zoekenresultaten filteren

Samen inkopen door ondernemers provincie Groningen

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Samen inkopen door ondernemers provincie Groningen

beschrijving: 
Groningse ondernemers hebben besloten dat ze een hoop kosten kunnen bespraren als ze gezamenlijk energie, afvalservice en kantoorartikelen te gaan inkopen. Ze hebben berekend dat ze gezamenlijk tot 20% kosten kunnen besparen. In de drie gemeenten Delfzijl, Winschoten, en Stadskanaal is berekend dat die uitkomt op zo'n €450.000 per jaar. Deze besparingen kunnen zo weer ingezet worden om bijvoorbeeld de openbare ruimte te verbeteren, veiligheid n de omgeving te verbeteren etc. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Preventie & Veiligheid
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Het initiatief is onderdeel van het experiment ‘Nieuwe juridische en financiële instrumenten in de strijd tegen leegstand en verpaupering in de binnenstad.' Het is een van de middelen die wordt ingezet om de strijd tegen leegstand te winnen. Het experiment is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Groningen en de drie gemeenten. 

motief: 

Leegstand en verpaupering in winkelstraten is in de provincie Groningen een groot probleem aan het worden, Winschoten, Delfzijl en Stadskanaal hebben besloten gezamenlijk te onderzoeken welke juridische en financiële instrumenten er in te zetten zijn om dit probleem aan te pakken. Het gezamenlijk inkopen van energie, afvalservicecontracten en kantoorartikelen levert een aanzienlijke kostenreductie op die geïnvesteerd kan worden in andere zaken zoals de verbetering van de openbare ruimte, identiteit van winkelgebieden, en andere zaken die verloedering tegen gaan. Uiteindelijk zal dit niet alleen een aantrekkelijker winkelgebied opleveren maar ook weer hogere omzet voor de betrtokken ondernemers.

middelen-wat: 

Gezamenlijk overleg over inkoop.

middelen-wie: 

Ondernemers
Leveranciers
Gemeente

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Herbestemming gasfabriek Alkmaar

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Herbestemming gasfabriek Alkmaar

beschrijving: 
Op de plek waar vroeger de energie voor Alkmaar werd opgewekt, de gasfabriek wordt nu een nieuw verzamelplek ontplooit voor duurzame bedrijven in Alkmaar. Zo wordt de geschiedenis bewaard, de wijk versterkt en het besef van de kracht van Alkmaar aangewakkerd. In de oude gasfabriek moet het behoud van erfgoed gecombineerd worden met lokale duurzame activiteiten zoals stadslandbouw, een stadscafé en een tentoonstelingsruimte.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Kunst & Cultuur
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Al geruime tijd staat de gasfabriek in Alkmaar op de lijst om gesloopt te worden. Buurbewoners zien hier echter een gemiste kans en hebben de handen ineen geslagen om de fabriek nieuw leven in te blazen. Hierbij willen ze het behoud van erfgoed combineren met een plek waar de buurt activiteiten kan ontplooien zoals oa stadslandbouw, een cafe en een tentoonstellingsruimte. De eerste stap, om het complex te redden van sloop is inmiddels gezet, de vervolgstap is dat het zo duurzaam mogelijk opgeknapt moet worden.

motief: 

Dit project is niet zomaar een herbestemmingsproject, het heeft de ambitie om zo duurzaam mogelijk te zijn en daarmee te pionieren op dit gebied in Nederland en Alkmaar. Daarnaast is herbestemming van industrieel erfgoed van belang voor het historisch besef van inwoners van Alkmaar, en biedt het nieuwe perspectieven op werken en leven in de toekomst.

middelen-wat: 

- private fondsen voor de financiering
- materialen om de fabriek gebruiksklaar te maken
- een goed netwerk
- een leegstaande ruimte

middelen-wie: 

- gemeente
- energiebedrijf NUON
- verschillende private investeerders
- vrijwilligers
- huurders
- initiatiefnemres

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Waterkrachtcentrale Dommelkracht

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Waterkrachtcentrale Dommelkracht

beschrijving: 
De ambitie is om in de Dommel bij Den Bosch een waterkrachtcentrale te bouwen om zo lokale kansen te gebruiken. Dit initiatief maakt onderdeel uit van de energiecoöperatie 073. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Energie & Milieu
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu

tags:

gelegenheid: 

Op dit moment is er in ’s Hertogenbosch te weinig groene en zelfopgewekte energie aanwezig. Er is Den Bosch wel veel water aanwezig. Naast het Willemsplein komt de Dommel via een stuw naar het Dongens kanaal. Hier is altijd waterkracht en daarom de ideale plek voor een waterkrachtcentrale. 

 

motief: 

Nederland moet energiezuiniger, hoe minder vervuiling we genereren hoe beter, energieopwekking uit fossiele brandstoffen is een van de grootste vervuilers, als we dit probleem kunnen oplossen oa door huizen energiezuiniger te maken, en groene energie op te wekken, dan zijn we al een heel eind. Een waterkrachtcentrale is een extreem goede manier om milieuvriendelijk energie op te wekken.

middelen-wat: 

- geld voor realisatie waterkrachtcentrale
- bewoners die geabonneerd zijn bij de corporatie voor 10 euro per jaar
- vrijwilligers die bereid zijn om te participeren
- afnemers van energie

middelen-wie: 

- Energiecoörporatie 073
- gemeente ’s Hertogenbosch
- waterschap Aa en Maas
- studenten Avans Hogeschool voor idee ontwikkeling

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Energiecoöperatie 073

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Energiecoöperatie 073

beschrijving: 
Energie Coörporatie 073 is een lokale energiecoörporatie van ’s Hertogenbosch. Samen met de bewoners wordt er geïnvesteerd in lokale duurzame energieopwekking en woningisolatie. Het doel is om in 2020 10% van de Bossche huishoudens van groene, zelfopgewekte, stroom te voorzien door collectieve zonnedaken en windmolens. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Energie & Milieu
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Op dit moment is er in ’s Hertogenbosch te weinig groene en zelfopgewekte energie aanwezig. Er was ook nog geen non-profit lokale organisatie die voor groene duurzaam opgewekte energie leverde. De ambite van 073 is om minstens 10% van Den Bosch aan groene energie te krijgen en uiteindelijk naar een energieneutrale stad toe te werken.

motief: 

Ons klimaat veranderd snel en als we daar niets aan doen dan heeft die gevolgen voor de leefkwaliteit en economie van Nederland. Een van de belangrijkste manieren om dit tegen te gaan is zoveel mogelijk op groene energie overgaan en zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen nemen. Dit gaat makkelijker als burgers zich verenigen in coöperaties waarin men gezamenlijik, goedkoper en effectiever maatregelen kan treffen.

 

middelen-wat: 

- inkoop isolatie
- inkoop groene energie

middelen-wie: 

-Energiecoöperatie 073
- bewoners uit Den Bosch

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Pitchen voor impact in je wijk

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
jaarlijks

Pitchen voor impact in je wijk

beschrijving: 
Ondernemende bewoners die een wijkonderneming of BewonersBedrijf willen starten kunnen zich aanmelden voor ‘Pitchen vor impact in je wijk’ LSA en KNHM Participaties BV kunnen de bewoners een stap verder helpen brengen met advies en startkapitaal. Bewonersgroepen die door middel van een onderneming hun wijk willen verbeteren op sociaal en/of economisch gebied kunnen middels een pitch ondersteuning krijgen om hun plannen te verbeteren en uit te voeren. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Groenvoorziening & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Vereniging Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) probeert burgerkracht te bevorderen en te ondersteunen. Hiervoor hebben ze verschillende projecten ontwikkeld, waaronder een ondersteuning voor bewoners die een onderneming willen starten voor de eigen wijk.

Aan de hand van een aantal criteria kunnen bewonersorganisaties in aanmerking komen voor de steun, waarbij ze na een eerste selectieronde hulp krijgen van een professional om hun businessplan te versterken. In de laatste ronde wordt er kans gemaakt op een start subsdie.

motief: 

Met het idee om de bewonersorganisaties te versterken en onafhankelijk te maken van financiële ondersteuning van derden is het ondersteuningsprogramma opgezet. Hiermee geprobeerd om onafhankelijke en slimme organisaties die wijken verbeteren een kans te geven.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. De organisaties moeten erop gericht zijn om sociale diensten te bieden die de wijk sociaal en economisch krachtiger maken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Ondersteuning in de vorm van startkapitaal en professionele ondersteuning.

middelen-wie: 

LSA en KNHM Participaties BV

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonersbedrijf Emmerhout

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonersbedrijf Emmerhout

beschrijving: 
In de naoorlogse wijk Emmerhout heeft Wijkebelangen Emmerhout een bewonersbedrijf  opgericht  dat een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van de lokale economie. Zo ondersteunt het samenwerkende zzp-ers uit de wijk. Verder worden er diensten ontwikkeld waar de wijk behoefte aan heeft. Op termijn wil het bewonersbedrijf ook kunnen meedoen aan aanbestedingen vanuit de gemeente.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Stichting wijkbelangen Emmerhout het initiatief genomen om naar Engels voorbeeld van de development trusts een bewonersbedrijf op te zetten ter bevordering van de lokale economie.

 

Stichting wijkbelangen Emmerhout is sinds 1999 erkend overlegpartner van de gemeente en mag naar eigen inzicht (met actieve inbreng van de bewoners) het door de gemeente beschikbaar gestelde budget jaarlijks investeren in de wijk.

motief: 

Het bewonersbedrijf is een onderneming in handen van de bewoners om hun wijk te verbeteren. In een voormalig schoolgebouw is er onder andere een computerondersteuning, ruimte voor zzp’ers en een eetbare tuin met restaurant etc. Het levert hiermee onafhankelijk diensten aan de wijk.

Winst die het bewonersbedrijf maakt moet terugvloeien in de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het bewonersbedrijf ook mee gaat dingen naar gemeentelijke aanbestedingen voor bijvoorbeeld thuiszorg.

middelen-wat: 

Bewonersbedrijf Emmerhout, gemeente Emmen, startkapitaal van Samenwerkingverband Actieve Bewoners.

middelen-wie: 

Wijkbelangen Emmerhout, buurtbewoners.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends