zoekenresultaten filteren

Raakveld creatieve zorgwerkplaats

schaal: 
woning
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Raakveld creatieve zorgwerkplaats

beschrijving: 
Raakveld creatieve zorgwerkplaats biedt mensen met een beperking veel mogelijkheden. Je kunt er mooie dingen maken, nieuwe dingen leren, leuke dingen meemaken, Je kunt er je talenten ontdekken bij de dagbesteding of nuttig bezig zijn bij begeleid werken. Maar je kunt er ook spannende avonturen beleven, mooie momenten meemaken en andere mensen leren kennen. Op bijna elk gebied zijn er activiteiten: muziek, video, theater, zang, techniek, radio, tuin, keuken, barwerk, computers, kostuums maken, decorbouw, schilderen, mozaïeken, geluid en licht.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Kunst & Cultuur
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Zjef Naaijkens en Loutje Bosch zijn in 2006 begonnen met Raakveld. Ze kwamen tot het idee van een zorgtheater door hun eigen theater- en muziekpraktijk. Samen speelden ze met hun gezelschap Louter Produkties vaak voor instellingen en het speciaal onderwijs. Ze merkten toen dat het publiek, dat mee mag spelen in hun interactieve voorstellingen, vaak zijn eigen beperking overwon of over talent bleek te beschikken waar niemand nog aan gedacht had. Vanuit die gedachte startten zij een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Ze vormen samen de directie van Stichting Raakveld. Ze treden beiden ook nog steeds op in het land.

motief: 

De methodiek bij de activiteiten komt dicht in de buurt van de Presentiemethodiek zoals beschreven door Andries Baart. Raakveld zelf omschrijft het liever als de methode van de Chaos en de Liefde. Er zijn voor je mensen, het verschil maken, ruimte geven en voorwaardenscheppend werken, veiligheid borgen en respect tonen voor elkaar, dat zijn uitgangspunten van de medewerkers bij hun werk. De cliënten spreken hen eerder aan op het gebied van hun specialisatie dan als ‘zorgverlener’.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Fietsenbank

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Fietsenbank

beschrijving: 
Een initiatief dat zich inzet voor mensen die in armoede leven en geen fiets of reparatie daarvan via de reguliere weg kunnen aanschaffen of kunnen laten uitvoeren. Een fiets is het meest toegankelijke vervoermidel en daarmee over het algemeen heel belangrijk voor mensen die iets minder te besteden hebben.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Vervoer & Mobiliteit
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Zowel kinderen als hun ouders rijden vaak rond op slechte fietsen en het is voor hen wegens armoede niet mogelijk om op goede fietsen naar school en werk te gaan en zo op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer.

motief: 

De fietsenbank probeert armere mensen te voorzien van een opgeknapte fiets waarmee ze veilig naar school, werk of de winkel kunnen gaan. Simpele dingen als goed licht zijn erg belangrijk voor de verkeersveiligheid. Daarnaast verbeterd het de mobiliteit mensen enorm, en ten slotte houdt het mensen fit en gezond.

De fietsenbank wordt gerund door vrijwilligers die iets goed willen doen in de samenleving en hun vrije tijd zinvol willen besteden. 

middelen-wat: 

- winkelpand/ruimte voor het uit stallen en repareren van fietsen
- benodigde gereedschappen
- gedoneerde fietsen
- afspraken met bijvoorbeeld de gemeentelijk grofvuildienst om versleten fietsen op te halen.

middelen-wie: 

- initiator
- vrijwilligers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

De schat van Schoonderloo

schaal: 
buurt
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

De schat van Schoonderloo

beschrijving: 
De beheerde tuin is een grote groene toevoeging van de wijk. Het is een ontmoetingsplaats waar veel activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Op een braakliggend kavel in de Rotterdamse Wijk Coolhaveneiland zou een woning worden gebouwd, echter ging de bouw niet door. Bewoners misten in hun wijk groen en transformeerde het braakliggend terrein tot wijktuin.

motief: 

De wijk Coolhaven is een wijk die relatief weinig verblijfsruimte kent en praktisch geen enkel plantsoen of park, woningen hebben vaak alleen een balkon of een kleine tuin. Toen de woning niet gebouwd werd en het terreintje leeg bleef grepen bewoners hun kans om er een buurttuin van te maken. Zo onstond de schat van Schoonderloo, een afgesloten buurttuin waar bewoners zelf verantwoordelijkheid en zorg voor dragen.

middelen-wat: 

- Fondsen uit de deelgemeente
- Actieve inzet bewoners
- Begeleiding vanuit gemeente.

middelen-wie: 

- Bewoners

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Picnique Electronique festival

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
jaarlijks

Picnique Electronique festival

beschrijving: 
Picnique electronique is een tijdelijk festival dat elk jaar in het Sphinxpark, een braakliggend terrein dat tijdelijk een park is, neerstrijkt. Het park wordt een weekend omgetoverd tot een festivalterrein met muziek, acts en eten.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Evenementen & Markten
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Het Maastrichtse nachtleven was niet echt bruisend, om hier iets aan te doen werd het nachtleven naar de dag gehaald en werd het festival Picnique Electronique geïntroduceerd. In het Sphinxpark, een tijdelijk park op het braakliggend terrein van de Sphinxfabriek, werden op verschillende dagen picnicks georganiseerd met optredens van deejays.

motief: 

Het Maastrichtse nachtleven was aan een impuls toe en juist op dat moment ontstond ook het Sphinxpark, het park van de toekomst, waar vrijuit geëxperimenteerd mag worden met evenementen, ruimte en vorm. Deze combinatie was perfect voor het picnique electronique festival dat zich afspeelt in dit park. Een vrij festival met nieuwe muziek en een goede sfeer dat tot diep in de nacht door kan gaan.

middelen-wat: 

- Podium
- Sponsors
- Soundsystem
- Vergunningen
- Catering
- Vrijwilligers

middelen-wie: 

- Maastrichtlab
- Gemeente
- vrijwilligers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wijkkrachtbijdrage

schaal: 
buurt
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

Wijkkrachtbijdrage

beschrijving: 
Een woningcoörporatie rijkt per jaar een aantal cheques van €5 of €10 uit aan haar huurders. Hiermee kunnen de huurder gezamenlijk activiteiten van organiseren. Bewoners kunnen hun medebewoners zelf overtuigen van hun idee en zo het benodigde geld verzamelen. Bij de fondsregisseur kan het plan worden ingeleverd waarna deze het bedrag overmaakt om het initiatief te faciliteren. Geld kan voor verschillende doelen ingezet worden, van activiteiten tot fysieke verbeteringen in de openbare ruimte

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Preventie & Veiligheid
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

In plaats van zelf te bepalen waar het geld naartoe gaat laat de woningbouwcoöperatie zich leiden door plannen die bewoners zelf moeten aandragen. Dit verhoogt de participatie van bewoners in de wijk en voorkomt dat het geld in zinloze projecten wordt gestoken.

motief: 

Om een hogere leefbaarheid te bereiken is het belangrijk dat bewoners zelf actief zijn in buurt. Het uitgeven van checks voor kleine projecten leidt ertoe dat bewoners zaken gaan organiseren die anders nooit hadden ontstaan. Tevens is het een enorme kostenbesparing om geen buurtwerker in dienst te hebben die dit soort dingen organiseert. Zo blijft er meer geld voor activiteiten over.

middelen-wat: 

- een vastgesteld budget beschikbaar gesteld door de woningbouwcoöperatie

middelen-wie: 

- Buurtbewoners
- Gemeente
- Woningbouwcoöperatie

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Wollefoppengroen

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Wollefoppengroen

beschrijving: 
Bewoners hebben op een groot veld een eetbaar park gemaakt met fruitbomen en stadslandbouw. Bewoners kunnen samen in de moestuin werken en samen genieten van de oogst die er gedeeld wordt. Ook is er een marktplaatsje waar interessante lokale marktjes gehouden kunnen worden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Op een braakliggend kavel in het Wollefoppenpark in de Rotterdamse Wijk Zevenkamp werd door de gemeente Rotterdam onderzocht of er woningen gebouwd kunnen worden om het onderhoud van het park te bekostigen. Gealarmeerde bewoners verzamelden binnen korte tijd 766 handtekeningen tegen dit plan. De gemeente kwam tot de conclusie dat woningen bouwen niet de gewenste opbrengst kon leveren en blies de plannen af. De bewoners hadden zich inmiddels verenigd om het braakliggend terrein te gebruiken om het Wollefoppenpark te versterken. Inmiddels loopt dit project al 10 jaar en is het een succes. De natuur krijgt de ruimte, er is stadslandbouw en het park heeft een grote waarde voor de wijk.

motief: 

Bewoners van de wijk Zevenkamp zijn gestart met het project omdat ze het Wollefoppenpark en omgeving wilden behouden als stilte- / donkergebied, zo wordt de verbondenheid tussen verschillende ecologische gebieden behouden. Middelen hierbij zijn het scheiden van extensieve en intensieve recreatie, het behoud van natuurlijke oevers en het opknappen en inlopen van achterstallig onderhoud van het Wollefoppenpark. Dit doen ze door middel van verschillende kleine projectjes, zoals een stadslandbouwgebied, een hardlooppad etc.

Uiteindelijk draagt het park enorm bij aan de leefbaarheid in de wijk door veel activiteiten te organiseren, mensen de kans te geven om buiten aan de slag te gaan en nieuwe contacten op te doen.

 

middelen-wat: 

- fondsen zoals Oranjefonds en gemeentelijke fondsen stellen budget beschikbaar
- Prijzen zoals de Rabo stadslandbouwprijs

middelen-wie: 

- gemeente financiert en faciliteert

- deelgemeente stelt begeleiding voor brede bewonersparticipatie beschikbaar en legt de grotere onderdelen aan van de tuin
- de bewoners hebben de stichting Wollefoppengroen & co. opgericht en zorgen grotendeels zelf voor de aanleg en onderhoud van de tuin
en en het park

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Nationale boomfeestdag

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Nationale boomfeestdag

beschrijving: 
Jaarljks wordt de nationale boomfeestdag georganiseerd als evenement om de kwaliteit van steden en dorpen te verbeteren en als bewustwording van de vervuiling van de opwarming van de aarde. Schoolkinderen planten jaarlijks duizenden bomen in Nederland. De stichting bestaat sinds 1954 en is daarmee de wereldwijd de oudste stichting die zich bezig houdt met natuureducatie

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Basisschoolkinderen planten jaarlijks honderden bomen in het hele land, dit initiatief bestaat al lange tijd en wordt breed gesteund door de samenleving. De boomfeestdag biedt aanleiding bepaalde gebieden in 1 keer te beplanten en daarmee ook de kwaliteit van de openbare ruimte een steuntje in de rug te geven.

motief: 

De nationale boomfeestdag is ooit opgericht om kinderen natuureducatie te geven en de bomenvoorraad van Nederland aan te vullen. Naast dat het tot doel heeft om bewustwording van de opwarming van de aarde en milieuvervuiling te verbeteren. Het levert daarnaast een betere openbare ruimte op, een gezonder stadsklimaat, een betere ecologie en groen in de straat op.

 

middelen-wat: 

- vrijwilligers die bereid zijn om te participeren
- adviseurs voor groen die de vrijwilligers adviseren
- private fondsen voor de financiering
- materialen om bomen te vervoeren en te planten
- bomen

middelen-wie: 

- gemeente financiert en faciliteert

- stichting nationale boomfeestdag
- bewoners
- schoolkinderen planten de bomen

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Mobiele moestuin

schaal: 
buurt
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Mobiele moestuin

beschrijving: 
In grote bakken kan de mobiele moestuin overal neergezet worden, van schoolpleinen tot braakliggende terreinen tot tuinen. De mobiele moestuin bestaat uit grote bakken van 1m2 waarin groenten en fruit gekweekt kan worden. De mobiele moestuin is niet afhankelijk van de plek waar hij staat en kan overal een impuls geven aan de omgeving

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

In veel stedelijke gebieden is weinig groen voorhanden, met name betreft voedselproductie en -educatie is er weinig voorhanden. Daarom zijn mobiele moestuinen heel geschikt voor bijvoorbeeld scholen om de kinderen te leren hoe groente en fruit groeit. Daarnaast kan het perfect als invulling van langdurig braakliggende gebieden dienen.

motief: 

Terwijl voedselproductie steeds meer een geïndustrialiseerd proces is, groeien de steden nog steeds. Hoe ons voedsel gemaakt wordt en waar het vandaan komt, staat steeds hoger op de agenda van ouders en scholen. Kinderen moeten weten hoe groenten groeien, hoe je ze moet verzorgen en een algemeen besef ontwikkelen van natuurlijke processen. Hierbij zijn mobiele moestuinbakken ideaal, ze kunnen overal neergetzet worden, opgeborgen worden buiten het seizoen en ze ze perfect geschikt voor educatie. Daarnaast heben ze andere functies als het tijdelijk opfleuren van pleinen en braakliggende terreinen.

middelen-wat: 

- budget om de bakken op de plek te krijgen
- zaden

middelen-wie: 

- Vrijwilligers
- eigenaar gebied

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Tijdelijk buurtpark Coolhavenkade

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Tijdelijk buurtpark Coolhavenkade

beschrijving: 
Het buurtpark de Coolhavenkade in Rotterdam is gelegen op een braakliggend terreintje op de kop van de wijk Coolhaven. Het ligt aan de kade van de Coolhaven en het is met simpele middelen omgevormd tot een buurtpark, met BBQ plek, zandbak, loungeplekken etc. Het project is opgestart als een tijdelijke invulling om de buurt te verbeteren, is is gestaag uitgegroeid tot een belangrijke plek in de wijk met een tijdelijk restaurant en kleine festivals.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

Het braakliggende terrein aan de Coolhavenkade is een doorn in het oog van een sociologe, een landschapsarchitect en een architect en tevens buurtbewoners. Zij starten het project om van het terrein een buurtpark te maken, ze komen in contact met het bedrijf dat het terrein in handen heeft en krijgen uiteindelijk toestemming om het gebied voor een jaar te gebruiken. De deelgemeente Delfshaven verstrekt een aantal kleine subsidies om het project mogelijk te maken.

motief: 

Het buurtpark levert niet alleen een kwalitatief hoogwaardigere en aantrekkelijkere openbare ruimte op. Het gaat verloedering tegen en verbeterd de sociale cohesie van de wijk. Mensen werken samen aan het project en staan samen bij dezelfde activiteiten, leren elkaar kennen en begrijpen en accepteren elkaar zo veel beter. In een grootstedelijke omgeving als Rotterdam is dat van onschatbare waarde. 

middelen-wat: 

- Goed plan
- Braakliggend terrein
- subsidie
- een aantal investeerders (kleine bedragen)
- heldere afspraken met de eigenaar van het terrein

middelen-wie: 

- enthousiaste ondernemers
- een eigenaar die het project steunt
- enthousiaste vrijwilligers uit de buurt
- gemeente die het project steunt

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Glamourmanifest

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Glamourmanifest

beschrijving: 
Glamourmanifest verbindt eigenaren en gebruikers van de kantoren in het kantorengebied Amstel III en fungeert als kickstarter en katalysator voor de transformatie van dit monofunctionele werkgebied tot een sprankelende stadswijk. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Amstel III is een kantoren- en bedrijventerrein in Amsterdam Zuidoost dat kampt met leegstand, gebrekkige openbare ruimte en een gebrek aan voorzieningen. Saskia Beer wilde als architect een bijdrage leveren aan het transformatieproces van monofunctioneel kantorenpark naar dynamisch en levendig werk- en leefgebied.

motief: 

Saskia Beer wil als architect een bijdrage leveren aan de transformatie van kantorengebied Amstel III in Amsterdam, het is echter lastig om een goed begin te maken met de plannen omdat eigenaren van de panden niet de eerste willen zijn om te investeren. Ze richt daarom het glamourmanifest op, via positeive laagdrempelige ingrepen krijgt ze het voor elkaar dat pandeigenaren, werknemers em gebruikers meer en meer met elkaar in contact komen. Uiteindelijk fungeert het Glamourmanifest als een aanjager voor grotere veranderingen in het gebied.

middelen-wat: 

- lidmaatschap op activiteiten
- private fondsen voor financiering
- on- en offline campagne voor publiciteit

middelen-wie: 

- Saskia Beer, glamour manifest
- gebruikers
- pandeigenaren

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Talentfabriek 010

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Talentfabriek 010

beschrijving: 
Talentfabriek010 in Rotterdam richt zich op talentontwikkeling en het verhogen van de maatschappelijke participatie. De Talentfabriek010 richt zich op bewoners die geen (relevante) opleiding en/of werkervaring hebben dit in samenwerking met ondernemers. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Sommige wijkbewoners hebben geen relevante opleiding of werkervaring en komen daarom niet aan het werk. Talentfabriek 010 wil zich daarom inzetten om hun persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap te vergroten. Op deze manier wordt hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

motief: 

In Rotterdam-Zuid zijn er relatief veel mensen die geen goede opleiding hebben genoten en daarom moeilijk aan het werk komen. Om dit te veranderen is Talentontwikkeling010 opgezet. Ze hebben als doel om deze mensen betere perspectieven op de arbeidsmarkt te geven.

middelen-wat: 

- financiering
- een goede ruimte om mensen te ontvangen

middelen-wie: 

- ondernemers/bedrijven die een plaats beschikbaar stellen voor de talenten
- de stichting talentontwikkeling verzorgt de persoonlijke begeleiding
- gemeente financiert ten behoeve van talentontwikkeling

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends