zoekenresultaten filteren

Wonen+

schaal: 
buurt
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Wonen+

beschrijving: 
In de Bredase wijk Geeren-Zuid wordt een groot deel van de sociale huurwoningen op een speciale manier toegewezen. Mensen die graag in Geeren-Zuid willen wonen, kunnen ‘solliciteren’ naar een woning en zetten zich na de verhuizing naar de wijk voor 10 uur per maand in als vrijwilliger. Ook studenten komen in aanmerking voor de etagewoningen aan de Jan Darkenisstraat. Deze manier van toewijzen is een pilotproject tot eind 2016 en heet Wonen+.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Regelingen & Financieën
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

De bewoners uit Geeren-Zuid zijn op zoek naar nieuwe buren die positief en sterk in het leven staan en in staat zijn om zelfstandig te wonen en goed voor zichzelf en hun gezin te zorgen. Om in aanmerking te komen voor een woning via Wonen+ gelden er een aantal spelregels. Bewoners uit Geeren-Zuid kiezen hun nieuwe buren aan de hand van de ingezonden brieven en een gesprek. 

motief: 

Het vrijwilligerswerk dat u in Geeren-Zuid gaat doen, zal passen bij uw kwaliteiten, interesses én de behoefte in de wijk. Het vrijwilligerswerk moet bijdragen aan:

 • Geeren-Zuid wordt schoner, heler en veiliger
 • de ontwikkeling van bewoners uit Geeren-Zuid op de aandachtsgebieden jeugd, armoede, zorg of eenzaamheid

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Verzilvermijvast

schaal: 
woning
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Verzilvermijvast

beschrijving: 
Verzilvermijvast is een organisatie die woningen van gepensioeneerde particuliere bezitters koopt om ze vervolgens terug te verhuren aan de voormalige bezitter. Dit koop-/verhuurmodel wordt gebruikt om dat veel vermogen van particuliere woningbezitters vast zit in de woning. Vermogen dat deze woningbezitters graag willen besteden aan andere zaken, zoals zorg inkopen, ruimer leven of de kinderen helpen middels een schenking. De optie om dan te verhuizen naar een andere woning is niet ideaal, blijven wonen in de vertrouwde omgeving heeft vaak de voorkeur, dan komt Verzilvermijnvast goed uit. De voormalige eigenaar krijgt eerst de helft van het aankoopbedrag uitgekeerd, waarna het huurcontract in gaat. Zodra het huurcontract wordt opgezegd wordt het tweede deel van het aankoopbedrag uitgekeerd.    

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

De taskforce Verzilveren, geïnitieerd door onder andere de Vereniging Eigen Huis en de Rijksoverheid heeft zich in 2013 onderzocht welke oplossingen er zijn voor een probleem waar veel gepensioeneerden tegenaan lopen, namelijk het verzilveren van de overwaarde op hun woning zonder te hoeven verhuizen uit de vertrouwde woonomgeving. Verzilvermijnvast is een organisatie die het rapport goed heeft doorgenomen en de aanbevelingen gebruikt om een verkoop-/huurmodel aan te bieden voor de doelgroep die graag de overwaarde op hun woning wil verzilveren. 

motief: 

Veel mensen zijn steenrijk, maar hun vermogen zit opgesloten in hun huis, het geld zit letterlijk vast. Over Nederland gezien is 60% van de woningen particulier bezit. Dit vertegenwoordigd dus een enorm kapitaal dat vast zit. Voor veel mensen is dit geen probleem zolang ze werken, maar zodra ze gepensioeneerd zijn wordt het interessanter om dit vermogen te gaan gebruiken, het inkomen is lager, tegelijkertijd ontstaan er nieuwe behoeften, er moet misschien zorg ingekocht worden, men wil wat ruimer gaan leven of de kinderen steunen met een schenking. Het vermogen dat in de woning zit kan dan van pas komen. Maar veel mensen wonen heel prettig en willen helemaal niet verhuizen, tot voor kort was er geen oplossing om dat geld dan toch aan te spreken. Verzilvermijvast is een van de eerste regelingen waarmee dit probleem wordt opgelost. Verzilvermijnvast koopt de woning aan, keert de helft van het aankoopbedrag meteen uit en verhuurt de woning aan de verkoper, als het verhuurcontract opgezegd wordt, wordt het tweede deel van de het verkoopbedrag uitgekeerd. De huurprijs is afhankelijk van de hoogte van de verkoopprijs

 

middelen-wat: 

Verkoop en terugverhuur van woning

middelen-wie: 

Verzilvermijnvast
Een onafhankelijke NVM gecertificeerde makelaar
De verkoper/huurder

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Woon-werkgebouw Solid

schaal: 
woning
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Woon-werkgebouw Solid

beschrijving: 
Huurders hebben tegenwoordig hoge eisen aan hun woning, tegelijkertijd is het algemeen erkend dat grote concentraties van dezelfde woningtypen vooral in de lagere prijsklassen over het algemeen geen positieve effecten hebben op de omgeving. Dit leidt er al toe dat om een gevarieerder woningaanbod te krijgen portiekflats doorgebroken worden en dat corporaties transformatie van de woningvoorraad hoog op de prioriteitenagenda hebben staan. In nieuwbouwwijken is er geëxperimenteerd met de Solid, een cascogebouw waar de bewoners konden gaan wonen, werken en recreëren. De huurders mochten zelf de grootte en bestemming van de woning bepalen. Op maat voor persoonlijke voorkeur van iedere huurder. Een specifiek huurcontract maakte het mogelijk om wonen, werken en recreëren te combineren. Door de nieuwe wet- en regelgeving mogen corporaties minder bedrijfsruimte bezitten en is het Solids concept niet meer mogelijk. Wel kan er gekeken worden hoe flexibele woonvormen in casco gebouwen geïntegreerd kan worden.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Al decennia wordt in Nederland geprobeerd om binnen de strenge regelgeving, flexibele concepten voor woningbouw te genereren, zodat mensen hun leefruimte meer naar hun eigen hand kunnen zetten. De solid is een van de meest recente pogingen hiertoe, er is geprobeerd om het gebouw als een puur casco te bouwen, waarbij de interne indeling en programmering volledig aan de huurder over gelaten wordt. Hierdoor worden woningen mogelijk zonder muren, gedeelde ruimtes en combinaties tussen wonen en werken. Een gebouw dat gedurende de jaren qua programma ook volledig kan veranderen. In een woningmarkt die behoorlijk vast zit zijn dit soort initiatieven erg interessant en potentieel een gat in de markt. In de praktijk blijkt er weinig interesse, niet vanuit de woningmarkt, noch vanuit de bouwindustrie. Op dit moment zijn er een aantal Solids gebouwd die het redelijk goed doen. Door verandering van wet- en regelgeving mogen corporaties minder werkruimte bezitten en zou het concept alleen nog op de vrije huurmarkt uitgevoerd kunnen worden door andere partijen dan corporaties.

motief: 

Ondanks het gebrek aan interesse is de Solid een goed concept, een netjes afgewerkt casco waarin enorme vrijheid van wonen en werken mogelijk is. Niet alleen goed om de woningmarkt los te krijgen maar ook om in wijken te intergreren die bestaan uit dezelfde woningen.

 

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Huur op Maat

schaal: 
woning
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Huur op Maat

beschrijving: 
Het project Huur op Maat is een initiatief van 13 woningbouwcorporaties om te experimenteren met huur op basis van het inkomen en huishoudensamenstelling. Met een verandering van inkomen, veranderd ook de huur van de woning. Hierdoor blijkt dat lage inkoens meer keuzevrijheid hebben, de prijs-kwaliteit verhouding van woningen wordt beter en de volkshuisvestingsgelden worden beter besteed. (de huurkorting komt alleen terecht bij de mensen met een laag inkomen)  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Het experiment 'Huur op Maat" is bedoeld om te onderzoeken of inkomensafhankelijke huurprijzen betere verhoudingen op de woningmarkt opleverd en of mensen meer keuze krijgen in hun woning.

motief: 

Huur op Maat zorgt ervoor dat lagere inkomens een hogere tegemoetkoming krijgen van de woningbouwcorporatie, terwijl hogere inkomens een lagere tegemoetkoming krijgen. Hierdoor krijgen gezinnen met verschillende inkomens meer kansen en mogelijkheden om passende woningen te huren. Dit voorkomt tevens dat de er scheiding ontstaat tussen inkomensgroepen op buurt- of wijkniveau. 

Het onderzoek is een succes gebleken in verschillende steden, uit de evaluatie van het experiment blijkt het draagvlak voor het experiment groot was, 80 procent van de huurders vonden het rechtvaardig dat de korting jaarlijks wordt aangepast en 63 procent van de huurders met een hoger inkomen vindt het rechtvaardig dat huurders met een lager inkomen minder huur moeten betalen.

middelen-wat: 

- steun van het Rijk
- verdeling van volkshuisvestingsgelden op een andere manier dan gebruikelijk.

middelen-wie: 

- woningbouwcorporaties
- ministerie van Binnenlandse zaken
- gemeentes

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends