zoekenresultaten filteren

Raakveld creatieve zorgwerkplaats

schaal: 
woning
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Raakveld creatieve zorgwerkplaats

beschrijving: 
Raakveld creatieve zorgwerkplaats biedt mensen met een beperking veel mogelijkheden. Je kunt er mooie dingen maken, nieuwe dingen leren, leuke dingen meemaken, Je kunt er je talenten ontdekken bij de dagbesteding of nuttig bezig zijn bij begeleid werken. Maar je kunt er ook spannende avonturen beleven, mooie momenten meemaken en andere mensen leren kennen. Op bijna elk gebied zijn er activiteiten: muziek, video, theater, zang, techniek, radio, tuin, keuken, barwerk, computers, kostuums maken, decorbouw, schilderen, mozaïeken, geluid en licht.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gezondheid & Zorg
categorie (overige, max. 3): 
Evenementen & Markten
Kunst & Cultuur
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Zjef Naaijkens en Loutje Bosch zijn in 2006 begonnen met Raakveld. Ze kwamen tot het idee van een zorgtheater door hun eigen theater- en muziekpraktijk. Samen speelden ze met hun gezelschap Louter Produkties vaak voor instellingen en het speciaal onderwijs. Ze merkten toen dat het publiek, dat mee mag spelen in hun interactieve voorstellingen, vaak zijn eigen beperking overwon of over talent bleek te beschikken waar niemand nog aan gedacht had. Vanuit die gedachte startten zij een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Ze vormen samen de directie van Stichting Raakveld. Ze treden beiden ook nog steeds op in het land.

motief: 

De methodiek bij de activiteiten komt dicht in de buurt van de Presentiemethodiek zoals beschreven door Andries Baart. Raakveld zelf omschrijft het liever als de methode van de Chaos en de Liefde. Er zijn voor je mensen, het verschil maken, ruimte geven en voorwaardenscheppend werken, veiligheid borgen en respect tonen voor elkaar, dat zijn uitgangspunten van de medewerkers bij hun werk. De cliënten spreken hen eerder aan op het gebied van hun specialisatie dan als ‘zorgverlener’.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Blijven wonen in Hengevelde

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
nvt.

Blijven wonen in Hengevelde

beschrijving: 
'Blijven wonen in Hengelvelde' is een woningbouwproject voor zorgbehoevenden die een kleinschalige woonvorm in het dorp gaan realiseren. Het wordt een beschutte woonvorm voor verschillende doelgroepen waar meer zorg en begeleiding wordt verzorgd. Het wordt voor de doelgroep gebouwd die de regie over zijn/haar leven verliest en voor wie thuiszorg niet meer genoeg is. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Hengevelde is dorp waar een hechte gemeenschap woont. Er zijn veel voorzieningen aanwezig, ook op het gebied van zorg. Alleen als je de regie over je eigen leven verliest, mist er een geheel verzorgde zorgvoorziening. Her wordt nu aan gewerkt

motief: 

Een klein dorp als Hengevelde kent een hechte gemeenschap, die veel samen doet en voor elkaar betekent. Dan is het vervelend als iemand wegens omstandigheden zoals ziekte het dorp moet verlaten om op een plek te gaan wonen waar hij of zij de zorg kan krijgen die nodig is. Dit was het leidende motief om het project te beginnen waar hulpbehoevende bewoners toch in het dorp kunnen blijven wonen. Dit houdt de gemeenschap intact en is een geruststellend gevoel voor de bewoners van het dorp.

middelen-wat: 

- financiers
- voldoende draagvlak, de garantie dat er mensen gaan wonen.
- enthousiaste vrijwilligers die op allerlei manieren hun steentje willen bijdragen

middelen-wie: 

- architect voor het ontwerp van het complex
- gemeente die het project ondersteunt
- private fondsen voor de financiering

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Repaircafe

schaal: 
stad
kosten: 
€ (< 5000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
maandelijks

Repaircafe

beschrijving: 
Het Repair Café is een gratis toegankelijke bijeenkomst dat draait om kapotte spullen (samen) te repareren. Op de locatie van het Repair Café is materiaal aanwezig om alle reparaties goed uit te voeren. Bezoekers nemen zelf de kapotte spullen mee en samen met een deskundige gaan mensen zelf aan de slag om de kapotte spullen te repareren. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

In Nederland wordt er ontzettend veel weggegooid. Sommige dingen zouden prima gerepareerd kunnen worden en daarna volledig bruikbaar zijn. Repareren zit echter vaak niet in het systeem van mensen, ze weten niet hoe dat moet. Mensen die deze praktische kennis wel bezitten, worden niet altijd egevonden door de maatschappij. Repaircafe is er op gericht om deze producten een tweede leven te geven.

motief: 

Kapotte apparatuur repareren is niet alleen kostenbesparend en goed voor het milieu, het is in het repaircafe ook nog gezellig. Een perfecte vrijetijdsbesteding en makkelijk te koppe;en aan andere activiteiten die in een wijk of stad georganiseerd worden.

middelen-wat: 

- financiering voor materialen en mensen
- gereedschap
- locatie voor de bijeenkomsten
- partners

middelen-wie: 

- partijen die investeren in het platform
- lokale bouwmarkten voor sponsoring materiaal
- het netwerk van repair café
- vrijwilligers die willen helpen

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Talentfabriek 010

schaal: 
stadsdeel
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Talentfabriek 010

beschrijving: 
Talentfabriek010 in Rotterdam richt zich op talentontwikkeling en het verhogen van de maatschappelijke participatie. De Talentfabriek010 richt zich op bewoners die geen (relevante) opleiding en/of werkervaring hebben dit in samenwerking met ondernemers. 

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Werk & Scholing
categorie (overige, max. 3): 
Gezondheid & Zorg

tags:

gelegenheid: 

Sommige wijkbewoners hebben geen relevante opleiding of werkervaring en komen daarom niet aan het werk. Talentfabriek 010 wil zich daarom inzetten om hun persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap te vergroten. Op deze manier wordt hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

motief: 

In Rotterdam-Zuid zijn er relatief veel mensen die geen goede opleiding hebben genoten en daarom moeilijk aan het werk komen. Om dit te veranderen is Talentontwikkeling010 opgezet. Ze hebben als doel om deze mensen betere perspectieven op de arbeidsmarkt te geven.

middelen-wat: 

- financiering
- een goede ruimte om mensen te ontvangen

middelen-wie: 

- ondernemers/bedrijven die een plaats beschikbaar stellen voor de talenten
- de stichting talentontwikkeling verzorgt de persoonlijke begeleiding
- gemeente financiert ten behoeve van talentontwikkeling

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends