zoekenresultaten filteren

De Ceuvel

schaal: 
buurt
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

De Ceuvel

beschrijving: 
Het terrein van ‘Ceuvel Volharding’ is een voormalige scheepswerf. Een verlaten en vervuild terrein in de havens van Buiksloterham. Een plek aan het water met een bijzondere historie, vlakbij het centrum.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Groenvoorziening & Beheer
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Onder het initiatief van de Gemeente Amsterdam en Noordwaards wordt de grond gedurende 10 jaar ter beschikking gesteld voor het meest innovatieve plan. Het plan `De Ceuvel` met zijn broedplaats in afgeschreven woonboten werd naar voren geschoven door een zeer gevarieerde en interessante groep mensen die van dit stukje Amsterdam Noord een geweldige actief en creatieve plek maken. De groep van (landschaps)architecten, kunstenaars, ambachtslieden en horecaondernemers hebben op de voormalige scheepswerf hun gezamenlijke ambitie vorm geven rond drie pijlers; (ver)bouwen, duurzaamheid en water.

motief: 

In een economisch betere tijd zou deze plek gesaneerd worden op de traditionele manier en vervolgens volgebouwd worden. De huidige tijd waarin de geplande stedelijke ontwikkeling stil komen te liggen en het terrein wacht op ontwikkeling, biedt het kansen voor een alternatieve ontwikkelingen.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Waddenfonds

schaal: 
nationaal
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Waddenfonds

beschrijving: 
Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de waddenregio duurzaam versterken. Met het Waddenfonds is er tot en met 2026 560 miljoen euro beschikbaar voor de waddenprovincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland. Vanaf 1 januari 2012 zijn deze provincies verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Het Waddenfonds is in 2006 ingesteld naar aanleiding van de gaswinning onder de Waddenzee.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Tuinen & Stadslandbouw

tags:

gelegenheid: 

In 2004 viel het besluit om een Waddenfonds op te richten teneinde het beheer van de Waddenzee te verbeteren en extra te investeren in zowel de ecologie als de economie van het Waddengebied. Eind 2006 stelde zowel de Tweede als de Eerste Kamer de 'Wet op het Waddenfonds' vast.

motief: 

Het Waddenfonds is opgericht om een duurzame en kwalitatieve impuls te geven aan ecologie en economie van het Waddengebied.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

beschrijving: 
Het jongerencultuurhuis geeft jongeren in de wijk Kanaleneiland in Utrecht de kans op een laagdrempelige manier kennis te maken met kunst en cultuur en zichzelf te ontwikkelen. Er wordt muziek, theater, schrijven enzovoort gemaakt. Professionals ondersteunen de jongeren en organiseren activiteiten. Juist in de wijk Kanaleneiland die een sociaal-economische achterstand heeft is het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien, iets kunnen doen waar ze trots op zijn. Daarnaast leidt het tot sterkere sociale banden in de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Opvoeding & Gezin

tags:

gelegenheid: 

Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland is momenteel de enige locatie in Utrecht met een volwaardig kunst- en cultuurprogramma voor jongeren. Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland is in september 2007 op initiatief van Goede Grond gestart en inmiddels uitgegroeid tot een culturele werkplaats die wekelijks door zo’n 100 jongeren bezocht wordt. Zowel door jongens als door meiden.

motief: 

Er was een grote noodzaak in de wijk Kanaleneiland om jongeren gratis kunstonderwijs te geven. Cultureel aanbod in de wijk was mager en jongeren hadden vaak wegens hun achtergrond en sociaal-economische positie niet de kans om kunst te maken en te ervaren. Terwijl het juist zo belangrijk is om jongeren de kans te geven om zich intellectueel te ontwikkelen. Inmiddels draait het project al enige tijd en kunnen jongeren op verschillende manieren aan de slag. Via festivals en optredens wordt ook de wijk betrokken bij het cultuurhuis.

middelen-wat: 

- Goede ruimte
- Subsidies oa WijkActiePlan, Wijkbureau Zuidwest, programma jeugd en stadsontwikkeling Utrecht
- docenten en begeleiders
- programmamakers

middelen-wie: 

- professionele organisatie cultuurhuis
- partners uit de stad

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends