26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M04-1 Buurtmilieus

De ordening van een wijk in buurtmilieus is ontstaan uit de noodzaak om grip te krijgen op de ruimtelijke en maatschappelijke verschillen van een wijk. Terwijl de buurtmilieus tegelijkertijd kunnen functioneren als een communicatiemiddel binnen de methodiek.

De buurtmilieu analyse heeft een specifieke opzet. Een puur ruimtelijke indeling doet geen recht aan het werkelijke functioneren van de wijk. Een puur sociale indeling te veranderlijk voor een methodiek als BLW en is niet uitwisselbaar met andere gebieden. De combinatie tussen stedenbouwkundige typologieën en aanvullend daarop voorzieningen en structuren zoals grote (water-)wegen en groene structuren geeft een gelaagd en precies beeld van het onderzochte gebied.

De buurtmilieus zijn de basis van de methodiek Bouwstenen voor Leefbare Wijken. De tools zoals de bouwstenenindex en de buurtprognose zijn direct gekoppeld aan de buurtmilieus. Dit heeft twee gevolgen, de buurtmilieus bevatten kennis voor gebruikers van de methodiek over kenmerken en toekomstprognoses van de milieus. En omdat de buurtmilieus generiek zijn, zijn ze in heel Nederland toepasbaar. Bouwstenen worden gekoppeld aan de buurtmilieus en zo wordt het mogelijk om snel te beoordelen welke bouwstenen op welke situaties/buurtmilieus van toepassing zijn. Daarmee is het een communicatiemiddel tussen verschillende partijen die gebruik maken van de methodiek.

Stedenbouwkundige typologie

De basis van de buurtmilieus zijn de stedenbouwkundige typologieën zoals vrijstaande en rijtjeswoningen, verschillende typen appartementencomplexen en minder vaak voorkomende typologieën zoals mobiele woningen en landschappelijke clusters. Elke typologie is gebaseerd op een selectie van specifieke kenmerken zoals blokvorm, type, bouwlagen, voortuin, achtertuin, parkeren, korrelgrootte, buitenberging, blokontsluiting en woningaanzicht. Hieruit zijn tien types ontstaan die gehele spectrum aan mogelijke woningtypes beschrijven. Zo is elke wijk altijd in te delen op basis van deze typologieën.

Buurtmilieus

Stedenbouwkundige typologieën wel of niet onder invloed van structuur en/of programma worden buurtmilieus. Het scala aan buurtmilieus geven de totale bandbreedte aan type buurten waarmee alle wijken kunnen worden ingedeeld.

Alle structuren hebben een ruimtelijk en maatschappelijk effect op de woningen. Parken, grote wegen en waterstructuren binnen een bepaalde invloedssfeer beïnvloeden hun nabije omgeving dusdanig dat de typologieën als het ware van kleur verschieten en zo hun eigen uitdagingen en kwaliteiten hebben. Bijvoorbeeld een rijtjeswoning aan een park zal minder last hebben van dalende huizenprijzen dan ‘gewone’ woningen omdat ze extra gewild is. Aan de andere kant is de sociale controle minder goed dan in een gewone woonstraat omdat de woning aan een grote, anonieme openbare ruimte grenst. Dit is de maatschappelijke invloed op ruimtelijke indeling van het onderzochte gebied.

Een buurtmilieu kan ook beïnvloed worden door naburige voorzieningen. Voorbeelden zijn, winkelcentra, sportvelden, scholen, gezondheidsvoorzieningen en culturele voorzieningen zoals theaters, bibliotheken en musea. Al deze voorzieningen beïnvloeden de buurtmilieus binnen een bepaalde afstand in meer of mindere mate doordat er meer publiek komt dan in normale buurtmilieus. Dit heeft gevolgen voor het parkeren, verkeer, gebruik openbare ruimte, overlast, bereikbaarheid, kwaliteit van leven et cetera.

De invloeden van structuren en voorzieningen worden grenscondities genoemd. Buurtmilieus die beïnvloed worden door deze grenscondities worden grensmilieus, milieus die afwijken van de typologieën waaruit ze zijn ontstaan door de extra invloed van de grenscondities. Er zijn drie grensmilieus te onderscheiden: het gestapeld grensmilieu, waar gestapelde buurtmilieus onder vallen. Het grensmilieu, waar modaal en compact onder vallen en het buitenmilieu waar dorps en landelijk onder vallen.