zoekenresultaten filteren

Poptahof

schaal: 
buurt
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Poptahof

beschrijving: 
Poptahof is een typische jaren ‘60 doorgangswijk. Er wonen circa 2.800 mensen die meer dan dertig verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. De gemeente Delft en de woningbouwvereniging willen door de herstructurering een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsgebied van de Poptahof maken. Water is in de buitenruimte een belangrijke drager voor het realiseren van deze doelstellingen. De Poptahof is aangesloten op het grotere watersysteem van de Hoge- en Lage Abtswoudse polder. Er wordt onderzocht of de noodzakelijke inlaat vanuit de boezem kan worden gezuiverd in een helofytenfilter. Op verschillende plekken in de Abtswoudse polder worden natuurlijke zuiveringen aangebracht. Dit soort vochtgebieden hebben ook een functie voor natuurontwikkeling, educatie en recreatie. In de gerenoveerde flats en nieuwbouwappartementen zijn uiteraard waterbesparende armaturen aangelegd.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Groenvoorziening & Beheer
Sporten & Spelen
Wonen & Huisvesting

tags:

motief: 

De Poptahof beslaat een gebied van 18,6 ha. De intentie was om een gezond en veerkrachtig watersysteem te realiseren. Een deel van het watersysteem is zichtbaar gemaakt. Er is een waterspeeltuin aangelegd waarvan het ontwerp resultaat is van een ideeënprijsvraag voor kinderen. Al het verharde oppervlak is afgekoppeld.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Klushuizen

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Klushuizen

beschrijving: 
Klushuizen zijn verouderde of slooprijpe woningen die voor een laag bedrag verkocht worden aan bewoners die het niet erg vinden om zelf het huis grondig te verbouwen. Vaak gaat het om woningen in het bezit van woningcorporaties. Kenmerk is verder dat er vaak verschillende woningen opgekocht worden die samengevoegd worden tot een grotere woning.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Klushuizen zijn een concept origineel ontwikkeld in de Rotterdamse wijk Spangen, waar een aantal woningblokken er erg slecht aan toe waren terwijl er geen geld was om ze te restaureren. Tegelijkertijd was er behoefte aan een impuls van de leefbaarheid in de wijk. De oplossing was om de woningen voor een extreem laag bedrag te verkopen en de bewoners zelf het huis te laten opknappen om zo de woningen te verbeteren.

motief: 

In een tijd waarin weinig geld beschikbaar is voor herstructureringsopgaves worden woningbouwcorporaties gedwongen om creatief met hun bezit om te gaan. Toevallig stonden de eerste klushuizen  in Spangen op de lijst om gesloopt te worden, deze wijken stonden in een relatief slechte wijk met veel sociale problematiek. Door de woningen als cascowoningen te verkopen kwamen er ook nieuwe bewoners in de wijk die er wat van wilden maken. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat niet alleen de woningen een tweede leven hebben gekregen, de wijk als geheel is er ook op vooruit gegaan.

middelen-wat: 

- financiële middelen
- potentiële bewoners
- woningen die oud zijn, maar nog wel een tweede leven kunnen krijgen

middelen-wie: 

- Gemeente
- ontwikkelaar / woningbouwcorporatie
- nieuwe bewoners

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends