zoekenresultaten filteren

het Schieblock

schaal: 
woning
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
> 1 jaar
frequentie: 
doorlopend

het Schieblock

beschrijving: 
Het Schieblock is georganiseerd als een besloten vennootschap (BV), en wordt gevormd door het architectenbureau ZUS [Zones Urbaines Sensibles] en projectontwikkelaars LSI. Binnen deze samenwerking zijn beide verantwoordelijk voor het overall concept, maar neemt ZUS taken als ontwerp, communicatie en programmering voor haar rekening, terwijl LSI verantwoordelijk is voor de financiën, exploitatie en realisatie.

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Gebiedsontwikkeling & Beheer
categorie (overige, max. 3): 
Energie & Milieu
Evenementen & Markten
Werk & Scholing

tags:

gelegenheid: 

Een grote hoeveelheid kantorenleegstand en een sluimerende economische crisis leiden tot vertragingen in binnenstedelijke ontwikkelingen. Ook het Rotterdam Central District bevindt zich in de spagaat van torenhoge ambities en een weerbarstige realiteit. Toch is dit juist de conditie waarin het Schieblock – laboratory for urban development is opgericht. Op particulier initiatief is met steun van eigenaar LSI en OBR een 5-jaren plan ontwikkeld voor de tijdelijke transformatie van dit bijzondere kantoorgebouw in het Rotterdam Central District. De ambitie is het creëren van een levendig stadslaboratorium waarin interdisciplinair wordt gewerkt aan nieuwe manieren om de stad te transformeren.

motief: 

Het Schieblock bestaat uit twee hoofdonderdelen: de studio’s en de semi-publieke ruimtes. De studio’s zijn bedoeld om geconcentreerd te kunnen werken. De publieke ruimtes zijn bedoeld voor ontmoeting, interactie en performance. De publieke ruimte behelst het Dakpaviljoen en de DakAkker, de Plint met daarin BARUrban GuidesOMI, werkplaats MESS en GROOS. De Luchtsingel snijdt dwars door het Schieblock heen en komt uit in de Biergarten.

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Onroerende zaakbelasting wijzigen

schaal: 
stad
kosten: 
€€€ (> 20 000)
looptijd: 
nvt.
frequentie: 
doorlopend

Onroerende zaakbelasting wijzigen

beschrijving: 
Door het onroerende zaaktarief volledig bij de eigenaar van een leegstaand pand te leggen probeert de gemeente Rijswijk de grote leegstand in kantoren te bestrijden. De gemeente Rijswijk schaft de Onreoerendezaakbelasting (ozb) voor gebruiker van kantoor-, horeca- en winkelpanden af. Het ozb-tarief voor eigenaren gaat fors omhoog, zo wil Rijswijk de markt stimuleren om de leegstand aan te pakken

gelegenheid
motief
middelen
categorie:
categorie (meest toepasselijk): 
Regelingen & Financieën
categorie (overige, max. 3): 
Wonen & Huisvesting

tags:

gelegenheid: 

Het leegstandsprobleem in kantoorgebieden is dermate hoog dat het de kwaliteit van de leefomgeving aantast.

Rijswijk kampt met forse kantorenleegstand en een oplopende winkelleegstand.  Een groot deel van de kantoren staat al meer dan vijf jaar leeg en is vaak in handen van grote nationale en internationale beleggers. Omdat de huidige situatie geen perspectief biedt op verandering is de gemeente genoodzaakt om manieren te zoeken waarop de eigenaren onder druk gezet worden om hun vastgoed aantrekkelijker te maken voor nieuwe huurders.

motief: 

Om tot een verandering te komen moeten er ingrepen gedaan worden aan de leegstaande gebouwen. Deze verandering komen nu niet tot stand omdat er te weinig druk op de eigenaren van de gebouwen ligt om er iets aan te doen.

De gemeente Rijswijk heeft besloten om de onroerendezaakbelastingtarieven zodanig te wijzigen dat eigenaren voortaan het gehele bedrag voor hun rekening krijgen. Dit is gunstig voor (potentiële) huurders die helemaal geen OZB meer hoeven te betalen. Dit maakt de gemeente Rijswijk interessanter als vestigingsplaats voor ondernemers, terwijl het een aansporing is aan eigenaren om hun vastgoed op te knappen en weer interessant te maken voor huurders.

middelen-wat: 

Het verhogen van tarieven van de onroerendezaakbelasting voor eigenaren van kantoor- enb winkelvastgoed.

middelen-wie: 

De gemeente Rijswijk

Er zijn geen suggesties aan deze bouwsteen toegevoegd.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
upload een voorbeeld afbeelding van deze bouwsteen
Files must be less than 3 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

vul het vragenfilter in ...Vul het vragenfilter in op de Buurtprognose webpagina om uw te selecteren:


Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een instrument voor het verbeteren van de leefbaarheid, geschikt voor elke buurt, wijk, dorp, stad en zelfs regio.

Project in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, NHTV, NIEUWBRUUT, Bewonersstichting Theresia, Bewonersplatform Kortendijk en Wijkraad Brabantpark.

Voor meer informatie over Bouwstenen Leefbare Wijken (BLW), lees het eindrapport hier.

ontwerp

Manetta Berends

ontwikkeling Bouwstenen Index

Gijs de Heij, Manetta Berends