26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

R02-3 Tool Buurtprognose

De Buurtprognose biedt een overzicht van de opgaven waar jouw stad, wijk of buurt mee te maken krijgt. Hier kan iedereen informatie vinden over de toekomst van zijn leefomgeving en zo zelf zien welke kansen of knelpunten aan te pakken

toepassing Buurtprognose

De Buurtprognose beschrijft de toekomst voor de zogenaamde Buurtmilieus. Dit zijn kleine deelgebieden van de wijk die overeenkomsten vertonen op sociale, functionele, fysieke ruimtelijke kenmerken. De kansen en knelpunten die deze Buurtmilieus tegemoet gaan, zijn de aanleiding en het startpunt voor iedereen die daarbij betrokken is om in actie te komen. Het is een medium om uit te vinden wat er op de wijk af komt en wat de belangen zijn die spelen in de wijk. Zo wordt snel duidelijk welke initiatieven effectief kunnen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk.

Vraag vanuit de wijk

In het interview met Marten Voetman, wijknetwerker bij Surplus Welzijn in Breda, wordt het spanningsveld duidelijk tussen initiatief en sturing. Bewoners willen graag betrokken zijn bij initiatieven om hun wijk te verbeteren. Maar hebben weinig ruimte en middelen om inhoud te geven aan dit 'actief burgerschap'. Regels, wetten en beleidskaders staan hierbij nog al eens in de weg. Het stellen van gezamenlijke doelen op basis van gedeelde en toegankelijke informatie kan hierbij helpen...

Voorbeeld Bouwsteen

In het interview met Bruin Bruinsma van Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje uit Emmen, zien we hoe het opheffen van een wijkcentrum een interessante gevolgen heeft: Een groep actieve burgers voert een idee uit Engeland in en zet een cooperatie op, die de voorzieningen gaat bieden die dreigden te verdwijnen. Zalenverhuur, een ruimte voor kinderen, ouderen en een buurtrestaurant met maatschappelijke meerwaarde. 'Wijkeconomie, duurzaaamheid en gezondheid zijn de kernwoorden...' Meer weten over hoe zij dit voor elkaar kregen? Kijk eens in de Bouwstenen-index!

> > >

bekijk hier het presentatiemodel van Buurtplatform Brabantpark

lees hier meer over de wijk Brabantpark

Interview met Marten Voetman - Surplus Welzijn

Interview met Bruin Bruinsma - Bewonersbedrijf Op Eigen Houtje