26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M06-2 Type platforms

Iedere groep kent een ruim aanbod aan platforms. De verschillen tussen de platforms qua professionaliteit is groot.Hierbij moet men denken aan variatie tussen professionele platforms (georganiseerde platforms) tot Facebookpagina’s (spontane platforms). In het kader van dit onderzoek hebben we een aantal onderzocht en ingedeeld.

Gespecialiseerde thematische platforms.

Dit type platform is gericht op een concreet thema en bedient een zo specifiek mogelijke doelgroep. Dit type platform is hoofdzakelijk professioneel opgezet en behandelt thema’s zoals zorg, mobiliteit, diensten, huisvesting,… . Binnen deze groep is het thema zorg sterk vertegenwoordigd daarnaast is er een hele groep platforms die vallen onder de paraplu van de deeleconomie. Deze worden apart behandeld in het onderdeel M06-3.

Integrale gebiedsplatforms

Dit type platform is gericht op een concreet gebied en bedient een zo breed mogelijk pallet aan thema’s. Dit type platform zet in op een sterke relatie met de bestaande netwerken van een wijk of stad en zijn in staat deze met elkaar te verbinden. Dit netwerk is tevens ook een zeer voedingsrijke bodem voor het verbinden van relevante thema’s in de wijk. Beperkende factor binnen dit netwerk is de ruimtelijke-fysieke omkadering van het platform.

De kracht van beide platforms is heel duidelijk. Echter ontdekten we dat de koppeling van beide een extra impuls gaf aan de informatieoverdracht en de netwerkwerkvorming binnen de wijk. Netwerken functioneren nu echter niet binnen bepaalde kaders en ook niet binnen vaste thema’s. Denk hierbij aan de zorgvraag. Iemand met een zorgvraag zal meer succes hebben binnen een informeel netwerk waarbinnen zijn vraag natuurlijk wordt ingewilligd dan een formeel forum waar ‘gelijkgezinden’ onderdeel van uit maken.

Informeel-formeel netwerk

Een goed functionerend digitaal platform betekent niet meteen een goed functionerend netwerk. Een platform kan alleen goed functioneren bij de gratie van een sterk netwerk van personen die verschillende netwerken kunnen verbinden en activeren. Deze mensen worden ‘wijkverbinders’, ‘pionieers’ of ‘ambassadeurs’ genoemd. Sommige platforms, zoals wijkconnect.nl en mijnbuurtje.nl, tuigen hiervoor een proces op om het platform van hieruit op te bouwen. Met groot succes. De wijkverbinders zijn niet de altijd de mensen op de formele plekken in de wijk maar vooral de mensen die zich onder de radar bevinden. Personen die alleen, met z’n tweeën of met een kleine groep thema’s binnen de wijk en/of stad oppakken en oplossen. Een platform kan hun onderling verbinden zonder formele ‘vergaderclubjes’. Maar ook de brug slaan tussen formele netwerken (zoals wijkraden, stichtingen, gemeente,… ) en informele netwerken (bewoners, ondernemers, …).

Het koppelen van alle zakelijke (gemeentevergunningen, zorgvragen, besluiten gemeente,…) maar ook lokale info (culturele informatie, plaatselijke suffertje,…) aan het platform maakt het een natuurlijk onderdeel en medium van de wijk. Hierdoor zijn mensen meer geneigd hier te gebruik van te maken en mogelijkerwijs informatie te delen. Het platform is een leuke plek om te kijken maar ook om mensen te ontmoeten en eventueel te helpen Dit is een voorwaarde om talrijke initiatieven te laten bloeien.