26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M01-4 Doelstelling

Dit project heeft als doelstelling om te komen tot een nieuwe methode van wijkverbetering, die een algemene toepasbaarheid heeft en fundamentele verbeteringen brengt op de volgende punten:

1) het vergroten van de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid in de wijken;

2) het verkrijgen van meer inzicht in de verandering van behoeften van bewoners en ondernemers in de wijk, en de factoren die hierop van invloed zijn;

3) het realiseren van de instrumenten en concrete middelen om hier adequaat en effectief op in te spelen;

4) het vergroten van de betrokkenheid en de zelfredzaamheid van burgers en ondernemers en het versterken van hun rol in het ontwikkelproces;

De toegevoegde waarde van dit project zal liggen in de ruimtelijke, functionele en beleidsmatige verbetermaatregelen die het zal opleveren. Bovendien biedt het lokale stakeholders handreikingen om zelf initiatieven te nemen en een concrete invulling te geven aan de duurzame verbetering van de leefbaarheid in hun wijk. Deze strategie van wijkvernieuwing en de bijbehorende generieke bouwstenen hebben een grote overdraagbare waarde en toepasbaarheid in andere steden en regio’s.

De methodiek heeft als doel om iedere partij zo efficiënt mogelijk zijn rol uit te oefenen met als collectief doel een leefbare omgeving. De rollen van de stakeholders zijn niet identiek maar een manier om de inzet van burgers, ondernemers, semioverheden en overheden aan elkaar te koppelen heeft een enorm positieve impact om de ruimtelijke ontwikkeling en creëert eigenaarschap!