zoekenresultaten filteren

Stadlab Maastricht

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
doorlopend

Stadlab Maastricht

beschrijving: 
Het stadslab Maastricht zoekt naar nieuwe manieren van stadsontwikkeling, ingegeven door de economische crisis en stagnatie van groei is er een laboratorium opgericht waar de gemeente, samen met maatschappelijke instellingen en bewoners onderzoekt hoe Maastricht vormgegeven kan worden.   Projecten gaan van een park van de toekomst tot een stadsacademie tot een tijdelijke winkelstraat. Er wordt onderzocht hoe problemen met betrekking tot bestemmingen, leegstand, etc. Aangepakt kunnen worden samen naar de problemen te kijken en samen oplossingen te zoeken

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Wonen & Huisvesting
categorie (overige, max. 3): 
Kunst & Cultuur
Vervoer & Mobiliteit

tags:

gelegenheid: 

Het Maastricht-LAB is in 2012 door de gemeente Maastricht opgericht om een nieuwe impuls te geven aan de stedelijke (her)ontwikkeling van Maastricht. Dit omdat de huidige structuren en instrumenten voor stedelijke opgaven niet meer voldoen aan de nieuwe werkelijkheid.

 

De economische en demografische groei van de stad nemen af en inwoners en lokale organisaties willen steeds meer invloed uitoefenen op de ruimtelijke inrichting van de stad.

motief: 

Omdat de context van ruimtelijke ordening enorm veranderd is in de afgelopen jaren moeten er nieuwe manieren gevonden van denken over en werken aan stedelijke vraagstukken van nu en

Hoe ga je om met leegstand, tijdelijk gebruik, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie. Door samen te werken met nieuwe partners en initiatiefnemers kan het Maastrichtlab experimenteren met nieuwe vormen van stadsontwikkeling aan de hand van concrete en fysieke projecten in de stad.

middelen-wat: 

Het onderzoeken van nieuwe manieren van stadsontwikkeling om hedendaagse en toekomstige opgaves op te lossen.

middelen-wie: 

Gemeente Maastricht, stimuleringsfonds, platform31, verschillende partners in Maastricht

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Transitieteam Arnhem

schaal: 
stad
kosten: 
€€ (5000 - 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

Transitieteam Arnhem

beschrijving: 
Het transitieteam Arnhem is een aanjager van stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl, door kleinschalig en samen met belanghebbenden in te grijpen in de stad proberen ze de stad zo slim en efficiënt mogelijk te ontwikkelen.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Groenvoorziening & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Communicatie & Sociale Media
Regelingen & Financieën
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

De economische crisis legde de problematiek van de huidige ruimtelijke ordening bloot, het is vaak complex, (te) ambitieus en traag. Hierdoor raken hele gebieden in onbruik. Deze transitiefase wordt gezien door het transitieteam als een kans om de leefbaarheid te verbeteren.

Een stad is nooit af, altijd wordt er gewerkt aan vernieuwing, uitbreiding of onderhoud. Complexe processen die vaak meerdere jaren duren waardoor hele gebieden voor een langere tijd in onbruik zijn. Doorgaans ervaart men deze zogenaamde transitiefase als een negatieve periode. DTO wil deze bedreiging voor de leefbaarheid in de stad ombuigen tot een kans door de overgangsfase niet als hinderlijk te zien maar juist als een volwaardig deel van de huidige stedenbouw, een waardevolle culturele manifestatie; die van het veranderen, het (her)ontdekken, het maken en het worden.

motief: 

DTO gelooft sterk in het activeren van dit bestaande stedelijke landschap met maatschappelijk relevante interventies.

Versterken van de bestaande stad, het samenwerken met lokale inwoners en ondernemers, kleine tactische ingrepen en maatschappelijk relevante interventies zijn de middelen waarmee het Transitieteam op een nieuwe manier gebieden al dan niet tijdelijk probeert te ontwikkelen en verbeteren. Ze zoeken hierbij met name naar manieren om grootschalige transformaties ook in de tussentijd leefbaar te houden.

middelen-wat: 

Stadsontwikkeling nieuwe stijl, kleinschalige slimme interventies in de bestaande stad om de stad ook tijdens grootschalige transities leefbaar te houden.

middelen-wie: 

Transitieteam; een collectief van Arnhemse architecten, planners en stedenbouwkundigen

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends