26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M06-3 Deeleconomien

Deeleconomieën vormen momenteel een wezenlijk onderdeel van de oplossingen om de wijk leefbaarder te maken. Ze stellen mensen in staat om samen maatschappelijke en ruimtelijke opgaven op te lossen.

Het fenomeen ‘deeleconomie’ heeft het laatste decennium een nieuwe impuls gekregen door de opkomst van het internet. Het biedt kansen voor de toekomst en kan een antwoord zijn op vele actuele maatschap¬pelijke en ruimtelijke opgaven. Het is een ontwik¬keling waarin mensen met elkaar spullen, kennis, hulp en ervaring delen, vraag en aanbod gekoppeld worden en de waarde van het gebruik belangrijker is dan die van het eigendom.

Kenmerken van de deeleconomie zijn:

  • maakt ontwikkelingen mogelijk met een beperkt budget;

  • verschuiving van denken in ‘eigendom’ naar denken in ‘gebruik’;

  • heeft een duurzaam karakter;

  • en versterkt sociale netwerken en banden.

Er bestaat een rijke variëteit aan deeleconomieën die elk een specifiek doel dienen. Er is onderscheid gemaakt tussen deelplatformen die over spullen, geld, mobiliteit, dien¬sten, ruimte en eten gaan.

Ruimte

Onder de categorie ‘ruimte’ vallen alle deelplatformen, die rechtstreeks invloed hebben op een fysieke woon- en werkruimte en het gebruik ervan, waarbij onderscheid is ge¬maakt tussen; werkplekken (professionele aanbieders zoals: S2M, Hoffice & Peer2Peer), ruimteswap en verblijven (particuliere aanbieders zoals Airbnb,…).

Geld

Veel initiatieven worden gefinancierd via zoals, aandelen, lenen, etc. en nieuwe vormen zoals ‘crowdfunding’ en ‘crowdsourcing.’

Spullen

Alle vormen van delen van spullen: delen, schen¬ken, het gratis weggeven van spullen waar je niets meer aan hebt (in ruil voor een glimlach). Maar ook het ruilen van spullen tegen een alternatieve valuta.

Mobiliteit

Alle vormen van delen van auto’s, fietsen en boten: Deze initiatieven zijn onder te verdelen in: auto lenen/(ver)huren, Taxi/meerijden: het bekendste voorbeeld is Uber, ook voorbeel¬den van het delen van boten en fietsen, naast een combinatie daarvan.

Diensten

Elkaar helpen is een belangrijke reden om te partici¬peren in de deeleconomie. Dit kan door middelen effi¬ciënt te delen, maar natuurlijk ook door eigen kennis en ervaring te delen. Dit kan op vele gebieden, zoals het helpen bij een klus, in de subcategorie helpen, waarbij een de ‘helpende hand’ belangrijk is. Maar ook door mee te denken en hiermee kennis te delen, kun je een ander een dienst bewijzen. Deze initiatie¬ven vallen onder de subcategorie ‘kennis’. Onder de subcategorie ‘Overige/buurt’ komen de koppelingen tussen kennis en helpen samen, veelal plekgericht.

Eten

De categorie eten is onder te verdelen in: afhalen, gezelschap en delen.

bekijk hier ???

lees hier meer over ???