zoekenresultaten filteren

WIJeindhoven

schaal: 
stad
kosten: 
onbekend
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
nvt.

WIJeindhoven

beschrijving: 
Heb je (tijdelijk) ondersteuning nodig? Dan helpt WIJeindhoven je op weg. Natuurlijk wil je altijd graag de controle over je eigen leven blijven houden. Daarom kijk je met een medewerker van het WIJteam in je wijk eerst wat je zelf zou kunnen doen. Misschien zie je dan wel meer. Bijvoorbeeld of er in je omgeving iemand is die je kan helpen. Familie, vrienden of een vrijwilliger uit de buurt. Zo niet dan wordt er verder gezocht, zo nodig naar professionele hulp. Ook wordt er besproken of je zelf iets voor een ander zou kunnen betekenen. Want eerst kom jij, maar WIJeindhoven is er voor ons allemaal.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Buurthuizen & Verenigingen
Gebiedsontwikkeling & Beheer

tags:

gelegenheid: 

Ieder mens is uniek. Iedereen heeft talenten. Maar door situaties of personen kunnen deze talenten wel eens ondergesneeuwd raken. Dat kan zich vertalen in een vraag om ondersteuning. Van iemand die je zelf kiest, die je vertrouwt en waar je graag mee samenwerkt. Die naast je staat, een advies, een luisterend oor, even dat duwtje in de rug. Vragen om hulp is erg krachtig.

Als je een verhaal vertelt wil je dat je gehoord wordt. Contact is erg belangrijk. Van mens tot mens. Zonder echt contact ontstaat geen vertrouwen.

Als je weer zelf weer verder kunt is de inzet van WIJeindhoven niet langer nodig, maar het contact kan blijven bestaan. Samen kunnen we dan op zoek naar wat jij kunt betekenen voor iemand anders.

motief: 

In 2014 heeft WIJeindhoven op allerlei manieren steeds meer samengewerkt met bewoners. De rol van de bewoner in de werving- en selectiegesprekken voor nieuwe WIJmedewerkers kwam aan de orde en er waren verschillende sessies met bewoners om te komen tot een organisatievisie voor de nieuwe WIJorganisatie in wording. Daarnaast heeft een grote groep bewoners meegedacht over de ontwikkeling van een instrument om de tevredenheid van bewoners in beeld te brengen en te meten. Bovendien wordt momenteel met diverse bewoners onderzocht hoe WIJeindhoven een klankbordgroep met bewoners kan opzetten.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Huur op Maat

schaal: 
woning
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Huur op Maat

beschrijving: 
Het project Huur op Maat is een initiatief van 13 woningbouwcorporaties om te experimenteren met huur op basis van het inkomen en huishoudensamenstelling. Met een verandering van inkomen, veranderd ook de huur van de woning. Hierdoor blijkt dat lage inkoens meer keuzevrijheid hebben, de prijs-kwaliteit verhouding van woningen wordt beter en de volkshuisvestingsgelden worden beter besteed. (de huurkorting komt alleen terecht bij de mensen met een laag inkomen)  

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Regelingen & Financieën

tags:

gelegenheid: 

Het experiment 'Huur op Maat" is bedoeld om te onderzoeken of inkomensafhankelijke huurprijzen betere verhoudingen op de woningmarkt opleverd en of mensen meer keuze krijgen in hun woning.

motief: 

Huur op Maat zorgt ervoor dat lagere inkomens een hogere tegemoetkoming krijgen van de woningbouwcorporatie, terwijl hogere inkomens een lagere tegemoetkoming krijgen. Hierdoor krijgen gezinnen met verschillende inkomens meer kansen en mogelijkheden om passende woningen te huren. Dit voorkomt tevens dat de er scheiding ontstaat tussen inkomensgroepen op buurt- of wijkniveau. 

Het onderzoek is een succes gebleken in verschillende steden, uit de evaluatie van het experiment blijkt het draagvlak voor het experiment groot was, 80 procent van de huurders vonden het rechtvaardig dat de korting jaarlijks wordt aangepast en 63 procent van de huurders met een hoger inkomen vindt het rechtvaardig dat huurders met een lager inkomen minder huur moeten betalen.

middelen-wat: 

- steun van het Rijk
- verdeling van volkshuisvestingsgelden op een andere manier dan gebruikelijk.

middelen-wie: 

- woningbouwcorporaties
- ministerie van Binnenlandse zaken
- gemeentes

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Bewonerscoöperatie ONS

schaal: 
wijk
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Bewonerscoöperatie ONS

beschrijving: 
Een bewonersbedrijf dat de exploitatie verzorgt van een buurtcentrum in Breda-Zuid met 'wijkrestaurant ONS', zaalverhuur voor vergaderingen, bijeenkomsten, feesten of andere activiteiten. ONS restaurant wordt gerund door bewoners uit de wijk en je kunt er terecht voor een kop koffie, genieten van een Arabische high-tea of een lunch of diner. In ONS Paramedisch Centrum kunnen wijkbewoners terecht voor logopedie, fysiotherapie, verloskundigen en thuiszorg.   

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Buurthuizen & Verenigingen
categorie (overige, max. 3): 
Sporten & Spelen
Tuinen & Stadslandbouw
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Uit bezuinigingsoverwegingen moest toenmalig buurthuis Geeren-Zuid Breda zijn deuren sluiten.

Een oproep van de gemeente Breda aan de zelfwerkzaamheid en vindingrijkheid van  bewoners van de wijk die op dat moment in volle ontwikkeling was werd met beide handen aangepakt en samen met Allee Wonen, die het pand aankocht, werd het buurthuis grondig verbouwd.

context: 
Geschikt voor wijken met bewoners die te kampen hebben met achterstanden op sociaal-economisch gebied

motief: 

Het ondersteunen van de zelfredzaamheid van burgers, door beschikbaar stellen van ruimtes voor initiatieven en het versterken van sociale netwerken.

In het buurtcentrum worden initiatieven ontwikkeld voor meer arbeidsparticipatie/werk. Bewoners vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt dankzij trainingen en hulp bij het opzetten van ondernemingen

De financiële zelfredzaamheid van het buurthuis wordt verkregen door een gezond exploitatiemodel. Ook ontstaat meer publieke vertrouwdheid en verbetert het imago van de wijk

middelen-wat: 

Een (toekomstig) leegstaand buurthuis, of ander vastgoed met maatschappelijke bestemming
- geld> investeringen en/of subsidies (hier: voor de aankoop van het vastgoed) voor bouwkundige aanpassingen (hier: bewonerscorporatie Allee Wonen, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en een leer-werkorganisatie)
- plan> voor opzet, exploitatie en voor bouwtechnische aanpassingen van het gebouw. Denk aan vergunningen

middelen-wie: 

Een enthousiaste groep bewoners voor het opzetten (aanpakkers) en leden voor de bewonersorganisatie Ons Coöperatief in de uitvoerende rol (doorpakkers)
- professionals en organisaties (hier: bewonerscorporatie Allee Wonen, Gemeente Breda, Provincie Noord-Brabant en een leer-werkorganisatie) die faciliteren en er op gericht zijn om mensen te ondersteunen in hun leerproces naar het ondernemerschap

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends