zoekenresultaten filteren

De Nieuwe Proef

schaal: 
woning
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

De Nieuwe Proef

beschrijving: 
De Nieuwe Proef is een gemeenschap, waarin mensen met verschillende achtergronden een aantal waarden in het leven delen. Ieder naar eigen kunnen, met eigen geaardheid en met enthousiasme. Een moderne coöperatie met een gezamenlijk eigenbelang. In een oude boerderij wordt gewoond en gewerkt met respect voor de mens, natuur en het milieu. De invulling sluit aan op de behoeftes en verlangens van nu.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer
Tuinen & Stadslandbouw
Wonen & Huisvesting

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Woon-werkgebouw Solid

schaal: 
woning
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Woon-werkgebouw Solid

beschrijving: 
Huurders hebben tegenwoordig hoge eisen aan hun woning, tegelijkertijd is het algemeen erkend dat grote concentraties van dezelfde woningtypen vooral in de lagere prijsklassen over het algemeen geen positieve effecten hebben op de omgeving. Dit leidt er al toe dat om een gevarieerder woningaanbod te krijgen portiekflats doorgebroken worden en dat corporaties transformatie van de woningvoorraad hoog op de prioriteitenagenda hebben staan. In nieuwbouwwijken is er geëxperimenteerd met de Solid, een cascogebouw waar de bewoners konden gaan wonen, werken en recreëren. De huurders mochten zelf de grootte en bestemming van de woning bepalen. Op maat voor persoonlijke voorkeur van iedere huurder. Een specifiek huurcontract maakte het mogelijk om wonen, werken en recreëren te combineren. Door de nieuwe wet- en regelgeving mogen corporaties minder bedrijfsruimte bezitten en is het Solids concept niet meer mogelijk. Wel kan er gekeken worden hoe flexibele woonvormen in casco gebouwen geïntegreerd kan worden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Al decennia wordt in Nederland geprobeerd om binnen de strenge regelgeving, flexibele concepten voor woningbouw te genereren, zodat mensen hun leefruimte meer naar hun eigen hand kunnen zetten. De solid is een van de meest recente pogingen hiertoe, er is geprobeerd om het gebouw als een puur casco te bouwen, waarbij de interne indeling en programmering volledig aan de huurder over gelaten wordt. Hierdoor worden woningen mogelijk zonder muren, gedeelde ruimtes en combinaties tussen wonen en werken. Een gebouw dat gedurende de jaren qua programma ook volledig kan veranderen. In een woningmarkt die behoorlijk vast zit zijn dit soort initiatieven erg interessant en potentieel een gat in de markt. In de praktijk blijkt er weinig interesse, niet vanuit de woningmarkt, noch vanuit de bouwindustrie. Op dit moment zijn er een aantal Solids gebouwd die het redelijk goed doen. Door verandering van wet- en regelgeving mogen corporaties minder werkruimte bezitten en zou het concept alleen nog op de vrije huurmarkt uitgevoerd kunnen worden door andere partijen dan corporaties.

motief: 

Ondanks het gebrek aan interesse is de Solid een goed concept, een netjes afgewerkt casco waarin enorme vrijheid van wonen en werken mogelijk is. Niet alleen goed om de woningmarkt los te krijgen maar ook om in wijken te intergreren die bestaan uit dezelfde woningen.

 

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonerscoöperatie ONS

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonerscoöperatie ONS

beschrijving: 
Een bewonersbedrijf dat de exploitatie verzorgt van een buurtcentrum in Breda-Zuid met 'wijkrestaurant ONS', zaalverhuur voor vergaderingen, bijeenkomsten, feesten of andere activiteiten. ONS restaurant wordt gerund door bewoners uit de wijk en je kunt er terecht voor een kop koffie, genieten van een Arabische high-tea of een lunch of diner. In ONS Paramedisch Centrum kunnen wijkbewoners terecht voor logopedie, fysiotherapie, verloskundigen en thuiszorg.   

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Sporten & Spelen
Tuinen & Stadslandbouw
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Uit bezuinigingsoverwegingen moest toenmalig buurthuis Geeren-Zuid Breda zijn deuren sluiten.

Een oproep van de gemeente Breda aan de zelfwerkzaamheid en vindingrijkheid van  bewoners van de wijk die op dat moment in volle ontwikkeling was werd met beide handen aangepakt en samen met Allee Wonen, die het pand aankocht, werd het buurthuis grondig verbouwd.

context: 
Geschikt voor wijken met bewoners die te kampen hebben met achterstanden op sociaal-economisch gebied

motief: 

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid van burgers, door beschikbaar stellen van ruimtes voor initiatieven en het versterken van sociale netwerken.

In het buurtcentrum worden initiatieven ontwikkeld voor meer arbeidsparticipatie/werk. Bewoners vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt dankzij trainingen en hulp bij het opzetten van ondernemingen

De financiële zelfredzaamheid van het buurthuis wordt verkregen door een gezond exploitatiemodel. Ook ontstaat meer publieke vertrouwdheid en verbetert het imago van de wijk

middelen-wat: 

Een (toekomstig) leegstaand buurthuis, of ander vastgoed met maatschappelijke bestemming
- geld> investeringen en/of subsidies (hier: voor de aankoop van het vastgoed) voor bouwkundige aanpassingen (hier: bewonerscorporatie Allee Wonen, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en een leer-werkorganisatie)
- plan> voor opzet, exploitatie en voor bouwtechnische aanpassingen van het gebouw. Denk aan vergunningen

middelen-wie: 

Een enthousiaste groep bewoners voor het opzetten (aanpakkers) en leden voor de bewonersorganisatie Ons Coöperatief in de uitvoerende rol (doorpakkers)
- professionals en organisaties (hier: bewonerscorporatie Allee Wonen, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en een leer-werkorganisatie) die faciliteren en er op gericht zijn om mensen te ondersteunen in hun leerproces naar het ondernemerschap

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends