zoekenresultaten filteren

Buurtfonds Noord-Brabant

schaal: 
provincie
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
1 maand - 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Buurtfonds Noord-Brabant

beschrijving: 
Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap. Cultuur wordt ingezet als instrument om een vraagstuk te verkennen, een dialoog op te starten, vorm te geven aan een proces of ontmoeting tussen bewonersgroepen tot stand te brengen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Groenvoorziening & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

gelegenheid: 

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers,
lokale overheden, ondernemers en organisaties samen werk te maken van de eigen leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur of natuur inzetten, is er het Buurtfonds. Tot eind 2016 is dit fonds er ook voor de ondersteuning vrijkomende kerken.

motief: 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert gemeenten en woningcorporaties om bij te dragen aan cultuur en natuurbehoud in de regio. Dit doet het fonds door samenwerkingsverbanden aan te gaan met de diverse partijen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de Buurtcultuurfondsen in Noord-Brabant. De Buurtcultuurfondsen richten zich op stimulering van kunst en cultuur in de regio en heel lokaal in de wijken. Samenwerkingsverbanden ontstaan tussen Cultuurfonds, provincie en woningcorporaties.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Ring-Ring® Fietsers zijn goud waard

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Ring-Ring® Fietsers zijn goud waard

beschrijving: 
Ring-Ring® is een sociale onderneming met als doel het belonen van fietskilometers (Fkm) en het verbinden van stad en land. Unieke ondernemers, cultuur en historie maken stad en land authentiek. Fietsers en voetgangers ervaren de omgeving intenser door hun snelheid. Fietsen zorgt voor een ‘triple win’ voor mens, natuur, architectuur, onze maatschappij en onze ‘spirit’. Fietsen maakt gelukkig, geeft je vrijheid en je beleeft soms zomaar de mooiste momenten onderweg naar werk, familie of activiteit. Een kick voor niks! Ring-Ring® is een dienst die het gebruik van de fiets stimuleert door aan Fkm’s (fietskilometers) regelrechte voordelen te koppelen. En wel vanuit vier partijen: ondernemers, werkgevers, steden en zorgverzekeraars. Ik + Ik + Ik is samen WIJ. Met elkaar zorgen we voor een mooi, gezond en schoon Nederland. Hun investering in Fkm’s krijgen zij dubbel en dwars terug: triple-health-effect, CO2-reductie, kwaliteit publieke ruimte, schone lucht, sociale interactie, lokale economische groei om er maar een paar te noemen. Samen is onze data opendata. Waar fietsen fietsers op welk moment. Onderzoek, beleid en geïnteresseerden kunnen de routes toegankelijker, veiliger en aantrekkelijker maken waar nodig. Wisdom of the crowds door het delen van kennis. Ring-Ring® is een sociale onderneming met als doel verbinden, inspireren, betrekken en omarmen waar wij super goed in zijn: Fietsen!

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Vervoer & Mobiliteit
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg
Regelingen & Financieën
Sporten & Spelen

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Noorderparkkamer

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Noorderparkkamer

beschrijving: 
De Noorderparkkamer is een culturele ontmoetingsplek in het Noorderpark in Amsterdam-Noord. Het houten paviljoen is zowel een knusse huiskamer als een podium. De kwalitatief hoogstaande programmering komt volledig tot stand in een wisselende, nauwe samenwerking tussen kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners. Veelal organiseren bewoners de activiteiten. Zo huist een kookclub voor minimakinderen elke zaterdag in de Noorderparkkamer en organiseert een buurtbewoner elke laatste zaterdag van de maand een kinderdisco. De Noorderparkkarmer is ook te huur.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Kunst & Cultuur

tags:

gelegenheid: 

Het Noorderpark scheidt twee kansarme wijken van elkaar. De oprichter van de Noorderparkkamer zag een enorme potentie om cultuur en kunst te gebruiken zodat deze wijken weer een kans zouden krijgen. Samen met een groep kunstenaars is er in het Noorderpark, centraal tussen de twee wijken in, de Noorderparkbar ontwikkeld.

motief: 

Eind 2013 is de Noorderpark Trust opgericht wat bestuurd wordt door buurtbewoners. Het doel is om de samenwerking tussen organisaties in het park te stimuleren en bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het Noorderpark. Structurele financiering van het culturele programma is mogelijk door de komst van de Noorderparkbar, waar inkomsten worden gecreëerd. De basis van de bar is gefinancierd door Ymere. Daarna is er ondersteuning gekomen van Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

middelen-wat: 

De Noorderpark Trust is opgericht om samenwerking van verschillende partijen in het park te stimuleren en buurtbewoners meer te betrekken bij de ontwikkelingen.
De Noorderparkbar functioneert als de centrale ontmoeting- en evenementenlocatie in het Noorderpark. Hier komen verschillende mensen en partijen bij elkaar en ontstaan interessante initiatieven en activiteiten.

middelen-wie: 

Kunstenaars, artiesten, vrijwilligers, buurtbewoners en professionals werken samen aan het organiseren van verschillende activiteiten.
De financiering voor de Noorderparkbar is gedaan door Ymere, Marktplaats en verschillende donateurs via voordekunst.nl.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

beschrijving: 
Het jongerencultuurhuis geeft jongeren in de wijk Kanaleneiland in Utrecht de kans op een laagdrempelige manier kennis te maken met kunst en cultuur en zichzelf te ontwikkelen. Er wordt muziek, theater, schrijven enzovoort gemaakt. Professionals ondersteunen de jongeren en organiseren activiteiten. Juist in de wijk Kanaleneiland die een sociaal-economische achterstand heeft is het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien, iets kunnen doen waar ze trots op zijn. Daarnaast leidt het tot sterkere sociale banden in de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Opvoeding & Gezin

tags:

gelegenheid: 

Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland is momenteel de enige locatie in Utrecht met een volwaardig kunst- en cultuurprogramma voor jongeren. Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland is in september 2007 op initiatief van Goede Grond gestart en inmiddels uitgegroeid tot een culturele werkplaats die wekelijks door zo’n 100 jongeren bezocht wordt. Zowel door jongens als door meiden.

motief: 

Er was een grote noodzaak in de wijk Kanaleneiland om jongeren gratis kunstonderwijs te geven. Cultureel aanbod in de wijk was mager en jongeren hadden vaak wegens hun achtergrond en sociaal-economische positie niet de kans om kunst te maken en te ervaren. Terwijl het juist zo belangrijk is om jongeren de kans te geven om zich intellectueel te ontwikkelen. Inmiddels draait het project al enige tijd en kunnen jongeren op verschillende manieren aan de slag. Via festivals en optredens wordt ook de wijk betrokken bij het cultuurhuis.

middelen-wat: 

- Goede ruimte
- Subsidies oa WijkActiePlan, Wijkbureau Zuidwest, programma jeugd en stadsontwikkeling Utrecht
- docenten en begeleiders
- programmamakers

middelen-wie: 

- professionele organisatie cultuurhuis
- partners uit de stad

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Kunst en cultuurpodium Willie

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Kunst en cultuurpodium Willie

beschrijving: 
Kunstenaarscollectief Willie wilde graag een eigen plek hebben, daarom hebben ze met steun van de gemeente in een oude havenloods een podium opgezet waarin ze zelf exposities en voorstellingen kunnen organiseren en laten uitvoeren. Door middel van een variabele huur werd de kans geboden om het podium op te starten, naar mate het beter ging lopen konden de werkelijke huur betaald worden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Kunstenaarscollectief Willie was hard op zoek naar een goede ruimte om exposities, voorstellingen en activiteiten te organiseren. In de haven stonden een aantal loodsen leeg die daar perfect geschikt voor waren, deze zijn tijdelijk in gebruik genomen door het collectief. Hiermee werd een geleidelijke kleinschalige ontwikkeling van het havengebied opgestart. 

motief: 

Kunstenaarspodium Willie had simpelweg een goede en betaalbare plek nodig van waaruit ze konden tentoonstellingen en optredens konden organiseren. Veel en goedkope ruimte vonden ze in de haven, waar ze samen met een aantal andere partijen de eerste stappen zetten in de herontwikkeling van het gebied als kunst en cultuurcluster. De gemeente speelde hier op in door flexibele huren toe te passen en nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling te onderzoeken. Nu is het een bruisend gebied waar veel kunstenaars hun atelier hebben en waar langzaamaan ook woningen gebouwd worden.

Wat echter opgemerkt moet worden is dat het podium sinds 2012 gestopt is in verband met oplopende exploitatiekosten (huur) en een gebrek aan financiële steun van de gemeente Deventer. Hoewel onderkend werd dat Willie een enorme bijdrage heeft geboden aan het Havenkwartier in culturele en indirect ook financiële zin (placemaking) is er niet de benodigde financiëles teun gekomen om het unieke profiel van het podium te waarborgen. Het is daarom gesloten.

middelen-wat: 

- ruimte
- investeringsbudget
- medewerking eigenaar pand
- ondersteuning gemeente

middelen-wie: 

- oprichters Willie
- gemeente
- vrijwilligers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Hotel Transvaal

schaal: 
wijk
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Hotel Transvaal

beschrijving: 
Hotel Transvaal is een tijdelijk initiatief om de wijk een positieve impuls te geven, gebruikmakend van de multiculturele bewoners. Verspreid door de hele wijk zijn er hotelkamers gemaakt bij mensen thuis, in leegstaande woningen en op braakliggende terreintjes. Deze hotelkamers hebben allemaal een eigen sfeer, die representatief is voor verschillende culturen in de wijk. De wijk wordt hiermee toegankelijker en de bewoners trotser op de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Transvaal is een multiculurele, arme wijk in Den Haag die niet heel erg goed aangeschreven staat. Met hotel Transvaal probeerden de buurtwerkers (+ andere partijen) de wijk een positieve impuls te geven, door andere mensen de wijk in te krijgen en de bewoners hun trots voor de wijk terug te geven.

motief: 

Het wijkhotel Hotel Transvaal was een idee van mobiel projectbureau OpTrek dat stamt uit 2005. Het idee was om door de gehele wijk Transvaal hotelkamers te maken in slooppanden, nog niet verkochte nieuwbouw en op een braakliggend terrein. De hotelkamers werden ingericht door bewoners, en winkeleigenaren uit de wijk en hadden zo elk een eigen karakter. Hiermee kreeg de wijk niet alleen voor de buitenwereld een beter imago en werden mensen van buiten de wijk aangemoedigd de wijk te ontdekken, ook bewoners kregen een hernieuwde trots voor hun eigen wijk. Inmiddels heeft het project navolging gekregen in plaatsen in heel Nederland.

 

middelen-wat: 

- ruimtes in de wijk
- een coördinerende instantie
- steun van de gemeente
- steun van de bewoners

middelen-wie: 

- gemeente
- vrijwilligers
- bewoners en winkeliers
- mobiel projectbureau OpTrek
- Lokale ondernemers

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends