoestuin (bewoners)
- Kunst- en cultuurorganisatie
- Organisaties die ingehuurd worden voor themamiddagen
- Gemeente
- Basisschool

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Picnique Electronique festival

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
jaarlijks

Picnique Electronique festival

beschrijving: 
Picnique electronique is een tijdelijk festival dat elk jaar in het Sphinxpark, een braakliggend terrein dat tijdelijk een park is, neerstrijkt. Het park wordt een weekend omgetoverd tot een festivalterrein met muziek, acts en eten.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Het Maastrichtse nachtleven was niet echt bruisend, om hier iets aan te doen werd het nachtleven naar de dag gehaald en werd het festival Picnique Electronique geïntroduceerd. In het Sphinxpark, een tijdelijk park op het braakliggend terrein van de Sphinxfabriek, werden op verschillende dagen picnicks georganiseerd met optredens van deejays.

motief: 

Het Maastrichtse nachtleven was aan een impuls toe en juist op dat moment ontstond ook het Sphinxpark, het park van de toekomst, waar vrijuit geëxperimenteerd mag worden met evenementen, ruimte en vorm. Deze combinatie was perfect voor het picnique electronique festival dat zich afspeelt in dit park. Een vrij festival met nieuwe muziek en een goede sfeer dat tot diep in de nacht door kan gaan.

middelen-wat: 

- Podium
- Sponsors
- Soundsystem
- Vergunningen
- Catering
- Vrijwilligers

middelen-wie: 

- Maastrichtlab
- Gemeente
- vrijwilligers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Mobiele moestuin

schaal: 
buurt
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Mobiele moestuin

beschrijving: 
In grote bakken kan de mobiele moestuin overal neergezet worden, van schoolpleinen tot braakliggende terreinen tot tuinen. De mobiele moestuin bestaat uit grote bakken van 1m2 waarin groenten en fruit gekweekt kan worden. De mobiele moestuin is niet afhankelijk van de plek waar hij staat en kan overal een impuls geven aan de omgeving

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

In veel stedelijke gebieden is weinig groen voorhanden, met name betreft voedselproductie en -educatie is er weinig voorhanden. Daarom zijn mobiele moestuinen heel geschikt voor bijvoorbeeld scholen om de kinderen te leren hoe groente en fruit groeit. Daarnaast kan het perfect als invulling van langdurig braakliggende gebieden dienen.

motief: 

Terwijl voedselproductie steeds meer een geïndustrialiseerd proces is, groeien de steden nog steeds. Hoe ons voedsel gemaakt wordt en waar het vandaan komt, staat steeds hoger op de agenda van ouders en scholen. Kinderen moeten weten hoe groenten groeien, hoe je ze moet verzorgen en een algemeen besef ontwikkelen van natuurlijke processen. Hierbij zijn mobiele moestuinbakken ideaal, ze kunnen overal neergetzet worden, opgeborgen worden buiten het seizoen en ze ze perfect geschikt voor educatie. Daarnaast heben ze andere functies als het tijdelijk opfleuren van pleinen en braakliggende terreinen.

middelen-wat: 

- budget om de bakken op de plek te krijgen
- zaden

middelen-wie: 

- Vrijwilligers
- eigenaar gebied

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Koken voor de buurt

schaal: 
wijk
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
wekelijks

Koken voor de buurt

beschrijving: 
Door middel van Koken voor de Buurt koken leerlingen van de basisschool onder leiding van vrijwillige koks uit de wijk een driegangen maaltijd voor de buurt. Jong en oud worden aan elkaar gekoppeld. Thema’s als zorg voor elkaar, elkaar leren kennen en het doorbreken van sociaal isolement staan hierbij centraal. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Opvoeding & Gezin
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

In het kader van een sterkere buurt hebben twee basisscholen en Welstede, een organisatie die activiteiten organiseert in buurthuizen de handen ineen geslagen om kinderen te laten koken voor (sociaal geïsoleerde) ouderen.

motief: 

Kinderen in de bovenbouw van een basisschool helpen met koken voor wijkbewoners  zodat er een verbinding tussen jong en oud ontstaat, ze voor elkaar te leren zorgen, dienstbaar te zijn aan de samenleving, elkaar leren kennen en doorbreken van sociaal isolement. 

middelen-wat: 

- financiering
- eten, in dit geval door de Albert Heijn gesponsord
- buurthuis

middelen-wie: 

- groep 7/8 basisschoolleerlingen
- bewoners uit de wijk
- vrijwilligers die helpen bij het koken
- welzijnsorganisatie die de activiteiten organiseert

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bijzonder thuisafgehaald

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bijzonder thuisafgehaald

beschrijving: 
Bijzonder Thuisafgehaald is een onderdeel van het platform Thuisafgehaald en is bedoeld voor de mensen die extra ondersteuning bij de avondmaaltijd kunnen gebruiken. Deze mensen zitten tijdelijk in een lastige situatie en/of ze zijn zorgbehoevend. Er wordt een bijzondere thuiskok uit de buurt gezocht om bijvoorbeeld een vaste dag in de week te koken. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media

tags:

gelegenheid: 

Het bestaande platform Thuisafgehaald was nog nie compleet voor de doelgroep die zelf de maaltijd niet kan afhalen of speciale zorg nodig heeft. Tegelijkertijd krijgen mensen die de het leuk vinden om voor anderen te koken hier op een nuttige manier de kans voor.

motief: 

Zorgbehoevende wijkbewoners en wijkbewoners die tijdelijk in een lastige situatie zitten hebben worden gekoppeld aan vrijwilligers die het leuk vinden om te koken. Hierdoor wordt ook de sociale cohesie in de buurt bevorderd doordat mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten nu de kans krijgen om elkaar te helpen.

middelen-wat: 

- vrijwilligers die bereid zijn om te participeren
- kleine bijdrage voor vergoeding van de maaltijd
- koks die op een vaste dag willen te koken
- geld voor onderhouden van online platform
- cliënten voor afname maaltijden
- media aandacht

middelen-wie: 

- partijen die investeren in het platform
- medewerkers die mensen die geen internet hebben via telefooncontact aan de koks koppelen
- koks uit de wijk die koken voor de zorgbehoevende

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends