zoekenresultaten filteren

het Ronde Tafelhuis

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

het Ronde Tafelhuis

beschrijving: 
Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. Culturele en religieuze groeperingen vinden hier een thuis. Vanuit de ontmoeting tussen deze groepen worden programma's ontwikkeld. Daarbij gaat het om debat- en dialoogbijeenkomsten, projecten gericht op vragen die leven binnen de groeperingen, films en nog veel meer.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media
Kunst & Cultuur

tags:

gelegenheid: 

Het Ronde Tafelhuis is een interreligieus ontmoetingscentrum in Tilburg-Noord. In deze wijk hebben zich de afgelopen decennia mensen gevestigd uit alle werelddelen en met allerlei verschillende culturele, maatschappelijke en religieuze achtergronden. Het Ronde Tafelhuis biedt al deze mensen een plek om samen te komen en activiteiten te organiseren. Religie, zingeving en levensbeschouwing nemen daarbij een belangrijke plaats in. De onderlinge samenwerking wordt gestimuleerd door een gezamenlijk programma-aanbod waarbij alle inwoners van Tilburg-Noord van harte welkom zijn.

motief: 

Het Ronde Tafelhuis heeft als doelstelling wijkbewoners met al hun verscheidenheid in religie en cultuur met elkaar in contact te brengen. Dat doen wij door het organiseren van activiteiten, het huisvesten van religieuze organisaties. Daarnaast zij wij een volwaardige partner van organisaties in wijk en stad. Een belangrijk aspect van ons werk is de ontmoetingsfunctie, ieder die dat wil is welkom voor een gesprek of activiteit. Meer en meer ontwikkelt het Ronde Tafelhuis zich in de richting van een kennismakingscentrum voor religie en cultuur.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Buurtmoestuin

schaal: 
buurt
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Buurtmoestuin

beschrijving: 
Door middel van de moestuin komen buurtbewoners met elkaar in contact en leer ik buurtbewoners en de wijk beter kennen. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Tuinen & Stadslandbouw
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Een vraag van bewoners en kinderen uit de wijk voor het opstarten van een moestuin. Een bewonerscorporatie is hier op in is gegaan met de wens om meer verbindingen te leggen met bewoners,

motief: 

Een buurtmoestuin bindt de buurtbewoners die er aan werken, jong en oud ontmoeten elkaar en helpen elkaar. Tegelijkertijd bevordert het de gezondheid, de vitaliteit en de kennis van planten.

 

middelen-wat: 

- Materiaal, spades, grond, zaden
- Hek om het gebied af te sluiten
- Financiële steun om het project op gang te brengen

middelen-wie: 

- Woningcorporatie
- Vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de buurtmoestuin (bewoners)
- Kunst- en cultuurorganisatie
- Organisaties die ingehuurd worden voor themamiddagen
- Gemeente
- Basisschool

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonerscoöperatie ONS

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonerscoöperatie ONS

beschrijving: 
Een bewonersbedrijf dat de exploitatie verzorgt van een buurtcentrum in Breda-Zuid met 'wijkrestaurant ONS', zaalverhuur voor vergaderingen, bijeenkomsten, feesten of andere activiteiten. ONS restaurant wordt gerund door bewoners uit de wijk en je kunt er terecht voor een kop koffie, genieten van een Arabische high-tea of een lunch of diner. In ONS Paramedisch Centrum kunnen wijkbewoners terecht voor logopedie, fysiotherapie, verloskundigen en thuiszorg.   

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Sporten & Spelen
Tuinen & Stadslandbouw
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Uit bezuinigingsoverwegingen moest toenmalig buurthuis Geeren-Zuid Breda zijn deuren sluiten.

Een oproep van de gemeente Breda aan de zelfwerkzaamheid en vindingrijkheid van  bewoners van de wijk die op dat moment in volle ontwikkeling was werd met beide handen aangepakt en samen met Allee Wonen, die het pand aankocht, werd het buurthuis grondig verbouwd.

context: 
Geschikt voor wijken met bewoners die te kampen hebben met achterstanden op sociaal-economisch gebied

motief: 

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid van burgers, door beschikbaar stellen van ruimtes voor initiatieven en het versterken van sociale netwerken.

In het buurtcentrum worden initiatieven ontwikkeld voor meer arbeidsparticipatie/werk. Bewoners vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt dankzij trainingen en hulp bij het opzetten van ondernemingen

De financiële zelfredzaamheid van het buurthuis wordt verkregen door een gezond exploitatiemodel. Ook ontstaat meer publieke vertrouwdheid en verbetert het imago van de wijk

middelen-wat: 

Een (toekomstig) leegstaand buurthuis, of ander vastgoed met maatschappelijke bestemming
- geld> investeringen en/of subsidies (hier: voor de aankoop van het vastgoed) voor bouwkundige aanpassingen (hier: bewonerscorporatie Allee Wonen, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en een leer-werkorganisatie)
- plan> voor opzet, exploitatie en voor bouwtechnische aanpassingen van het gebouw. Denk aan vergunningen

middelen-wie: 

Een enthousiaste groep bewoners voor het opzetten (aanpakkers) en leden voor de bewonersorganisatie Ons Coöperatief in de uitvoerende rol (doorpakkers)
- professionals en organisaties (hier: bewonerscorporatie Allee Wonen, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en een leer-werkorganisatie) die faciliteren en er op gericht zijn om mensen te ondersteunen in hun leerproces naar het ondernemerschap

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends