26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M03-1 Werkwijze

BLW heeft als hoofddoelen: communicatie tussen stakeholders, kennisuitwisseling en hergebruik van bestaande kennis en wil dit realiseren met d.m.v. drie tools: Buurtprognose, buurtplatform en bouwstenenindex.

Faciliteren d.m.v. 3 tools

BLW faciliteert in een veranderende maatschappij alle stakeholders om met ‘andere’ middelen de toekomst zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ontwikkelen door met alle partijen in de buurt samen te werken en zodoende eigenaarschap te creëren.

BLW heeft als hoofddoelen: communicatie tussen stakeholders, kennisuitwisseling en hergebruik van bestaande kennis en wil dit realiseren met d.m.v. drie tools: Buurtprognose, buurtplatform en bouwstenenindex.

1. De Buurtprognose:

Stelt alle partijen in staat om informatie in te winnen om zelf hun doelen en dus hun initiatieven te formuleren. Het biedt een overzicht van de opgaven van de stad en wijk. De aanpak van de buurtprognose:

 • Het analyseren en indelen van de wijk, op sociaal en fysiek ruimtelijke kenmerken

 • Het onderscheiden van de deelgebieden: BUURTMILIEUS

 • Beschrijven van behoeftepatronen: Kansen en knelpunten

 • Urgentie creëren a.d.h.v. toekomstscenario’s: tijdslijnen

 • Context bieden voor bouwstenen en initiatieven

2. Buurtplatform:

Samen leven is de basis voor leefbaarheid in de wijk. De methodiek zet in op koppeling en versterking van informele en formele netwerken.

 • Platformen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten voor alle buurtzaken

 • Bestaande netwerken in de wijk ondersteunen met een digitaal platform

 • Platform is eigendom van de wijk en wordt uitgevoerd door de ‘wijkverbinders’

 • Gedeeld eigenaarschap en verknopen van informele en formele netwerken

 • Veel mooie initiatieven of behoeften nu nog onopgemerkt

3. Bouwstenenindex:

Alle mogelijke initiatieven om je eigen buurt, straat, wijk, dorp en stad te verbeteren zijn ooit eens bedacht en uitgevoerd. De index verzamelt alle voorbeelden en maakt ze inzichtelijk voor de gebruikers.

 • Toegankelijke toolkit vol met verbeteringen voor de eigen buurt

 • Bouwstenen zijn bewezen successen van elders, toe te passen op jouw situatie... waarom het wiel opnieuw uitvinden?

 • Bouwsteen verbindt partijen en maakt proces beheersbaar

Indeling buurtmilieus

Een belangrijk onderdeel van de drie tools is de indeling van de wijk in buurtmilieu ‘s. Het buurtmilieu geeft enerzijds de kansen, knelpunten en eigenschappen per buurt(milieu) weer en anderzijds geeft, de combinatie van de buurtmilieus, inzicht in de opbouw en diversiteit van de wijk. Deze benaderingswijze stelt alle partijen in staat om helder te communiceren. Enerzijds kan informatie tussen en over dezelfde type buurtmilieus makkelijk gedeeld worden. Anderzijds bieden ze grip op de algemene ontwikkeling van de wijk en de positie en/of combinatie van de buurtmilieus onderling. Ze geven een ‘overview’ van de kansen en knelpunten van de wijk en zijn buurtmilieus.

Actorenkaart

Naast de buurtmilieus is de actorenkaart een andere belangrijk onderdeel. Deze kaart biedt inzicht in de sociale netwerken binnen de wijk en laat zien waar er verbindingen liggen en waar ze ontbreken. De kaart heeft als doel een zo volledig mogelijk beeld te vormen van alle netwerken: dus zowel de formele als de informele netwerken. De actorenkaart biedt inzicht in de sociale netwerken van de wijk en vormt het startpunt om een buurtplatform te ontwikkelen. Een buurtplatform die initiatiefnemers verbindt en initiatieven succesvol maakt