26 02 2016

Komt u op donderdag 21 april naar onze werkconferentie 'Bouwstenen voor Leefbare Wijken' over #stadmaken en #wijkverbetering?

2016 01 26

Kick-off BLW Hoge Vucht met Wijkavontuur Hoge Vucht. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

19 01 2016

Maurits Heuijmans van de Wijkraad Brabantpark op bezoek bij de NHTV voor de vervolgstappen van BLW #wijk_brabantpark

07 01 2016

Gesprek Ricky Veth en Sussane Smits. Waar liggen de kansen voor BLW binnen de zorg? #Robuust #NHTV #NIEUWBRUUT

07 01 2016

Gesprek Harold van den Velde van de Gemeente Halderberge. Wat is de volgende stap voor ‘Nieuwe Wijk- en Dorpsculturen’? n#Bouwstenenvoorleefbarewijken #RWB #NHTV #Nieuwbruut

10 12 2015

SIA congres. Onderzoeksbijeenkomst naar ‘Smart Cities’ voor hogescholen. #NHTV

03 12 2015

Gesprek met Wiet van Meel over de relatie en kansen tussen BLW en Tussenheid. Hoe kunnen we initiatieven nog succesvoller maken?

26 11 2015

Festival Ruimtelijke Kwaliteit in Den Bosch

22 10 2015

Stadslab Breda #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

09 10 2015

NHTV/NIEUWBRUUT @ TEDx Breda : The Future City’ #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

02 10 2015

Workshop ‘Bouwstenen voor Leefbare Wijken’ tijdens Meaningful Meetings. #Bouwstenenvoorleefbarewijken #NHTV #NieuwBruut

30 09 2015

Stadslab Breda #NHTV

28 09 2015

Scenario voor de documentatievideo van Theresia is af!

25 09 2015

Bezoek stadslab Harderwijk #NHTV

11 09 2015

10 jaar Trancity. Een feestelijke terugblik op ‘Het Nieuwe Stadmaken’. #Bouwstenenvoorleefbarewijken

07 09 2015

Introductie ‘De Moderne Stad’. Studenten Mobiliteit, Urban Design en Planologie buigen zich over de toekomst van toekomstige steden en wijken.

27 08 2015

Stadslab Breda. Hoe kunnen onderwijs, overheid en partijen hun kennis inzetten om initiatieven in de stad Breda succesvol te maken.

30 07 2015

Mogelijkheden bekijken voos slagingskans #mijnbuurtje in Theresia.

23 07 2015

Gesprek met Menno Moen of de kansen van van samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven en de NHTV #NHTV #Bouwstenenvoorleefbarewijken

09 07 2015

bezoek Surplus Welzijn / kennismaking werk Rashad Willemsens, opgaven in de wijk #Nieuw Bruut #Bouwstenen voor Leefbare Wijken

27 06 2015

Festival Mundial gaat van start, Tilburg bruist! #Mundial15

M01-2 Aanleiding

Mismatch:

Spanning tussen oorspronkelijke opzet wijken en de veranderende behoeften. Zoals bijvoorbeeld door vergrijzing, hogere duurzaamheidseisen of als gevolg van ‘Gentrification’. Fysieke veroudering: Technische staat bebouwing en openbaar gebied op termijn een vraagstuk Lage prioriteit: Een terugtredende overheid, focus schuift naar urgente gebieden Maatschappelijke veranderingen: Appèl op sociale netwerken, WMO, zorg, beheer openbare ruimte. Individualisering en diversiteit, maar ook vereenzaming en angst.

Maar ook:

Bodemreserves: Behoefte en kennis aanwezig bij lokale ‘pioniers’ om zelf te kunnen ingrijpen. Steeds meer kennis en vaardigheden beschikbaar bij (collectieven van) burgers en ondernemers. Energie van deze informele netwerken moeilijk in beeld nog onvoldoende aangeboord.

De laatste decennia worden gekenmerkt door snelle en ingrijpende veranderingen. Op talloze gebieden zoals maatschappij, techniek, natuur, energie, demografie, zorg en onderwijs vinden ontwikkelingen plaats op globale schaal maar ook in de bestaande stads- en dorpswijken, die hun weerslag hebben op de mens en de eisen die hij stelt aan zijn woonmilieu.

Tot nu toe is de wijze waarop hieraan tegemoet is gekomen sterk ter discussie geraakt. De wensen die bewoners -bewust of onbewust- koesteren voor hun wijk en woning, blijken zich moeilijk te laten vaststellen. De hierop gebaseerde ingrepen in de gebouwde omgeving ontbreekt het daarom steeds meer aan fundament en draagvlak, in het bijzonder door de wijze waarop deze tot dusver worden gerealiseerd. Wijzigende ideeën over de rolverdeling tussen burger en overheid en de gevolgen van de economische crisis maken de vraag om een fundamenteel nieuwe benaderingswijze steeds urgenter.

Traditionele vormen van stedenbouw bieden vaak geen oplossing voor leefbaarheids- en duurzaamheid kwesties in de buurt, stad en regio. Kwesties zoals de gezondheidszorg, het beheer van de openbare ruimte en leegstand met een behoorlijk impact op de leefbaarheid en de beleving van een gebied. Het antwoord op deze opgave wordt vooral gezocht in het zoeken naar nieuwe invullingen of grootste plannen om het gebied terug op de kaart te zetten. Maar hoelang zijn deze ingrepen houdbaar en hoeveel draagvlak heeft zo’n ingreep nu in het gebied. Echte aansluiting met de lokale bewoners en ondernemers is lastig te organiseren via klassieke inspraakprocedures. Daarnaast hebben dit soort ingrepen torenhoge ambities en bijbehorend kostenplaatje en heeft het een sterk ‘opgelegd’ karakter en beperkte houdbaarheid. De onderliggende financiële modellen zijn eng en weinig in staat op sociale en maatschappelijke ambities te vertalen.

Bouwstenen voor Leefbare Wijken is een methodiek die met voorgaande perceptie wil breken en opzoek gaat naar een wijze om alle stakeholders om maximale manier te faciliteren in de Stad, Dorp, Wijk of straat.