zoekenresultaten filteren

Social Energy

schaal: 
stad
kosten: 
nvt.
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Social Energy

beschrijving: 
De Stichting Social Energy heeft ten doel een positieve bijdrage te leveren aan het leven van mensen door mensen met elkaar in verbinding te brengen zodat er een basis ontstaat waarin mensen elkaar zullen opzoeken om elkaar te helpen, te ondersteunen en van elkaar te leren en verder alles dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het opzetten en instandhouden van projecten en het organiseren van activiteiten op het gebied van techniek, gezondheidszorg, sport, onderwijs en ondernemerschap.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Communicatie & Sociale Media
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Evenementen & Markten

tags:

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Care Innovation Center West-Brabant

schaal: 
provincie
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

Care Innovation Center West-Brabant

beschrijving: 
Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar, om zorginnovaties en - initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals maar ook bij de zorgconsument thuis. Goede ideeën in de zorg starten daarom bij het Care Innovation Center West- Brabant.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

De zorgsector is sterk in beweging. Door veranderende wet- en regelgeving, decentralisatie van overheidstaken en mondige cliënten die langer thuis wonen, zal de zorg van morgen anders georganiseerd moeten gaan worden. Daarbij is de uitdaging om ‘meer te doen met minder’, zonder op de zorgkwaliteit in te leveren. Dat vraagt om nieuwe diensten en producten oftewel investeren in zorginnovatie. Het Care Innovation Center West-Brabant maakt zich hier hard voor. Door zorginnovatie te stimuleren en toegankelijk te maken voor studenten, professionals en burgers.

motief: 

Het Care Innovation Center is een proeftuin voor zorginnovaties. Zij beoogt zorginnovaties toe te passen in het dagelijkse leven van mensen en in het opleiden van mensen voor de gezondheidszorg, met het doel mensen zo lang mogelijk in de thuissituatie te verzorgen en verplegen, de kosten van de gezondheidszorg te beperken en mensen al tijdens hun opleiding te interesseren voor en te laten werken met innovaties.

Samen met overheid, ondernemers en onderwijs is ons gezamenlijke doel om zorginnovatie in de regio West-Brabant te stimuleren en te implementeren. De organisatie bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Advies en de dagelijkse leiding.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Jongerencultuurhuis Kanaleneiland

beschrijving: 
Het jongerencultuurhuis geeft jongeren in de wijk Kanaleneiland in Utrecht de kans op een laagdrempelige manier kennis te maken met kunst en cultuur en zichzelf te ontwikkelen. Er wordt muziek, theater, schrijven enzovoort gemaakt. Professionals ondersteunen de jongeren en organiseren activiteiten. Juist in de wijk Kanaleneiland die een sociaal-economische achterstand heeft is het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien, iets kunnen doen waar ze trots op zijn. Daarnaast leidt het tot sterkere sociale banden in de wijk.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Kunst & Cultuur
categorie (overige, max. 3): 
Opvoeding & Gezin

tags:

gelegenheid: 

Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland is momenteel de enige locatie in Utrecht met een volwaardig kunst- en cultuurprogramma voor jongeren. Het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland is in september 2007 op initiatief van Goede Grond gestart en inmiddels uitgegroeid tot een culturele werkplaats die wekelijks door zo’n 100 jongeren bezocht wordt. Zowel door jongens als door meiden.

motief: 

Er was een grote noodzaak in de wijk Kanaleneiland om jongeren gratis kunstonderwijs te geven. Cultureel aanbod in de wijk was mager en jongeren hadden vaak wegens hun achtergrond en sociaal-economische positie niet de kans om kunst te maken en te ervaren. Terwijl het juist zo belangrijk is om jongeren de kans te geven om zich intellectueel te ontwikkelen. Inmiddels draait het project al enige tijd en kunnen jongeren op verschillende manieren aan de slag. Via festivals en optredens wordt ook de wijk betrokken bij het cultuurhuis.

middelen-wat: 

- Goede ruimte
- Subsidies oa WijkActiePlan, Wijkbureau Zuidwest, programma jeugd en stadsontwikkeling Utrecht
- docenten en begeleiders
- programmamakers

middelen-wie: 

- professionele organisatie cultuurhuis
- partners uit de stad

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends