26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

R02-2 Tool Buurtplatforms

Samen leven is de basis voor leefbaarheid in de wijk. De methodiek 'BLW - Bouwstenen voor Leefbare Wijken' brengt mensen bij elkaar

Het Buurtplatform zet in op koppeling en versterking van informele en formele netwerken. Veel potentie in de wijk blijft nu vaak nog onbenut, mooie initiatieven of behoeften blijven nog onopgemerkt. Platforms kunnen de plek zijn waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Zij vormen een basis voor sociale netwerken, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor allerlei buurtzaken. Bestaande netwerken in de wijk kunnen we ondersteunen met een digitaal platform. Idealiter is het Platform eigendom van de wijk en wordt uitgevoerd door de ‘wijkverbinders’, mensen die weten wat er speelt in de wijk en welke inwoners daar een rol in kunnen en willen spelen. Gedeeld eigenaarschap en verknopen van informele en formele netwerken zijn kernwaarden.

Vragen vanuit de wijk

In dit interview spreken wij met Peter Vermeijs, buurtbewoner en actief in Stichting Stadstuin Theresia. Hij vertelt over het belang van sociale netwerken in een wijk of buurt, en het samenwerken bij het verbeteren van je buurt. Hoe breng je deze initiatieven en die groepen bewoners die daar baat bij zouden kunnen hebben bij elkaar? Het Buurtplatform zou hier een passende oplossing voor bieden...

Voorbeeld Bouwsteen

Energiek Moerdijk is een 'gemeenschapscooperatie' die als doel heeft om de leefbaarheid in Moerdijk te verbeteren. Voorzitter Dimph Rubbens licht deze bouwsteen toe: Hoe met het thema 'energie' als middel sociale netwerken in een buurt kunnen worden versterkt en maatschappelijke partijen met elkaar verbonden... Meer weten over hoe zij dit voor elkaar kregen? Kijk eens in de Bouwstenen-index!

> > >

bekijk hier het presentatiemodel van Buurtplatform Theresia

lees hier meer over de wijk Theresia


Interview Peter Vermijs - Stichting Stadstuin Theresia

Interview Dimph Rubbens - Energiek Moerdijk